Annonce
Ringkøbing-Skjern

Om mindre end to år hentes alt dit skrald: Kommunen satser på ny affaldsordning den 1. december 2022

Formanden for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen, fastslår, at kommunen har brug for den maksimale dispensationsfrist for at få de nye affaldskrav ind i affaldsplanlægningen. Foto Poul Osmundsen.
Ringkøbing-Skjern Kommune søger miljøministeriet om dispensation fra krav om henteordning allerede fra sommerferien i år; det kan ikke nås, mener politikerne.

RINGKØBING-SKJERN: Du har lige vænnet dig til at sortere dit affald i mad- og restaffald. Øvrigt affald, der kan genbruges, skal du aflevere på genbrugspladserne eller i de molokker, der står rundt omkring i kommunen.

Men fra den 1. december næste år sker der igen ændringer. Da skal kommunen nemlig også sørge for at afhente i alt ni "fraktioner", som de kaldes: Papir, pap, metal, glas, plast, drikke- og fødevarekartoner, farligt affald og restaffald.

Du skal selvfølgelig selv sortere affaldet i de forskellige fraktioner; men præcis hvilke beholdere, der i givet fald skal bruges, og hvordan afhentningen vil foregå, skal kommunen først have planlagt, fortæller teknik- og miløudvalgets formand, John G. Christensen (S).

Det er også årsagen til, at teknik- og miljøudvalget i denne uge besluttede at søge Miljøministeriet om dispensation fra kravet om, at den nye henteordning skal være etableret allerede til sommer.


Vi kan ikke nå at få planlægningen på plads, og heller ikke at bestille affaldscontainere og skraldebiler inden for den tidsfrist.

John G. Christensen, teknik- og miljøudvalgsformand.


- Det kan vi simpelthen ikke nå - det er der ikke mange kommuner, der kan. Vi kan ikke nå at få planlægningen på plads, og heller ikke at bestille affaldscontainere og skraldebiler inden for den tidsfrist, siger John G. Christensen.

Annonce

Under pres

Et enigt teknik- og miljøudvalg besluttede at søge om dispensation, og når datoen er sat til den 1. december 2022, skyldes det, at det ikke er muligt at søge om udskydelse længere end det.

Kommunen får travlt nok endda, understreger John G. Christensen.

Udformningen af henteordningerne skal være politisk besluttet senest i begyndelsen af maj 2021.

Der er ikke megen hjælp at hente i andre kommuners erfaringer, idet kun få har nået at indføre lignende ordninger. Det vil heller ikke kunne nås at inddrage borgerne i en høringsproces omkring udformningen af de otte henteordninger.

Kommunen var i fuld gang med at udforme en ny affaldsplan, men den er rykket til efter

En vedtagelse af, hvordan den samlede løsning for genanvendeligt affald - det vil sige henteordninger, miljøstationer og genbrugspladser - skal udformes i kommunen, kan ikke træffes samtidig med vedtagelse af hvordan de otte henteordninger skal udformes.

Det rykkes til efteråret 2021, og køres sideløbende med udformningen af kommunens nye affaldsplan.

Annonce

Arbejdsmiljø

John G. Christensen peger på, at en særlig udfordring består i at sikre, at de ansattes arbejdsmiljø er i orden.

Kommunen vurderer, at sikkerhed og arbejdsmiljø for både medarbejderne på genbrugspladserne og hos renovatøren er et vigtigt krav i forbindelse med udformningen af henteordningerne.

De nye krav skyldes den nye nationale affaldsplan, Folketinget har vedtaget. Et vigtigt led i den er det, man kalder "cirkulær økonomi". Det vil derfor også blive det helt centrale tema i kommunens affaldsplan.

Indretningen af henteordningerne vil have betydning for, hvortil affaldet kan afsættes og hvor rene fraktioner, der kan opnås. Dette vil igen være afgørende for om affaldet kan afsættes til lokale, regionale, nationale eller internationale virksomheder.

Der bliver kort sagt mere end nok at se til for den kommunale forvaltning, de kommende måneder...

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce