Ringkøbing-Skjern

OK til udvidede åbningstider i studenterugerne

Et flertal af nævnets medlemmer valgte at imødekomme restauratørernes ønske om at kunne udvide åbningstiden i studenterugerne. Pressebillede
Bevillingsnævnet for Ringkøbing-Skjern Kommune mindede på et møde tirsdag, også om, at arrangører af pop-up restaurationer eller specialevents skal være opmærksomme på at få søgt om tilladelse til spiritusudskænkning hos politiet.

Ringkøbing-Skjern: Kan man som restauratør få lov at holde åbent og servere spiritus efter midnat på en almindelig mandag aften?

Dét principielle spørgsmål har Bevillingsnævnet for Ringkøbing-Skjern Kommune netop behandlet på foranledning af politiets repræsentant i nævnet.

Politiet bliver stadigt oftere kontaktet af restauratører, der gerne vil kunne udvide åbningstiden, når de nye studenter får huen på og fester igennem, hvad enten det er weekend eller hverdag.

Og et flertal af nævnets medlemmer valgte at imødekomme restauratørernes ønske om at kunne udvide åbningstiden i studenterugerne.

Restaurationsloven giver i forvejen restaurationer og andre serveringssteder mulighed for at holde åbent fra kl. 05-02 - og giver samtidig Bevillingsnævnet hjemmel til at godkende en længere åbningstid for det enkelte udskænkningssted.

I Midt- og Vestjyllands Politikreds har der dog hidtil - efter ansøgning fra den enkelte virksomhed - kun været truffet afgørelse om udvidet åbningstid torsdag, fredag og lørdag nat samt eksempelvis nytårsaften.

Det er den begrænsning, Bevillingsnævnet nu har slækket på i studenterugerne.

Samtidig mindede nævnet om, at arrangører af de såkaldte pop-up events skal være opmærksomme på at få søgt og indhentet en midlertidig tilladelse til spiritusudskænkning i god tid, inden afholdelsen af et arrangement.

Det gælder eksempelvis for en galleriejer, der gerne i et begrænset tidsrum vil kunne servere et glas vin sammen med en kunstoplevelse. Eller for en restaurant i et turistområde, der kun holder åbent i eksempelvis tre måneder i sommersæsonen. I begge tilfælde er politiet efter mødet i Bevillingsnævnet nu bemyndiget til at give tilladelse uden først at skulle forbi nævnet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Voldsom kritik af socialtilsynet i Schuberts Minde-sag: Det lugter af personlig hetz

Læserbrev

Højhuse og højspænding: Master, mandater og meninger

Læserbrev: I et læserbrev i Dagbladet søndag retter Bjarne Nielsen en skarp kritik af politikere i almindelighed og af mig i særdeleshed. Bjarne reflekterer over det forhold, at jeg har stemt for et etagebyggeri i Videbæk og nu personligt rammes af etableringen af 400 KV-ledningen, der antagelig bliver placeret meget tæt på Laugesens Have, hvor jeg er leder og hvor jeg har tjenestebolig med bopælspligt. I læserbrevet tillægger Bjarne Nielsen mig holdninger, jeg aldrig har haft, og udtryk, jeg aldrig har brugt. Jeg mener ikke, etagebyggeriet er uden betydning for de naboer, der bor tættest på. Og jeg har aldrig sagt det. Det ville højne kvaliteten af debatten, hvis Bjarne Nielsen ville holde sig til det, jeg faktisk mener, og det, jeg faktisk har sagt. Jeg har besøgt naboerne til etagebyggeriet. Jeg har talt med dem. Jeg har brugt langt mere tid på modstandere af projektet, end jeg har brugt på projektmagerne. I alle politiske sager mener jeg, det er en pligt at orientere sig grundigt, inden man tager stilling. Det har jeg gjort i den sag. Herefter har jeg taget stilling. I byrådet var der et flertal for etagebyggeriet. Det er mandaterne der tæller. Det er demokrati. Jeg forstår og anerkender fuldstændig de gener, det påfører beboerne på Dalsvinget. Det har jeg sagt gennem hele sagen. Det mener jeg stadig. Alle beslutninger i politik har konsekvenser for de mennesker, der bliver berørt af det. Særligt enhver form for udbygning eller udvikling - af hvad art tænkes kan. Vi ønsker øget bosætning i alle vores byer. Vi ønsker en bedre infrastruktur. Vi ønsker et bedre klima. Vi ønsker bedre og større bygninger til institutioner. Det er altid en knivskarp afvejning af fordele og ulemper. Det er et klassisk politisk dilemma. Vi er valgt til at træffe beslutninger. Det mener jeg, politikere skal gøre - og så i øvrigt tage ansvar for beslutningerne. For så vidt angår anlæg af en 400 KV-ledning tæt på Laugesens Have gælder præcis det samme forhold. Jeg er personlig berørt af projektet al den stund, at min bolig kan blive eksproprieret. Jeg er derfor inhabil i sagen - og må ikke deltage i den politiske behandling af sagen. Det beklager jeg. Men det er vel rimeligt, at politikere afholder sig fra at behandle sager, som de kan have personlige interesser i? Jeg er ansat som leder af Laugesens Have. Her er det min opgave at forsvare de forretningsmæssige interesser på stedet. Laugesens Have og jeg selv forventer at blive behandlet med samme rettigheder og pligter som alle andre borgere eller virksomheder. I den forbindelse vil jeg understrege, at Laugesens Have og jeg må tage de heraf følgende konsekvenser. Det er min mening. Jeg har aldrig sagt andet.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Mindreårig pige udsat for seksuelle overgreb af større dreng på Schuberts Minde

Skjern

Fredagen bød på flere færdselsuheld

Annonce