Annonce
Læserbrev

Nye veje på det specialiserede område

Læserbrev: Der har i nogle år været fokus på det stigende behov for særlige skoletilbud til børn med særlige behov.

For halvandet år siden fremlagde administrationen et forslag for børn- og familieudvalget, der indebar en tilbageføring af de fleste elever fra specialcentrene til almendelen i folkeskolen. Der var bare ikke fokus på, hvorledes skolen og eleverne skulle kunne magte denne opgave. Forslaget blev derfor sendt retur til administrationen.

Vi var flere, der efterlyste pædagogik i planen.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af administration og politikere, til at komme frem med et bedre forslag. Til hvert eneste møde kunne gruppeformænd fra alle partier deltage, så vi havde en fornemmelse af, at vi var på rette vej.

Et af stridspunkterne i hele processen har været, om skolerne skulle organiseres i klynger eller distrikter. I klyngerne skulle skolelederne sætte sig om et bord uden ledelse. I distriktsmodellen skulle der være en distriktsleder.

Vi har undervejs været skeptiske over for, om distriktsledelsen udgjorde et unødvendigt ekstra ledelseslag. Vi vil jo gerne have personalet tæt på børnene. Undervejs blev vi slået af, at fagpersonerne blev ved med at anbefale distriktsledelsen.

Enhver, der har været ansat i en større organisation, ved, hvad god ledelse gør for medarbejdere og kvaliteten af arbejdet.

Vi besluttede os for at gå videre med en anbefaling af distriktsledelsen.

I vores endelige udgave af Nye Veje på det specialiserede område er der dels en distriktsmodel og dels en ny involvering af PPR ude på daginstitutioner og skoler.

Der er behov for, at alle medarbejderne fra Børn og Familieafdelingen og fra skoler og dagtilbud kommer til at arbejde nærmere sammen, og ikke mindst med fælles sprog og fælles forståelse af problemer og løsningsmuligheder.

Hvert eneste barn i skolen har krav på at blive set og forstået med sin helt egen personlighed og situation. I BFU har vi lyttet til alle høringssvar, og bl.a. justeret formålet : Alle børn skal inkluderes i et tilbud, der passer dem, hvor de har mulighed for at lære og udvikle sig fagligt, såvel som socialt og personligt.

For at kunne starte efter sommerferien 2020, var vi desværre nødt til at igangsætte en kort høringsfrist hen over julen til den 14. Januar. Vi vil fortsat gerne i dialog med alle ansatte om denne opgave, for det er jo fortsat en proces.

For at hjælpe flere børn og forebygge nogle af tilfældene med behov for specialskoler, skal der ske noget nyt på skolerne. Vi er overbevist om at flere børn kan lykkes i trivsel og læring og gode relationer på den lokale skole.

Der er brug for at blive sat nogle nye processer i gang, der forplanter sig ud i hele organisationen. Desuden bliver der lagt en betydelig økonomi ud. Derfor er der brug for en god og nærværende ledelse, der kan sætte gang i disse processer.

Den 18. Februar er der byrådsmøde. Jeg håber partierne vil bakke op om den fremlagte model, som de selv har haft indflydelse på hele vejen.

Allermest håber vi, at vi fra sommerferien kan starte dette arbejde, så alle de kommende elever i 0. Klasse kan se en tryg og dejlig skoletid i møde.

På vegne af KD's og Fjordlistens byrådsgrupper i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark For abonnenter

Frivillige foreninger kan blive fritaget for affaldsgebyr på genbrugspladser

Annonce