Ringkøbing

Nye spørgsmål i byrådet: Kommunens vilje til egen havmøllepark draget i tvivl

Jens Bollerup stillede spørgsmål om Vesterhav Syd på tirsdagens byrådsmøde. Foto fra Rksks videotransmission

Borgmester Hans Østergaard (V) svarede atter på spørgsmål om de kystnære havmøller.

Ringkøbing: Borgergruppen, der har svoret at vende hver en sten i sagen om Vesterhav Syd, havde til tirsdagens byrådsmøde sendt en ny byge spørgsmål til spørgetiden.

Borgmester Hans Østergaard (V) svarede, men gjorde det klart, at han vil lade den igangværende advokatundersøgelse om kommunen høringssvar i sagen køre uforstyrret og ikke svare på yderligere spørgsmål om de kystnære havmøller, før resultatet foreligger.

Jens Bollerups spørgsmål tog udgangspunkt i, om kommunens eget "Vesterhav Syd-projekt" tilbage i 2012 var seriøst ment eller skulle fungere som en afledningsmanøvre for Vattenfalls senere projekt, som realiseres i 2020.

Kommunen indsendte i 2012 et høringssvar, hvori man stillede sig positiv over for vindmøller ud for Hvide Sande og samtidig præsenterede en lokalt drevet og finansieret havmøllepark.

Modstandergruppen har af Energistyrelsen fået oplyst, at styrelsen ikke betragtede kommunens høringssvar som en ansøgning om forundersøgelse til egen havmøllepark.

- Hvorfor blev der ikke dengang indgivet ansøgning på trods af, at den daværende borgmester er citeret i Dagbladet 17. juli 2018 for at have sikret dette. Det fremgår af kommunens høringssvar, at kommunen vil søge om tilladelse til forundersøgelse. Hvorfor er dette ikke sket korrekt, spurgte Jens Bollerup.

Borgmester Hans Østergaard var ikke enig i Bollerups udlægning og sagde, at kommunen faktisk havde ansøgt om tilladelse til at lave forundersøgelse.

- Ved afleveringen af høringssvaret var processen for opstilling af møllerne ikke endeligt afklaret. Kommunen håbede på open door-metoden, hvor man kunne få tilladelse til at foretage forundersøgelse, hvis man kommer først og kan indgå aftale med staten. Kommunen bad staten om tilladelse til at lave en forundersøgelse allerede i august 2012, fordi man arbejdede for en møllepark med lokalt ejerskab, så befolkningen kunne få finansielt udbytte af en eventuel møllepark. I screeningsrapport fra juni 2012 stod, at det vil være op til de enkelte projekter at lave en forundersøgelse. Tilgangen blev ændret således, at man i november '12 ville lade Energinet lave forundersøgelser og derefter lade lave staten lave udbud, sagde borgmesteren.

Hvorfor hyre Sweco?

Jens Bollerup spurgte derefter til, hvorfor den daværende styregruppe bestående af daværende borgmester og kommunaldirektør, samt Jacob Møller, Steen Davidsen og Jens K. Pedersen fik udarbejdet et projektoplæg med assistance fra Sweco.

- Var det blot for at give det daværende byråd noget konkret at forholde sig til i forbindelse med kommunens høringssvar på baggrund af Havmølleudvalgets screeningsrapport og dermed ikke drøfte hele det udlagte område ud for Holmsland Klit-kysten med det øvrige byråd, lød spørgsmålet.

Her lød borgmester-svaret:

- Styregruppen tilknyttede Sweco for at få en professionel rådgiver til at udarbejde en troværdig projektskitse på et kystnært havmølleprojekt. Det skete for at få visuelt materiale til at kunne drøfte det med interessenter og have det klar til et eventuelt open door-projekt. Et enigt byråd sendte et positivt høringssvar i 2012 til Energistyrelsen og medsendte et projektoplæg, der kunne danne grundlag for kommunens ambition om at få lov til at lave en forundersøgelse, såfremt staten ville bruge open door-metoden. Udgangspunktet var, at møllerne skulle placeres tættest på Hvide Sande Havn af visuelle hensyn, og fordi fiskepladserne dér er velkendte.

Swecos honorar var på 71.700 kroner, hvilket blev betalt af kommunen.

Borgmester Hans Østergaard mente adspurgt, at Sweco gav kommunen et troværdigt produkt, som var nyttigt og i tråd med kommunens daværende ambitioner.

Som ved en tidligere spørgerunde om Vesterhav Syd slog borgmesteren fast, kommunen ikke vil gøre mere for at ændret havmølleparken, da placeringen er en statslig beslutning.

Han glædede sig desuden over, at en lovændring gør det muligt for sommerhusejere at købe Vesterhav Syd-anparter, da "de, der berøres mest, også bør sikres udbytte af projektet".

0/0
Annonce
Ringkøbing For abonnenter

Et Æ, et Ø og et Å: Rafaellas tatovering vil minde hende om en skøn tid i Vestjylland

Annonce
Annonce
Ringkøbing

Forstanderposten er sikret på Vestjyllands Højskole - i hvert fald det næste år

Kultur

250 til indvielse: Nyt madpakkehus ved Vonå blev tilløbsstykke

Erhverv

Ringkøbing Svømmehal mangler livreddere

Ringkøbing

Har de brikker nok at flytte med?: Elever på efterskole opfinder nye spil

Ringkøbing For abonnenter

Stor læring og en helt særlig oplevelse: 2. klasse skal spille med DR Symfoniorkestret

Kultur

Tag en Ringkøbing-selfie: Kulturportal bliver stående sommeren over

112

To indbrud i varebiler i Lem

112

Mand gik omkuld: Måtte sove rusen ud i arresten