Annonce
Ringkøbing-Skjern

Nu spræller Von Å af liv: Naturgenopretning har givet bonus

Von Å, der er en del af Skjern Å systemet, er nu et fiskevand af høj kvalitet. Arkivfoto.
Undersøgelse viser, at naturgenopretningsprojekt i den østlige del af kommunen har haft en meget positiv indvirkning på smådyr og fiskesamfund.

TROLDHEDE: Naturgenopretningen af Von Å, der er en del af Skjern Å-systemet, har bragt nyt liv til et vandløb, der ellers ikke havde det for godt. Det står at læse i en artikel i fagbladet Vand & Jord.

I 2011, lige inden man startede naturgenopretningsprojektet, viste en undersøgelse, at fiskebestanden var i dårlig økologisk tilstand på seks forskellige målestationer.

Der blev fundet ganske få ørredyngel på fire stationer, og på de sidste to stationer blev der slet ikke registreret ørredyngel. Der blev kun fundet ganske få udsatte laks.

Fra 2012 til 2013 gennemførte Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner i fællesskab et vådområdeprojekt ved Von Å i et samarbejde mellem myndigheder, lodsejere, dambrug og interesseorganisationer.

- Projektet omfattede genslyngning af 9,7 kilometer udrettede vandløbsstrækninger, hævning af vandløbsbunden, etablering af fire okkerrensningssøer ved de mest okkerbelastede tilløb, udlægning af store mængder groft materialer som grus og sten samt fjernelse af næringsstoffer ved naturlige oversvømmelser og afbrydelse af dræn ved terræn- og skræntfod, fortæller ingeniør ved Ringkøbing-Skjern Kommune, Per Søby Jensen.

Annonce

Det virkede!

Men har investeringen på 2,8 millioner kroner så haft effekt? Det har Rasmus Ejbye-Ernst, Kim Iversen, Klaus Kevin Kristensen og Per Søby Jensen nu undersøgt.

Og Per Søby Jensen er begejstret for resultatet:

- Undersøgelsen viser en kolossal udvikling i fiskebestanden fra før og til efter projektets gennemførelse - fra elbefiskningerne i 2011 med ringe fisketætheder og til befiskningerne i 2018, hvor der nu fandtes meget høje og finde ørred- og laksetætheder på hovedparten af målestationerne i Von Å, siger han.

Ikke nok med at fiskebestanden har fået det meget bedre. Også smådyrsfaunaen har haft glæde af naturgenopretningen. Der er sket en markant fremgang af rentvandsfaunaen, målt som antal arter af døgnfluer, slørvinger og vårfluer. Faktisk er der i perioden 2014-2018 nærmest sket en eksplosiv udvikling.

Per Søby Jensen er ikke i tvivl om, at det er naturgenopretningsprojektet, der på bare få år har haft så stor effekt:

- Det er meget sandsynligt, at den langt større fysiske variation, der er skabt med genslyngningen af åen og udlægning af grus- og stenmaterialer og den forbedrede vandkvalitet med mindre okkerbelastning har kunnet løfte vandløbet naturmæssigt til det, det er i dag, siger han.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Tarm

Partnerskolen var en oplevelse

112

Kvinde stjal fra ABC

Læserbrev

Læserbrev fra Lise Bonde: Rart at LO kommenterer på 3F-sager

Læserbrev: Jeg må rose den lokale LO og Metalformand Helge Albertsen for at stå frem og kommentere de seneste måneders skriverier omkring 3F’s uacceptable opførsel og tage afstand herfra. Jeg er helt enig i, at ”konfliktvåbnet” ikke skal bruges unødigt – hverken på arbejdstager- eller arbejdsgiversiden! Når 3F bruger ”konfliktvåbnet” unødigt og forkert, bliver det en trussel mod det danske arbejdsmarked og arbejdspladserne! Vi skal væk fra diktatur, trusler og tvang og i stedet have frihed til selv at vælge både som arbejdstager og arbejdsgiver! Sådan som det er kutyme i alle andre sammenhænge i dag. Vi befinder os i 2019, og meget er forandret på arbejdsmarkedet gennem tiden siden 1899 – både på arbejdstager- og arbejdsgiversiden! Arbejdsmarkedets parter og fagforeninger skal følge med udviklingen, som Helge Albertsen også beskriver med udtalen ”de gamle metoder med at presse kollegaer ind i fagforeningen er for længst fortid”. Vi må så bare også sande, at det ikke er sket i 3F, hvor disse metoder stadig finder sted i Lufthavnssagen & Lauge Bonde-sagen! Det er derfor heller ikke rimeligt at samme ”pres” eller tvang har lov at finde sted på arbejdsgiversiden i 2019, når der allerede er ordnede forhold, alle danske love og regler er overholdt, og der er absolut ingen utilfredshed blandt medarbejdere og virksomhed med eksisterende forhold. Det skal 3F lære at håndtere og respektere. Prøv at se tingene fra en anden vinkel: Arbejdstager og arbejdsgiver er dybt afhængige af hinanden – virksomhederne kan ikke eksistere uden dygtige medarbejdere, og medarbejderne kan ikke eksistere uden virksomhederne. Hvis ikke vi er ordentlige overfor hinanden, har vi ingen arbejdsplads, og vi er nødt til at ”spille sammen som et hold”! Sammen er vi stærke, alene er vi intet! Jeg tror ikke, 3F og andre helt forstår vores frustrerede situation, men lad mig give et par eksempler i håb om, det bliver lettere forståeligt: Forestil jer at 3F fik dikteret følgende: ”Fra næste uge skal I følge KA’s overenskomst og indbetale til deres fonde – I har intet valg – det skal I bare!” eller hvis Socialdemokratiet fik dikteret: "Fra næste uge skal I føre Venstrepolitik – I har intet valg – det skal I bare!” Hvordan mon stemningen og arbejdsglæden så ville være i de to lejre? Mon ikke I ville være rasende? Præcis den følelse af magtarrogance og brud på tillid og retfærdighed føler vi og vore medarbejdere i denne sag! Det er derfor også glædeligt og tankevækkende, at arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen udtaler ”En overenskomst er meget mere end timeløn, overtidsbetaling og pensionsordning, man skal have tiltro til dem, man indgår overenskomst med, og folk vil selv have bestemmelsesretten”. Det er det, vi efterlyser: Tillid mellem overenskomstparter/arbejdsgiver og arbejdstager samt frihed til selv at vælge overenskomst og fagforening, så længe der er tale om lovlige danske overenskomster og fagforeninger. Det bør være en øjenåbner for 3F om, at det er tid til forandring og fornyelse med hensyn til deres misbrug af tillid og magt fra det danske system! Husk: Monopol er aldrig godt - konkurrence er kun sundt, for det skaber det bedste for alle. 3F har også flere gange i vores sag nævnt ”fair konkurrence” som et argument for at tegne overenskomst. Jeg er helt enig i, der skal være fair konkurrence. Det er der også, når vi følger en anden dansk anerkendt og lovlig overenskomst! Det vil klæde 3F, hvis de selv begynder at konkurrere på en fair facon. Altså gøre sig attraktive og ”sælge” sig selv, og derved konkurrere på lige fod med andre fagforeninger og deres overenskomster. 3F skal så også bare lære at acceptere et ”nej tak”!

Kultur

Stor donation skaber jubel – håbet om et nyt spillested lever: Det giver et kæmpe boost

112

Mand stjæler Lego-sæt til 3000 kroner

Annonce