Annonce
Ringkøbing

Ny sorggruppe i Ringkøbing: - Vi har selv manglet et sted, hvor vi kunne snakke

Det er her i Medborgerhuset i Ringkøbing, at den nye sorggruppe holder til. Foto: Cecilie Bisgaard.

Ringkøbing: Den 1. oktober starter en ny sorggruppe for voksne op i Ringkøbing-Skjern Medborgerhus. Gruppen er arrangeret af Medborgerhuset, Ældresagen og Røde Kors.

- Det er en gruppe for mennesker, der har mistet et menneske, det stod dem nært. Om det så er et barn, en ægtefælle eller en god ven. Du kommer og har mulighed for at møde nogen i samme situation. Folk får mulighed for at fortælle, hvad der har gjort, at de har lyst til at komme, og hvorfor de har brug for det, siger Karen Markussen, der sammen med Karin Toft Dideriksen står for sorggruppen.

- Det er et forum, hvor der er plads til følelser, og man kommer ikke til at føle sig forkert med de følelser, som man har. Det er også en gruppe, hvor man har tavshedspligt, siger Karen Markussen.

- Vi har selv været i den situation, hvor vi har mistet nogen, der stod os meget nær, og på det tidspunkt manglede vi en gruppe, hvor vi kunne gå hen med det og snakke om det, siger hun.

Sorggruppen mødes 10 gange fra oktober til februar, og hver gang tager to timer. Dog varer det to og en halv time første gang. Sorggruppen bliver kun til noget, hvis minimum seks personer deltager. Lige nu har tre meldt sig. Det koster 300 kroner, som dækker forplejning i form af kaffe, te, vand og kage eller frugt.

- Vi har en forventning om, at hvis man melder sig til, så kommer man hver gang. Der sker noget med dynamikken i gruppen, hvis man kun kommer hver anden gang. Man forpligter sig over for andre. Det er nogle meget personlige ting, som man deler. Ellers er der ingen forudsætninger for at komme. Det er ligemeget, om man har mistet for 14 dage siden eller for fem år siden. Man kan stadig have sorg i sig, siger Karen Markussen.

Man tilmelder sig ved at kontakte Karen Markussen på 2635 1560 eller karen_markussen@hotmail.com eller Karin Toft Dideriksen på 2329 9782 eller karintd@gmail.com.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Videbæk

Intens eftersøgning endte lykkeligt: Hundehvalpen Nala stak af efter uheld på motorvej, men er fundet igen

112

Beruset bilist taget af vejen

Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

112

Beruset bilist overholdt ikke sin vigepligt

Annonce