Annonce
Vestjylland

Ny cykelsti kan koste allé med vejtræer

Husby Efterskole har kæmpet længe for at få en cykelsti langs Klitvej, og efterskolen er glad for, at stien nu kommer. Det er dog et skår i glæden, hvis cykelstien skal ligge lige på det sted, hvor der i dag er en allé mellem skolens sportsplads og Kltivejen. Privatfoto
Det ligger helt fast, at der kommer nye cykelstier fra Sevel til Mogenstrup og langs Klitvej i 2020, efter byrådet har vedtaget budgettet. Men selv om der har været åstedsforretning, er det præcise forløb langs Klitvej ikke lagt fast.

Husby/Sevel: Det er to længe savnede cykelstier, som vil blive anlagt i Holstebro Kommune i 2020.

Langs Klitvej mellem Husby og Fjand skal der anlægges syv kilometer cykelsti, og den har været et stort ønske i 30 år. Og hvor borgerne gang på gang er blevet skuffet, når politikerne har valgt at udsætte cykelstien.

Det er en strækning, hvor elever på Husby Efterskole cykler, hvis de skal bruge Multihallen i Sdr. Nissum. Og det er en cykelsti med mange cyklende turister om sommeren.

- Vi er bestemt glade for, at cykelstien endelig kommer, siger Jesper Wedel, der er forstander for Husby Skole, som har kæmpet for cykelstien.

Selv om der var åstedforretning i starten af oktober, ligger den præcise placering af cykelstien ikke fast.

Både Husby Efterskole og skolens hestefold ligger ud til Klitvej på en strækning på knap 600 meter, så skolen skal aflevere jord til cykelstien.

Der har dog været en indsigelse fra efterskolen mod, at en række af træer mellem skolens sportsplads skal lade livet til fordel for cykelstien.

- Vi har fået et ændringsforslag om, at cykelstien i stedet skal gå på østsiden af læbæltet. Det er et alternativ, som vi vurderer, og det skal teknisk udvalg tage stilling til, siger Annette Vognbjerg, der er chef for trafik og park i Holstebro Kommune.

Der går i forvejen en grussti på det sted, hvor efterskolen foreslår, at cykelstien skal gå.

- Det undrer mig, hvis de vil rydde træbæltet og hæve cykelstien op til niveau med vejen. Det vil vi helst undgå, og vi vil kun kunne acceptere det, fordi det går til en cykelsti, siger Jesper Wedel.

Også på den næste strækning mod nord på 600 meter gennem et hjørne af Husby Klitplantage, er der tvivl om forløbet.

- Der er et forslag om, at cykelstien skal gå øst om skovområdet i stedet for at løbe langs Klitvejen. Det skal politikerne også tage stilling til, siger Annette Vognbjerg.

Den lille Ondaftenvej går øst om plantagen på denne strækning.

De syv kilometer cykelsti vil koste cirka ni millioner kroner, hvoraf staten giver et tilskud på 3,77 millioner kroner.

Når strækningen efter planen står færdig omkring 1. september, vil der være cykelsti på hele strækningen fra Ulfborg til Thorsminde bortset fra en kort strækning gennem Staby.

Annonce

Fra Sevel til Mogenstrup

Byrådet har afsat andre 7,15 millioner kroner til seks kilometer cykeltsti mellem Sevel og Mogenstrup, som også er et gammelt ønske. Og som er blevet ekstra nødvendig, efter Mogenstrup Friskole lukkede. Også denne cykelsti skal stå færdig i 2020 - og her er der ingen tilskud fra staten.

Oveni koster projekteringen 1,5 millioner kroner til projektering, som er afsat på budgettet i år. Her har der dog endnu ikke været åstedsforretning og ekspropriation, så det præcise forløb ligger ikke fast.

- Åstedsforretningen vil komme snart, og det ligger fast, at også denne cykelsti skal stå færdig i 2020, siger Annette Vognbjerg.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Læserbrev fra Lise Bonde: Rart at LO kommenterer på 3F-sager

Læserbrev: Jeg må rose den lokale LO og Metalformand Helge Albertsen for at stå frem og kommentere de seneste måneders skriverier omkring 3F’s uacceptable opførsel og tage afstand herfra. Jeg er helt enig i, at ”konfliktvåbnet” ikke skal bruges unødigt – hverken på arbejdstager- eller arbejdsgiversiden! Når 3F bruger ”konfliktvåbnet” unødigt og forkert, bliver det en trussel mod det danske arbejdsmarked og arbejdspladserne! Vi skal væk fra diktatur, trusler og tvang og i stedet have frihed til selv at vælge både som arbejdstager og arbejdsgiver! Sådan som det er kutyme i alle andre sammenhænge i dag. Vi befinder os i 2019, og meget er forandret på arbejdsmarkedet gennem tiden siden 1899 – både på arbejdstager- og arbejdsgiversiden! Arbejdsmarkedets parter og fagforeninger skal følge med udviklingen, som Helge Albertsen også beskriver med udtalen ”de gamle metoder med at presse kollegaer ind i fagforeningen er for længst fortid”. Vi må så bare også sande, at det ikke er sket i 3F, hvor disse metoder stadig finder sted i Lufthavnssagen & Lauge Bonde-sagen! Det er derfor heller ikke rimeligt at samme ”pres” eller tvang har lov at finde sted på arbejdsgiversiden i 2019, når der allerede er ordnede forhold, alle danske love og regler er overholdt, og der er absolut ingen utilfredshed blandt medarbejdere og virksomhed med eksisterende forhold. Det skal 3F lære at håndtere og respektere. Prøv at se tingene fra en anden vinkel: Arbejdstager og arbejdsgiver er dybt afhængige af hinanden – virksomhederne kan ikke eksistere uden dygtige medarbejdere, og medarbejderne kan ikke eksistere uden virksomhederne. Hvis ikke vi er ordentlige overfor hinanden, har vi ingen arbejdsplads, og vi er nødt til at ”spille sammen som et hold”! Sammen er vi stærke, alene er vi intet! Jeg tror ikke, 3F og andre helt forstår vores frustrerede situation, men lad mig give et par eksempler i håb om, det bliver lettere forståeligt: Forestil jer at 3F fik dikteret følgende: ”Fra næste uge skal I følge KA’s overenskomst og indbetale til deres fonde – I har intet valg – det skal I bare!” eller hvis Socialdemokratiet fik dikteret: "Fra næste uge skal I føre Venstrepolitik – I har intet valg – det skal I bare!” Hvordan mon stemningen og arbejdsglæden så ville være i de to lejre? Mon ikke I ville være rasende? Præcis den følelse af magtarrogance og brud på tillid og retfærdighed føler vi og vore medarbejdere i denne sag! Det er derfor også glædeligt og tankevækkende, at arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen udtaler ”En overenskomst er meget mere end timeløn, overtidsbetaling og pensionsordning, man skal have tiltro til dem, man indgår overenskomst med, og folk vil selv have bestemmelsesretten”. Det er det, vi efterlyser: Tillid mellem overenskomstparter/arbejdsgiver og arbejdstager samt frihed til selv at vælge overenskomst og fagforening, så længe der er tale om lovlige danske overenskomster og fagforeninger. Det bør være en øjenåbner for 3F om, at det er tid til forandring og fornyelse med hensyn til deres misbrug af tillid og magt fra det danske system! Husk: Monopol er aldrig godt - konkurrence er kun sundt, for det skaber det bedste for alle. 3F har også flere gange i vores sag nævnt ”fair konkurrence” som et argument for at tegne overenskomst. Jeg er helt enig i, der skal være fair konkurrence. Det er der også, når vi følger en anden dansk anerkendt og lovlig overenskomst! Det vil klæde 3F, hvis de selv begynder at konkurrere på en fair facon. Altså gøre sig attraktive og ”sælge” sig selv, og derved konkurrere på lige fod med andre fagforeninger og deres overenskomster. 3F skal så også bare lære at acceptere et ”nej tak”!

Danmark For abonnenter

Johns kæbe var blød som bølgepap efter strålebehandlinger: - Den ville smuldre væk uden tandbehandlinger

Annonce