Annonce
Ringkøbing-Skjern

Ny analyse: Fem kystnære vindmølleparker er bedre end én på havet

Det er en bedre forretning for samfundsøkonomien at opføre kystnære vindmølleparker end havmøller, fastslår ny analyse. Arkivfoto: Henning Bagger
KPMG-analyse konkluderer, at fem vindmølleparker ved kysten giver en større samfundsmæssig gevinst end den kommende Thor-havmøllepark ud for Nissum Fjord. Omkostningerne er lavere og forsyningssikkerheden er højere, skriver Energy Supply

Vestjylland: Det er en bedre forretning for samfundet at opføre kystnære vindmølleparker end havmøller, som er placeret mere end 20 kilometer fra vandkanten.

Det fastslår en ny analyse lavet af konsulentfirmaet KPMG for Hovedstadens Energiselskab, Hofor, og European Energy A/S, skriver Energy Supply. Undersøgelsen bygger på en række scenarier baseret på offentligt tilgængelige data, hvor man sammenligner den kommende havmøllepark Thor med fem kystnære vindmølleparker, der tilsammen har samme kapacitet, nemlig 1000 megawatt.

- Analysen viser, at det er fornuftigt ud fra en samfundsøkonomisk betragtning at etablere kystnær vind som en del af det danske energimiks. Den grønne omstilling af vores energisektor er en gigantisk opgave, der kræver voldsomt store investeringer. Analysen dokumenterer, at kystnær havvind kan være med til at reducere omkostningerne til den fremtidige danske havvindmøllekapacitet med mange milliarder, siger direktør for økonomi og forretning i Hofor, Jan Kauffmann ifølge Energy Supply.

Helt præcist ligger den samfundsøkonomiske gevinst på 12-14 procent.

Det er langt billigere at etablere vindmøller tæt på kysten frem for langt ud på havet. Desuden bekræfter KMPG, at flere mindre kystnære vindmølleparker vil øge forsyningssikkerheden. Ved et kabelnedbrud er det kun den enkelte park, som bliver påvirket, mens et lignende uheld på et stor havmøllepark vil kunne stoppe hele elproduktionen, lyder analysen.

De to selskaber, der har taget initiativ til analysen, arbejder selv med kystnære havmølleparker. Hofor udvikler netop nu to kystnære vindmølleparker, mens European Energy A/S arbejder på tre parker og en testpark ud for Frederikshavn.

Mens de kystnære parker er gode for samfundsøkonomien, så bliver der tilsyneladende ikke taget højde for den folkelige modstand mod vindmøller tæt på kysten. I Ringkøbing-Skjern kan både borgere og lokale politikere tale med de udfordringer, som det kystnære Vesterhavs Syd-projekt har givet. Balladen har blandt andet fået den konsekvens, at byrådet i Ringkøbing-Skjern kun ønsket at bakke op om fremtidige havmølleprojekter, hvis de bliver placeret mere end 30 kilometer fra strandkanten.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce