Ringkøbing

Ny affaldsordning snart i udbud

Den fremtidige renovatør i Ringkøbing-Skjern Kommune skal have nye skraldebiler, der kan håndtere affald, der er sorteret ud i to fraktioner. Arkivfoto.

Ringkøbing-Skjern Kommune ved at forberede million-licitationen på ny affaldsordning; ordningen træder i kraft efter sommerferien 2020.

RINGKØBING-SKJERN: I løbet af 2020 skal borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune til at ændre vaner, når det drejer sig om håndtering af affald.

- På det tidspunkt udruller vi den nye affaldsordning, fastslår miljøtekniker Asger Nordbo, Land, By og Kultur.

Den betyder først og fremmest, at vi allesammen får nye affaldsbeholdere, og at vi skal til at sortere madaffaldet fra i et særskilt rum i beholderen.

I øjeblikket bruger Asger Nordbo og de øvrige medarbejdere i afdelingen megen tid på at forberede diverse licitationer.

- Lige nu er vi inde i den fase, hvor renovatører, der vil byde på affaldsafhentningen, kan stille spørgsmål til kommunen, siger han.

Renovatørerne skal byde på to modeller: Dels en ordning, hvor der kun sorteres madaffald fra hos husstande uden for sommerhusområderne; dels en ordning, hvor sommerhusområderne også er med.

- Når licitationstallene er inde, har politikerne så mulighed for at beslutte på en konkret baggrund, om den nye ordning skal gælde for både helårshuse og sommerhuse i samme omgang, siger Asger Nordbo.

I fremtiden skal du sortere affaldet i en spand, der formentlig kommer til at ligne denne.

Kæmpe-udrulning

På et tidspunkt drøftede politikerne i teknik- og miljøudvalget også, om man skulle have endnu en beholder, som man kunne bruge til at udsortere andre affaldsfraktioner til genbrug, for eksempel glas, pap og papir.

- Det bliver dog næppe i første omgang; vi arbejder på at undersøge de økonomiske omkostninger ved også at tage den løsning med, siger Asger Nordbo.

Han understreger, at det vigtigste lige nu er at få fundet den fremtidige renovatør til at løse opgaven med at hente affaldet.

- Det skyldes først og fremmest, at renovatøren skal have anskaffet nye skraldebiler, der kan håndtere to affaldsfraktioner, og da mange danske kommuner lige nu er ved at gå over til at sortere madaffald fra, er der lang leveringstid på den type biler.

- Alt skal være klar. Vi vil ikke risikere at komme i en situation, hvor fraktionerne i en periode bliver blandet, fordi vi ikke har de rigtige skraldebiler til rådighed, siger han.

En ting er sikkert - fremtiden byder på masser af affaldssortering for os alle.

På hjul

De nye affaldsbeholdere bliver større, end dem, de fleste borgere er vante til, og altså opdelt i to rum.

- 40 procent af beholderen er til madaffald og 60 procent er til restaffald, siger Asger Nordbo.

Præcis hvilken model, man vælger, er ikke afklaret endnu. Men de fleste modeller ligner ret meget hinanden. De vil således være forsynet med hjul, så skraldemændene nemt kan køre dem frem og tilbage.

- Vi skal også bruge en affaldspose, som kan sættes ind i beholderen, men den endelige beslutning angående materialevalg er endnu ikke truffet, siger Asger Nordbo.

Der vil senere i år blive holdt licitationer på beholdere og poser.

Beholderne ejes af kommunen, så de kommer ikke til at koste borgerne ekstra, understreger han.

Genanvendeligt affald som glas, flasker, pap, papir og metal skal borgerne fortsat selv bringe til genbrugspladser eller miljøstationer - i alt fald så længe der ikke er en afhentningsordning.

- Og er der folk, der hjemmekomposterer dele af madaffaldet, så kan de bare blive ved med det, siger Asger Nordbo.

Hele manøvren går ud på at få fjernet madaffaldet fra dagrenovationen, og gør man det så at sige på egen grund, er det helt i orden.

0/0
Erhverv

Nu er Michael Rømer autoriseret osteopat

Ringkøbing

Bjarke Hansen: Fjorden skal i spil!

Ringkøbing

Fjordløbet runder Ringkøbing K

Ringkøbing

Manden bag formodet million-underslæb er død

Ringkøbing For abonnenter

Det koster Ringkøbing K

112

Bil trillede om på hovedet

Ringkøbing

Radikale inviterer på lokale egnsretter og politisk debat

Ringkøbing

Oscar i atletikkens top 10