Annonce
Videbæk

Ny affaldsordning giver problemer for beboere i beskyttede boliger i Videbæk - og for ældre over alt i kommunen

Der er fyldt godt op i restaffalds-beholderen i BoMidtvests afdeling 279 i Videbæk; ved siden af står noget af det pap, dårligt gående beboere har svært ved at bringe til genbrugspladsen. Foto: Poul Osmundsen
Ringkøbing-Skjern Kommunes nye affaldssorterings-ordning giver udfordringer for ældre medborgere; i en boligafdeling i Videbæk er problemet, at mange beboere ikke er i stand til at bringe eksempelvis pap, papir og flasker hen på genbrugspladsen.
Annonce

VIDEBÆK: Kommunens nye sorteringsordning for affald giver problemer for de 20 beboere i BoMidtvests  afdeling 279, Gl. Kongevej 35.

Det fortæller både Åse Gahner Klemmensen, hvis mor bor i afdelingen, og Kristen Bjørnkjær, der er medlem af afdelingsbestyrelsen.

Problemet er ifølge de to, at med den nye ordning skal der sorteres i to fraktioner, madaffald og restaffald, og resten - eksempelvis pap, papir, flasker, plastic og metal - skal afleveres på genbrugspladsen.

Kommunen har opstillet nogle store affaldsbeholdere ved afdeling 279, men de kan altså kun bruges til madaffald og restaffald - ikke de øvrige fraktioner.

Det giver problemer for nogle af de gamle og ofte dårligt gående ældre som hendes mor, siger Åse Gahner Klemmensen, der fastslår, at "de ældre mennesker hiver sig i håret over den dårlige og utidssvarende løsning", de bydes på.

- Det er sårbare mennesker, der er sidst i livet, og som er visiteret til at bo netop der. Så er det ikke løsningen, at de selv skal skaffe sig af med flasker og aviser bag ved Netto og resten på genbrugspladsen, siger hun.

Annonce

Store problemer

Kristen Bjørnkjær bekræfter, at beboerne i afdelingen har store problemer med affaldet.

- Tidligere kom det hele i de samme affaldscontainere. Nu skal der sorteres i madaffald og restaffald. En tredjedel af containerne er sat af til madaffald, selv om det ikke fylder ret meget, og kun to tredjedele til restaffald. Men det er slet ikke nok. Man skal tænke på, at afdelingen har udviklet sig til et plejehjem med beboere, der ofte er meget dårlige, og for eksempel voksenbleer fylder meget, siger han.

Afdeling 279 på Gammel Kongevej i Videbæk er efterhånden - siger beboere - blevet "et plejehjem", og det præger beboernes mulighed for at bringe affald til genbrugspladsen. Foto: Poul Osmundsen

I praksis har hjemmehjælpere hjulpet de beboere, der ikke selv har kunnet gå ned til de fælles affaldscontainere med at slippe af med affaldet. Men det går ikke længere med den nye ordning, hvor pap, papir, glas, plastic og så videre skal sorteres fra og afleveres på genbrugspladsen eller i containerne henne bag Netto.

- Lige nu har vi et særligt problem med pap, fordi mange af beboerne får mad leveret, og på grund af corona-smittefaren må de ikke tage de papkasser med tilbage, maden bliver leveret i, siger Kristen Bjørnkjær.

- Desuden er alt for mange af beboerne slet ikke fysisk i stand til at aflevere frasorteret affald til genbrug, tilføjer han.

Annonce

Nedgravet løsning

Åse Gahner Klemmensen kalder det "helt til Klodshans", at ældre mennesker, der er visiteret til ældrebolig, og som modtager hjemmehjælp, "skal spises af med to containere til madaffald og restaffald".

Det er der dog blevet rettet op på, efter at Kristen Bjørnkjær ringede til kommunen og klagede over, at der var alt for lille kapacitet.

- Nu er der stillet to containere mere op. Men det er stadig ikke nok, fordi restaffaldet fylder så meget, og fordi vi så vidt muligt stopper det pap ned i containerne, som vi ellers ikke har mulighed for at bringe hen på genbrugspladsen, siger han.


Nu er der stillet to containere mere op. Men det er stadig ikke nok, fordi restaffaldet fylder så meget, og fordi vi så vidt muligt stopper det pap ned i containerne, som vi ellers ikke har mulighed for at bringe hen på genbrugspladsen.

Kristen Bjørnkjær, medlem af afdelingsbestyrelsen.


Åse Gahner Klemmensen mener, at løsningen må være at nedgrave nogle såkaldte "molokker", hvori de forskellige affaldsfraktioner kan sorteres, hvorefter hele molevitten hentes af et renovatørselskab.

Kirsten Bjørnkjær er enig i, at denne løsning - der er brugt i flere afdelinger under BoMidtvest - ville være en stor hjælp.

Annonce

Ingen molokker

Det er dog en kostbar løsning - i afdelingen 279 vil den koste cirka 210.000 kroner, fortæller Karsten Kongsgaard, driftschef hos BoMidtvest. Og ganske vist giver kommunen et tilskud til den slags nedgravede løsninger,  men det er kun på 400 kroner pr. husstand,; i øvrigt er fristen for at søge tilskuddet udløbet.

Kommunen var nødt til at stille yderligere et par affaldscontainere ved afdeling 279, men det er stadig ikke nok, siger beboere. Foto Poul Osmundsen.

- Vi lægger stor vægt på medlemsdemokrati i BoMidtvest, og den slags investeringer skal vedtages af afdelingens beboere, da de kan medføre huslejestigninger. Nogle af vore afdelinger har valgt molokløsningen, også i Videbæk. Jeg skrev i maj ud til afdeling 279 om muligheden for at etablere nedgravede affaldsbeholdere; det kunne endda gøres uden huslejestigning, da afdelingen har en god økonomi. Men jeg hørte ikke noget fra dem, så derfor skete der ikke mere, siger Karsten Kongsgaard.

Annonce

Havde intet hørt

Kristen Bjørnkjær har først for ganske nyligt hørt om BoMidtvests henvendelse til afdelingsbestyrelsen. Det skyldes måske, at den har været stilet til den daværende formand, der har været hårdt ramt af sygdom.

- Men det er da noget, vi bliver nødt til at tage op blandt medlemmerne. Vort problem lige nu er bare, at vi på grund af coronaen ikke kan mødes i fælleshuset, som vi ellers plejer at gøre; desuden er mange af beboerne altså i så dårlig fysisk forfatning, at de ikke kan komme udendørs, siger han.

Karesten Kongsgaard understreger, at beboerne til enhver tid kan komme til BoMidtvest og bede om at få etableret nedgravede affaldsbeholdere.

- Det er der ingen frist på; godt nok kan de ikke få det kommunale tilskud, men det ville trods alt kun have været på i alt 8000 kroner, og selv uden det tilskud har afdelingen en god nok økonomi til at kunne etablere molokkerne uden huslejestigning.

Sådan kan nedgravede affaldscontainere tage sig ud. Billedet er fra en af Ringkøbing-Skjern Boligforenings afdelinger i Ringkøbing. Foto: Poul Osmundsen

Der er dog et problem forude, men det gælder hele den kommunale affaldsordning, tilføjer Karsten Kongsgaard.

- Det er blevet lovbestemt, at i løbet af det næste par år skal vi alle sortere affald i 10 forskellige fraktioner, siger han.

Så hvor mange containere, beboerne i afdeling 279 og alle andre ender med, må tiden vise...

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ringkøbing-Skjern

Onsdagens coronatal: Kun én smittet for anden dag i træk

Annonce