Annonce
Ringkøbing

Nu skal jorden langs Tim Å fordeles bedre - ny plan skal også bringe naturmæssige værdier i spil

Der studeres kort og snakkes jordfordeling under informationsmødet i denne uge i Tim. Pressefoto.
Stor interesse for ny jordfordelingsplan i Tim Å-dal; store dele af arealerne har ringe landbrugsværdi og vil i stedet kunne have større naturmæssig og kreativ værdi.
Annonce

TIM: Interessen var stor, da der tirsdag blev holdt informationsmøde om et planlagt jordfordelings-projekt langs Tim Å. Omkring 30 lodsejere, der har jord ned til åen, var mødt op for at høre nærmere om mulighederne for at få en bedre jordfordeling samtidig med, at dårlig landbrugsjord vil kunne tages ud af produktion og i stedet indgå i sammenhænge, hvor dens naturmæssige og rekreative værdier kommer til deres ret.

Det var landbrugsrådgiver-virksomheden SAGRO og Holstebro-Struer og Hening-Ikast Landboforeninger, der havde inviteret til mødet om multifunktionel jordfordeling på initiativ af landmand Henk Altena, Tim. Han havde henvendt sig til Holstebro-Struer Landboforening med forslag om, at der skulle kigges nærmere på mulighederne for at få fordelt jorden langs åen bedre.

Det satte gang i et forløb, hvor SAGRO søgte midler hjem til et forberedende første møde. Målsætningen er at sikre, at der er god lokal forankring, at jordfordelingen sker frivilligt, og at alle interessenter kommer tidligt med i processen. De fremmødte repræsenterer omkring 75 procent af lodsejerne langs den del af Tim Å, der kan komme i spil i forhold til et projekt omkring jordfordeling.

Annonce

En gevinst for landbruget

I en multifunktionel jordfordeling tages et eller flere tidligere landbrugsarealer ud af drift for at give plads til naturen, forbedre miljøets tilstand og give borgerne adgang til flere oplevelser i det åbne land.

Lodsejerne, der lader jord gå ud af drift, får tilbudt landbrugsjord i erstatning, og for alle deltagende lodsejere er målet at samle deres marker i større blokke eller på placeringer, så det giver god mening for deres bedrift.

Niels Kristian Fruergaard, sekretær i Holstebro-Struer Landboforening, understreger, at det er vigtigt, at landmændene bliver inddraget i projektet på et tidligt tidspunkt.

- Der skal være gevinst for landbruget, siger han.

Han er særdeles tilfreds med den store opslutning til projektet.

- Det er meget positivt, og det fortæller noget om, i hvor høj grad landmændene i dag har forståelse for projekter, der både tilgodeser miljøhensyn og inddrager andre interesser, for eksempel rekreative, siger han.

Annonce

Lavbundsprojekter

Ringkøbing-Skjern Kommune har i forvejen kig på området langs Tim Å, og på mødet fortalte sekretariatsleder Lene Moth om de planer, der også er om lavbundsprojekter i området. En del af disse vil sikkert kunne integreres i en større jordfordeling, mener hun.

Formålet med naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder er at forbedre natur og vandmiljø ved at ophøre med landbrugsdrift, der fører til udslip af CO2.

- Vi fik i efteråret en henvendelse fra lokale lodsejere om et lavbundsprojekt. Vi fik EU-midler til en forundersøgelse, og er endt med et lavbundsprojekt på 105 hektar på østsiden af Tim Å, fortæller Lene Moth.


Det projekt spiller meget godt sammen med det store multifunktionelle jordfordelingsprojekt, der er nu er i støbeskeen

Lene Moth, sekretariatsleder Ringkøbing-Skjern Kommune


- Det projekt spiller meget godt sammen med det store multifunktionelle jordfordelingsprojekt, der er nu er i støbeskeen, siger hun.

Både Lene Moth og Niels Kristian Fruergaard understreger, at et sådant projekt er særdeles kompliceret; der er mange brikker, der skal falde på plads, før det kan blive til noget. Derfor er det vigtigt at få alle interesser bragt i spil så tidligt som muligt.

Annonce

Møde i august

- Vi har planer om at indkalde til et møde i august-september for de øvrige interessenter i området - det kan være jagtforeninger, naturfredningsforening, borgerforeninger og så videre, siger Niels Kristian Fruergaard.

DN og dansk landbrug vil gerne tage flere lavbundsarealer ud af produktion - hvis det kan ske som led i en multifunktionel jordfordeling. I sommer var DN's formand således på besøg i Tim for at høre nærmere om mulighederne. Fra venstre Lars Danielsen, Maria Reumert Gjerding, Martin Merrild, Henk Altena og Martin Kjær. Arkivfoto: Poul Osmundsen.

- Det vil blive et brainstorming-møde, hvor vi forsøger at få så mange ting tænkt ind i projektet som muligt.

På mødet meldte en række lokale lodsejere sig til at være med i en gruppe, der skal arbejde videre med projektet sammen med SAGRO og Ringkøbing-Skjern Kommune.

SAGRO og landboforeningerne fortsætter nu det videre arbejde frem mod en egentlig projektbeskrivelse, der altså også skal inddrage de øvrige interessenter i området. I sidste ende er det kommunens opgave at stå for jordfordelingen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce