Annonce
Videbæk

Nu kommer sidste del af cykelsti: Sådan placeres stien fra Videbæk til Sønderupvej

Den nye cykelsti skulle gerne bedre trafiksikkerheden på en strækning præget af tung trafik - for eksmpel her ved Trøstrup. Foto Google Street.
Teknik- og miljøudvalget opdeler stiforløb fra Videbæk til industriområdet ved Arla; første del anlægges langs den østlige side af Søndergade, anden del langs den vestlige side af Skjernvej.

VIDEBÆK: Teknik- og miljøudvalget har nu besluttet, hvordan cykelstien fra Videbæk til Sønderupvej skal anlægges.

Udvalget har besluttet at dele strækningen op i to; første del går fra Videbæk til Skolegade og anden del fra Skolegade til den eksisterende cykelsti ved Sønderupvej.

For første dels vedkommende vælges det at anlægge cykelstien langs den østlige side af Søndergade, mens der for den anden strækning vælges en placering langs den vestlige side af Skjernvej.

Begrundelsen er, at ved at lægge cykelstien langs den østlige side af Søndergade, slipper man for at lave en krydsning af Søndergade. Til gengæld er ulempen, at krydsningen af Skolevej bliver på et mere trafikeret sted, nemlig mellem Søndergade og Skjernvej. Jorden på denne side ejes hovedsageligt af Arla, der er en af fortalerne for stien; desuden er resten af lodsejerne med på en cykelsti i denne side, så det bliver nemmere at ekspropriere jord.

Annonce
På kortet ser man hele cykelstiens forløb fra Videbæk til Sønderupvej.

Sikrere trafik

Hvad strækning to angår - altså Skolegade-Kirkevænget/Sønderupvej - finder udvalget, at der er størst fordel ved at lægge vejen på den vestlige side af Skjernvej, blandt andet fordi der ikke skal laves yderligere krydsninger af hverken Skjernvej eller Sønderupvej; det er desuden den korteste rute.

En anden fordel er, at cyklisterne ikke skal benytte det eksisterende gamle stykke landevej ud for lagerhallerne i østsiden, hvor der er megen trafik med både lastbiler og trucks. Til gengæld er der også en hel del trafik til og fra Agro Korn i modsatte vejside. Men alt andet lige er fordele altså størst.

Generelt vurderer kommunen, at etableringen af stien vil gøre det muligt, at endnu flere borgere kan bevæge sig trygt og sikkert.

Cykelstien på strækningen Videbæk-Sønderupvej vil give markant bedre forhold for de bløde trafikanter for hele området mellem Videbæk, Trøstrup og industriområdet ved Arla på Sønderupvej. Det vil især i højere grad være muligt at cykle sikkert til og fra arbejde, skole og fritidsaktiviteter.

Kommunen skal nu i gang med at ekspropriere den nødvendige jord. Stianlægget vil berøre 13 ejendomme med 11 lodsejere samt arealer ejet af kommunen selv.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Skilt fik skader Knallert overraskede kvinde

Læserbrev

Urimeligt gebyr på affald fra genbrugsbutikker

Læserbrev: Så blev der endelig offentligt røre omkring gebyr til genbrugspladsen for frivillige organisationer. Da vi i Kirkens Korshær Genbrug blev præsenteret for gebyret, var vi af den opfattelse, at det måtte bero på en misforståelse. Så vi sendte en ansøgning om fritagelse med henvisning til vores organisations formål, nemlig at indsamle midler til gavn for udsatte mennesker i Danmark blandt andet ved drift af varmestuer og væresteder. Desværre blev vores ansøgning om fritagelse ikke bevilget. Vi er cirka 40 frivillige, som hver uge gør et stort arbejde i den gode sags tjeneste med sortering og salg af donerede effekter fra borgere, som kunne have afleveret direkte til genbrugspladsen, som de har betalt gebyr for. Vi er meget taknemlige for det, som vi modtager til videresalg. Men vi er også nødt til at bruge genbrugspladsen i forbindelse med sortering, og altså nu betale gebyr for at kunne aflevere. Hvilket vi synes er urimeligt i vores situation. Vi i Kirkens Korshær Genbrug tilslutter os fuldt ud argumenterne fremført i læserbreve fra Blå Kors Genbrug og Plejehjemmets Venner vedrørende emnet og ønsker også, at dette gebyr for genbrugsbutikker med videre genbehandles i udvalg og byråd.

Annonce