Annonce
Ringkøbing

Nu knyttes sti-båndet langs Vonå snart mellem Ringkøbing og Holmsland - inden den 1. april slås bro over Heager Å

Snart vil der være forbindelse hele vejen fra Ringkøbing til Holmsland vi broer over Heager Bæk og den eksisterende bro over Vonå. Foto Poul Osmundsen.
Kun en godkendelse fra Erhvervsstyrelsen mangler, så kan sti-projekt sættes i værk. Arbejdet skal gennemføres inden foråret.
Annonce

RINGKØBING: Senest den 1. april vil du kunne gå, løbe eller cykle fra Hee Engbro til Vesterhede over en bro over Heager Å.

Det fastslår Hans Chr. Vestergaard, formand for Ringkøbing Udviklingsforum, der er stærkt involveret i etableringen af et stisystem i området omkring Vonå.

Pengene til broen over Heager Å og det tilknyttede stisystem er på plads; Friluftsrådet har bevilget 141.000 kroner fra en pulje til forbedring af adgangsforholdene til naturen til Ringkøbing Udviklingsforum, og pengene er netop øremærket til at etablering af sti og gangbro over Heager Å.

Udviklingsforum havde i forvejen fået 189.000 kroner af LAG-midlerne til projektet, og Udviklingsforum lægger også selv penge i projektet, så der nu er 350.000 kroner i puljen til bro- og stisystem.


Faktisk mangler vi kun en godkendelse fra Erhvervsstyrelsen af Ringkøbing Udviklingsforum som modtager af pengene fra LAG. Det har trukket ud, men vi håber snart på en afklaring.

Hans Chr. Vestergaard, formand Ringkøbing Udviklingsforum.


- Faktisk mangler vi kun en godkendelse fra Erhvervsstyrelsen af Ringkøbing Udviklingsforum som modtager af pengene fra LAG. Det har trukket ud, men vi håber snart på en afklaring, siger Hans Chr. Vestergaard.

Annonce

Inden foråret

Det er der en god grund til: Arbejdet skal af hensyn til dyrelivet i området afsluttes inden den 1. april.

- Vi forventer dog, at vi kan etablere bro og stier i februar-marts, siger han.

Dermed vil det være muligt at komme fra Ringkøbing til Holmsland via systemet af stier og grusveje øst og vest for Vonå.

De øvrige elementer i Vonå-projektet er også på vej, fortæller Hans Chr. Vestergaard.

Udviklingsforum arbejder således sammen med Naturkraft om etablering af en anløbsbro i Skelbækken tæt på den nye pumpestation, så det bliver nemt for de sejlende at besøge Naturkraft.

Pumpestationen og hele klimaprojektet omkring Skelbækken er ved at være på plads, og kommer til at stå helt færdigt allerførst i det nye år.

Udviklingsforum er drivende kraft bag "Det Blå Trail", bestræbelserne på at udvikle et nyt fritidstilbud langs bredderne af Vonå. Området omkring åen rummer store naturværdier, som Ringkøbing Udviklingsforum gerne vil åbne for befolkningen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Fremtiden smedes i laboratoriet på Innovest: Industri 4.0 skal løfte Ringkøbing-Skjerns virksomheder

Annonce