Ringkøbing

Nu er det helt sikkert: Ringkøbing-Skjern får en akutlægebil

Ringkøbing-Skjern får nu akutlægebil - den tiende i regionen. Arkivfoto: Morten Dueholm

Regionsrådet har netop sagt god at tildele Ringkøbing-Skjern en døgnbemandet lægebil. Det er dog fortsat udvist, hvor i kommunen den skal placeres.

Regionen: Helt som ventet har regionsrådet netop besluttet at de to sygeplejerskebemandede akutbiler i Ringkøbing og Tarm nedlægges og erstattes med en døgnbemandet akutlægebil.

Hvor i kommunen lægebilen skal placeres og holde klar til udrykning, beslutter politikerne senere. Det samme gælder tidspunktet for ændringen.

Regionens administration skal først undersøge fordele og ulemper ved forskellige placeringer og se på responstider for akutlægebilen og resten af det akutte beredskab.

- Borgernes tryghed er afgørende, og akutlægebilen ved jeg, at de kan være trygge ved. Den kører med succes i resten af regionen og redder liv, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

Akutlægebilen i Ringkøbing-Skjern Kommune bliver den tiende i regionen. De årlige driftsudgifter til bilen vil blive på cirka 8,5 millioner kroner, men det er dog usikkert, hvad lægebemandingen vil koste. Udgifterne kan derfor ligge i spændet otte til ni millioner.

Der vil også være engangsudgifter i forbindelse med etableringen af akutlægebilen på en halv million til indkøb af medicoteknisk udstyr, blandt andet en ultralydsskanner.

Beslutningen om at tildele Ringkøbing-Skjern en akutlægebil var en overraskende udgang på et noget slingrende forhandlingsforløb om regionsrådsformand Anders Kühnaus sparekatalog.

Det blev i første omgang meldt ud, at de sygeplejerskebemandede akutbiler skulle erstattes af paramedicinere i ambulancerne. Samtidig skulle Videbæk opgraderes med en døgnbemandet ambulance.

Forslaget blev støttet af regions- og byrådsmedlem John G. Christensen (S), der så det som en styrkelse af akutberedskabet.

Det mødte dog modstand hos regionsrådsmedlemmerne Marianne Karlsmose (KD) og Torben Nørregaard (V). Det var således Torben Nørregaard, der forlangte, at Ringkøbing-Skjern skulle have en akutlægebil, hvis de sygeplejerskebemandede akutbiler blev nedlagt. Således blev det - men den lovede døgnambulance til Videbæk blev dog taget af bordet igen.

Skive, som også har været i spil, slipper ikke så heldigt ud af forhandlingerne som Ringkøbing-Skjern.

I Skive erstattes den sygeplejerskebemandede akutbil af en ambulance, der opgraderes med enten en paramediciner eller en sygeplejerske.

Den samlede ændring ventes at give en årlig besparelse på cirka syv millioner kroner, som regionen vil bruge på økonomisk konsolidering.

0/0
Annonce
Forsiden netop nu
Ringkøbing-Skjern

OK til udvidede åbningstider i studenterugerne

Hvide Sande

Søndervig festede: Vi fik vist sat flueben ved det hele

Læserbrev

Defensiv taktik, hvis man vil være den bedste fritidskommune

Læserbrev: ”Hvordan bliver Ringkøbing – Skjern Kommune den bedste fritidskommune i Danmark?”. Dette var titlen på en invitation til alle foreninger fra Kultur- og Fritidsudvalget til et møde i Videbæk den 27. marts. Efterfølgende ønskede fodbold- og håndboldklubberne i RKSK et møde, der blev afholdt ultimo juni, med formanden for Kultur- og Fritidsudvalget for at bidrage med deres synspunkter til emnet ”den bedste fritidskommune”, men også for at komme i dialog omkring de berammede besparelser på fritidsområdet. Fodboldklubberne undrer sig stadig over, at de som den eneste idrætsgren direkte skal bidrage med 194.000 kroner (jvf. besparelseskataloget) ”i tilskud til fodboldklubberne til aflønning af deres kridtbander”. Alle ved sikkert, hvilket stort arbejde disse ulønnede frivillige bandemedlemmer gør, for at børn og unge kan få motion og spille fodbold. De slår for eksempel kanter, rydder op, kridter baner, omlægger baner, vander, laver reparationer med mere. Men nej – de får ikke løn, men et beskedent årligt opstarts- og afslutningsarrangement som tak. Ordene "aflønning af deres kridtbander" er derfor dårlig valgt og bliver ikke bedre af, at konsekvensen for spareforslaget kan udlignes ved ”at hæve medlemskontingentet pr. medlem med 43,62 kroner.” Det viser sig kun alt for tydeligt, at nogle går med den opfattelse, at det er gratis for fodboldklubberne at passe fodboldbanerne. Herfra skal lyde en opfordring til, at kommunen laver en undersøgelse af, hvad det reelt koster fodboldklubberne i drift til for eksempel el- og vandforbrug, elattest, elpærer, traktor, kridtbander, mindre nyanskaffelser, vandingsmaskine, vedligeholdelse af rullegræs og afskrivninger på lysmaster, vandingsanlæg, traktor, græsslåmaskiner m.v. I øvrigt får klubberne kun delvis tilskud til mål, net og kridtmaskiner. Fodboldspillet er i dag en idrætsgren, der dyrkes udendørs hele året. Det bliver nu forstærket af, at indefodbold ikke er en aktivitet, der længere udløser aktivitetstilskud. Det vil også ramme hallerne på timeudlejningen. Disse ting gør næppe kommunen til den bedste fritidskommune, og det er en defensiv taktik. Vi kan jo spare os ihjel og tage gejsten fra de mange frivillige ledere og trænere i samtlige kommunens idrætsforeninger. Vi skal i stedet være offensive og følge befolkningsudviklingen med, at flere og flere dyrker idræt. Vi skal afskaffe 25 års reglen for de foreninger, der benytter vore idrætshaller. Det kan faktisk gøres gratis og dermed uden ekstra omkostninger for Kommunen. Vi skal forhøje lokaletilskuddet fra de nuværende 68 procent (= nettoudgift for foreninger p.t. 191 kroner pr. time) til f.eks. 78 procent (= nettoudgift for foreninger 131 kroner pr. time), hvilket vil animere idrætsforeningerne til at leje yderligere haltimer. Håndboldklubberne og deres frivillige får så mere tid til at tænke på andet end økonomi. Det vil – ud fra mine oplysninger – betyde en merudgift for kommunen på cirka 2.500.000 kroner, men er en god investering og er tillidsskabende for idrætshallernes daglige brugere, som dermed giver bedre økonomi forfor eksempel håndbold uden at skade hallernes økonomi, snarere tværtimod.

112

Brand hos Nordsø Fisk: Flammerne brændte hul i taget

Danmark For abonnenter

At være læge, eller ikke at være læge: Stig Gerdes og Styrelsen for Patientsikkerhed mødes i retten

Ringkøbing-Skjern

Markant udvikling: Færre kommer hjem til knuste ruder og gennemrodede skuffer

Ringkøbing IF

Endelig scorede RIF: Alligevel blev det til nul point på kontoen

Annonce