Videbæk

Nr. Vium: Hedevangsvej lukkes alligevel ikke

Forlægningen af Sønderupvej skal gøre det muligt for Arla og andre virksomheder i industriområdet i Nr. Vium at udvide. Billede Google Maps.

Revision af planerne for en forlægning af Sønderupvej; samtidig etableres stiforbindelse langs den østlige tilslutningsvej til erhvervsområde.

NR. VIUM: Det bliver alligevel ikke nødvendigt at lukke adgangen fra Hedevangsvej til Sønderupvej i forbindelse med den kommende forlægning af Sønderupvej.

Forlægningen af vejen er blevet nødvendig i forbindelse med udvidelsen af erhvervsområdet ved Sønderupvej, hvilket vil fremtidssikre virksomhedernes udviklingsmuligheder.

Oprindeligt var der planlagt tre separate adgangsveje til erhvervsområdet, hvilket ville medføre, at tilkoblingen af Hedevangsvej til Sønderupvej lukkes.

Sagen har været ude i borgerhøring, og der indkommet i alt otte bemærkninger. Disse har blandt andet fokuseret på udfordringerne ved at lukke Hedevangsvej ud mod Sønderrupvej, og udtrykt ønske om også i fremtiden at sikre god mulighed for transport til Nr. Vium Sports- og Kulturcenter samt Mejericentret, både for cyklende og for buspassagerer.

Efterfølgende er Arla gået med til at flytte den midterste adgangsvej til erhvervsområdet, hvilket betyder, at Hedevangsvejs tilslutning til Sønderupvej opretholdes.

Samtidig er der medtaget en stiforbindelse langs den østlig tilslutningsvej til erhvervsområdet med tilkobling af cykelstien langs den eksisterende Sønderupvej.

3,1 kilometer vej

Vejprojektet omfatter etablering af 3,1 kilometer vej, 3,7 kilometer sti og tre tilkoblingsanlæg samt ombygning af krydset ved Ejstrupvej; dele af den eksisterende Sønderupvej vil blive brudt op.

Ændringerne får dog økonomiske konsekvenser, understreger formanden for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen (S).

Det samlede projekt har fra begyndelsen af været anslået til 20 millioner kroner, hvoraf Mejericentret betaler en del.

Men efter projektet er blevet tilpasset, forventer forvaltningen, at projektet bliver dyrere.

- Hvor meget kan vi ikke sige endnu; vi har dog en forventning om, at Arla vil bidrage i et vist omfang, siger John G. Christensen.

Forlægningen af Sønderupvej forventes at forbedre forholdene for virksomhederne i området.

John G. Christensen regner med, at arbejdet bliver udført i løbet af 2019.

0/0
Videbæk

Madstedet Spjald fortsætter i Grønbjerg Forsamlingshus

Videbæk

Maste-sagen: Vad og Søndergaard fra Herborg tager en ny tur til Christiansborg

Videbæk

Børn og ældre mødtes til sundhed og sjov

Videbæk

Sundhedsfokus en hel uge i Fjelstervang

Videbæk

Konfirmation i Herborg Kirke søndag d. 28. april klokken 10.00