Erhverv

Nr. Vium: Borgermøde om erhvervsområde overvejes

Det er her ved Sønderupvej i Nr. Vium, der planlægges for et stort erhvervsområde. Billede Google Maps.
Lokalplanforsalg for udvidelsen af erhvervsområdet ved Sønderupvej skal sendes i høring.

SDR: VIUM: Teknik- og miljøudvalget overvejer at holde et borgermøde om sagen, mens lokalplanforslaget for udvidelsen af erhvervsområdet ved Sønderupvej er fremlagt for offentligheden.

Det besluttede udvalget, da planforslaget forleden var til behandling.

Lokalplanforslaget omfatter cirka 31,5 hektar til erhvervsformål, og har til formål at sikre, at området kan anvendes til erhvervsvirksomheder, der har tilknytning til de eksisterende produktionsvirksomheder mod nord, blandt andet Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri.

Lokalplanområdet er inddelt i fire delområder med forskellige anvendelser og bygningshøjder.

Der er mulighed for, at de mest bygningstunge aktiviteter placeres midt for og mod øst i området.

Ud mod det åbne land sikres en landskabelig overgang i form af et større sammenhængende areal til håndtering af overfladevand, landskabsbearbejdning og beplantning.

Inden for lokalplanområdet må der etableres op til 135.000 kvadratmeter bebyggelse, og bygninger må generelt opføres i op til 12 meter. Dog kan op til en fjerdedel af tagfladen for den enkelte bygningskrop i to af delområderne opføres i op til 15 meter. Derudover tillades opført et højlager i op til 45 meter i delområdet mod øst.

En miljøvurdering fastslår, at planforslagene samlet set kun får en "moderat" påvirkning af miljøet og af landskabet og naboerne til området.

Udvalget vurderer, at en udvidelse af erhvervsområdet i Nr. Vium vil bidrage til at sikre erhvervsvirksomhedernes vækstmuligheder og dermed fastholdelse af og mulighed for nye arbejdspladser i kommunen.

0/0
Erhverv

Lalandiahuse revet væk: Tæt på at melde alt udsolgt

Erhverv

De 22 ton stål kom flot på plads

Podcast

Vinbondepar gik fra kirsebærvin i kollektivet til biodynamisk rosé på egen vingård: - Heldigvis vidste vi ikke, hvad vi gik ind til

Erhverv

Unge virksomheder støtter hinanden i nyt netværk

Erhverv

Se video: Skumsprøjt i ansigtet, vind i håret og fuld fart hen over Ringkøbing Fjord

Erhverv

Handelslivet mangler p-skilte - og kødben

Teknologi

I Kina spiser de snart sporbare grise