Annonce
Erhverv

Nomineret til erhvervsprisen: På Mogensgaard styres fodringen af grisene ved hjælp af en app

I sidste ende handler alt om, at grisene trives, understreger driftsleder Karsten Jørgensen.
Informationsteknologien hjælper Dorthe og Asger Krogsgaard, der er indstillet til årets erhvervspris, med at gøre deres landbrug stadig mere effektivt, samtidig med, at der holdes fast i den menneskelige omsorg for dyrene.

HOLMSLAND: Som de ligger der i farestierne, store og mægtige, og grynter tilfreds, mens deres livlige smågrise sværmer over dem og patter lystigt løs, aner søerne på Mogensgaard selvfølgelig intet om den digitale verden.

De er sikkert tilfredse med, at de ligger i stier med masser af plads til at gå rundt, hvis de har lyst til det, og at de kan ligge på behagelige støbejernsgulve uden skarpe kanter, når de små skal have noget at spise.

Smartphonen er et uundværligt redskab for de ansatte i Krogsgaard-virksomheden. Foto Søren Palmelund.

Alligevel er informationsteknologien i høj grad blevet en del af grundlaget for grisenes trivsel; på Mogensgaard har Dorthe og Asger Krogsgaard, der sammen driver landbruget Asger Krogsgaard, i år etableret Danmarks mest moderne svinebedrift - og digitale løsninger er helt centrale for driften.

Annonce

- I sidste ende handler det selvfølgelig, som det altid har gjort, om at grisene bliver passet af mennesker, der holder af dyrene og bekymrer sig om dem, understreger Asger Krogsgaard.


I sidste ende handler det selvfølgelig, som det altid har gjort, om at grisene bliver passet af mennesker, der holder af dyrene og bekymrer sig om dem.

Asger Krogsgaard, landmand.


Men informationsteknologien kan både gøre produktionen mere rationel og effektiv og sikre, at grisene får et endnu bedre liv, understreger han.

Højteknologisk fodring

I farestaldene foregår fodringen af søerne således på en måde, der gør det muligt at styre fodringsforløbet meget bedre. For hver so er der monteret en såkaldt smartfeeder, der kan fodre soen efter en kurve i forskellige hastigheder og det antal gange, der er optimalt for soens trivsel.

Grisene i farestaldene kan desuden fodres med forskellige foderlandinger, så hver so får lige den næring, den skal have.

- Af hensyn til mælkeproduktionen skal vi have søerne til at spise så meget som muligt. Ved at fodre dem adskillige gange, får vi dem også mere op at stå, og det stimulerer blodomløbet til yveret, siger Asger Krogsgaard.

Dorthe og Asger Krogsgaard driver sammen et kompleks af gårde, der årligt producerer 6,5 milioner kilo svinekød. Foto Søren Palmelund.

De nye fodringsmetoder har faktisk vakt så stor interesse hos forskere på Købehavns Universitet, at Mogensgaard i det kommende år medvirker i et forsøg, hvor forskerne løbende vil tage blodprøver af gårdens grise for at finde ud af, om dyr, der fodres på denne måde, har højere indhold af blodsukker.

Annonce

10 produktionssteder

Set ude fra Søndervig Landevej kan man ikke undgå at lægge mærke til Dorthe og Asger Krogsgaards nye staldkompleks. Især når lyset er tændt, og det ligner en mindre by, ser det imponerende ud.

Ikke underligt: Det omfatter i alt 20 stalde med 24 stier i hver, altså 480 farestier i alt, hvilket giver plads til 2000 årssøer.

Driftsleder Lasse Sunesen viser, hvorledes GPS-teknologi gør arbejdet i markedet nemmere og mere præciest. Foto Søren Palmelund.

Men landbruget Asger Krogsgaard omfatter ikke bare Mogensgaard. Der foregår griseproduktion på 10 ejendomme i Vestjylland. 2600 søer producerer årligt 90.000 smågrise, hvoraf 75.000 er til slagtning. Det giver 6,5 kilo kød årligt.

Landbruget Asger Krogsgaard

Dorthe og Asger Krogsgaard driver sammen Asgers fødehjem, Mogensgaard nær Kloster, og en række andre gårde i Vestjylland med svine- og planteproduktion.

Virksomheden er inddelt i tre anpartsselskaber, Krogsgaard Sohold, Krogsgaard Bacon og Krogsgaard Mark, og der er produktion 10 forskellige steder; Mogensgaard er dog største produktionssted og samtidig administrativt centrum for bedriften.

2600 årssøer producerer 90.000 smågrise, hvoraf 75.000 går til slagtning. Desuden dyrkes 1000 hektar jord med forskellige kornafgrøder, kartofler og raps.

Der er 28 fuldtidsansatte i virksomheden, der kommer fra en række forskellige lande.

Læs mere på mogensgaard.dk.

Derudover drives der planteavl på 1000 hektar; Krogsgaard producerer selv en fjerdedel af foderet til grisene; desuden køber Dorthe og Asger korn af 25-30 naboer.

Virksomheden omfatter 28 ansatte foruden Dorthe og Asger selv samt seks skoledrenge og -piger, der hjælper til i weekenden. Deres fire voksne børn giver også en hånd med, når de er hjemme.

De ansatte kommer ikke bare fra Danmark men også fra Rumænien, Slovenien, Ungarn og endda Australien, så på det ugentlige fællesmøde for alle ansatte på Mogensgaard, gives meddelelser på engelsk.

Vaskerobotterne er yderst populære hos de ansatte i virksomheden! Foto Søren Palmelund.

I øvrigt sørger Dorthe og Asger Krogsgaard for at give de udenlandske elever en dansk landbrugsuddannelse, så deres faglige kvalifikationer skærpes, og deres interesse for at holde fast i jobbet øges.

Annonce

Oplysninger samles

Blandt de vigtigste faglige færdigheder er, at de kan finde ud af at bruge informations-teknologien, for den er en integreret del af deres arbejdsdag.

Det begynder allerede, så snart et kuld grise er født, fortæller Karsten Jørgensen, driftsleder i Krogsgaard Sohold, Bacon og Pork.

- Det nye kuld bliver straks tastet ind på medarbejdernes smartphone. Det samme gør oplysninger om medicin, inseminering og så videre, siger han.

Karsten Jørgensen og Asger Krogsgaard fastslår, at de nye sostalde øger dyrenes velfærd. Foto Søren Palmelund.

Men digitaliseringen går meget videre end det, understreger Karsten Jørgensen.

Der samles hele tiden oplysninger om for eksempel grisenes tilvækst, og på den måde kan bedriften hele tiden følge effektiviteten og trivslen i staldene, der jo nøje hænger sammen med tilvæksten.

På samme måde kan Karsten Jørgensen også for eksempel gå ind og fjernstyre foderproduktionen og transporten ud fra kornsiloerne.

Annonce

GPS-teknik

Det er dog ikke kun i svinestalden, informationsteknologien bliver flittigt brugt. Det kan Lasse Sunesen, driftsleder i marken på Mogensgaard, tale med om.

- Ved hjælp af en app kan jeg følge vejrudsigten, jordtemperaturen, hvornår det er optimalt at så og så videre. Når vi er i gang med markarbejdet, bruger vi autostyring via GPS af vore John Deere-traktorer. For eksempel kan vi med et par centimeters præcision bestemme, hvor vi skal køre med vore gyllevogne, så vi altid kører i de samme spor og kun presser jorden sammen dér, fortæller Lasse Sunesen.

Sådan kan "piloten" på én af de store John Deere-traktorer overskuer de marker, han skal behandle. Foto Søren Palmelund.

Markdelen af bedriften samler konstant præcisionsdata om høstudbytte, jordbundskvalitet og mange andre oplysninger koblet med GPS-positioner, der giver et stadig mere detaljeret kort over markerne.

- Det gør det muligt for os at vide, nøjagtigt hvor vi eksempelvis skal tilføre kali, kalk, magnesium eller andre mineraler, og hvor jorden giver størst udbytte, siger han.

Annonce

Grainit, Kelio og e-overblik

Men hos Krogsgaard bruger man også andre digitale løsninger, fortæller Dorthe Krogsgaard, der som bedriftens "blæsprutte" også står for en stor del af kontorarbejdet.

Dorthe Krogsgaard har via forskellige informationsteknologiske platforme godt styr på alle aspekter af virksomheden. Foto Søren Palmelund.

Det handler for eksempel om Grainit lagerstyring, der holder styr på bedriftens lagre og afgrøder, som er registreret på en app med opkobling til bedriftens brovægte.

- Alle vore leverandører har et login til Grainit, og så kan de selv registrere leverancerne, når de kommer med dem, fortæller hun.

Andre redskaber er KELIO tidsregistrering, hvor alle medarbejdere registrerer deres timer elektronisk, og e-Overblik, en digital ledelsesrapport udviklet af landbrugets eget forskningsinstitut SEGES, der giver overblik over virksomheden på tværs af produktion og økonomi.

For Dorthe og Asger Krogsgaard er ikke i tvivl: Fremtidens landbrug er gennem-digitaliseret.

- Det nyeste er blockchain, der gør en forbruger i for eksempel Kina i stand til at følge en pakke svinekød hele vejen tilbage til vores slagteri Danish Crown, hvortil vi har leveret grisen, og se under hvilke forhold, kødet er produceret, siger Asger.

Og så er det jo vigtigt at forbrugeren kan få dokumentation for, at her har svinene haft det godt, og kødet her er produceret under sunde og miljøvenlige forhold.

Asger og Dorthe Krogsgaard

Erhvervsprisen 2020

Erhvervsprisen uddeles af Vestjysk Lederforum i samarbejde med Dagbladet Ringkøbing-Skjern. Prisen er på 25.000 kroner samt et kunstværk. Det er ottende gang, prisen uddeles.

I år er kandidaterne HS Tarm, TourPaq, Lampemesteren, Billig-Arbejdstøj og svineproducent Asger Krogsgaard.

Årets emne er digitalisering - herunder nethandel, optimering af produktionen, robotstyring af lager, brugen af "digitale tvillinger" i produktionen og meget andet.

På grund af coronaen er Nytårskuren i januar aflyst. Vinderen findes i januar, men afsløres først, når et arrangement kan gennemføres.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Nu er opgravningen af minkene i gang

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Over tusind kroner for en tur på sygehuset: Ældre frygter kæmperegninger for flexture til Gødstrup

Annonce