Annonce
Læserbrev

Nogle få kroner til miljøet, Hans og Søren: Vis, at jeres kontakter på borgen virker

Læserbrev: Balladen om elmotorvejen i Vest- og Sydjylland fortsætter, og med god grund. Den lukkethed og usikkerhed, der hele tiden har omgærdet projektet, viser sig nu at være rigtig. Vi er mange, der håber, at vi nu får reel information om mulighederne for at lægge kablerne i jorden på hele strækningen fra Idomlund til grænsen.

I Danmark er der stor vilje til at bruge endog store summer på miljø. Argumentet er, at det gerne må koste at gå foran. Man kan tilføje: Bare ikke i Vestjylland. Den vestjyske natur har også krav på at blive beskyttet bedst muligt. Når Danmark igen kan få lov at gå foran og vise, at det ikke er nødvendigt at plastre Jylland til med så store master, hvorfor skulle vi så ikke undgå det?

Lad os igen kigge på vindmøllerne, som blev statsstøttet i 40 år, før de kunne klare sig uden støtte i markedet. Hvorfor kan / vil samfundet ikke støtte teknologiudviklingen til strømtransport over land? Det er da også et naturhensyn, der er til at få øje på. Det koster kun få kroner pr husstand.

Kære borgmester Hans Østergaard og viceborgmester Søren Elbæk, vi har længe hørt om de nære kontakter, I har til Christiansborg. Nu må I tage kontakt til de øvrige borgmestre og tage flyveren fra Karup eller Billund til København og vise, at I har en kontakt, der virker.

Først skulle ledningen i jorden, så skulle PSO-afgiften afskaffes, fordi den var konkurrenceforvridende. Regningen kunne snildt sendes til Vestdanmark ved at hænge elledningen op i luften. Det næste, der kommer, er en stor klimaplan, hvor det vestjyske erhvervsliv og ikke mindst landbruget skal holde for og betale. Byrådet har lige rettet henvendelse til regering og Folketing vedrørende udligningen kommunerne imellem for at rette op på skævvridningen af Danmark. Pengestrømmen fra vest mod øst må nødvendigvis ophøre, så vi får lige vilkår at leve under i hele Danmark.

Så tilbage til sagsbehandlingen. Det er ikke kønt, det vi oplever i disse dage. Uanset prisen for at lægge ledningen i jorden, var jordkabler en mulighed, der burde have været fremlagt i offentligheden. At det var en mulighed, ses jo tydeligt af, at Lars Chr Lilleholt nu trækker i land på sine udtalelser som minister, og at den nuværende minister, Dan Jørgensen, ikke vil udtale sig.

I Vestjylland holder vi på ordentlighed og redelighed. Det forventer vi også af vore folkevalgte på Christiansborg.

Annonce
Arkivfoto fra Energinets informationsmøde i Videbæk . Foto: Jørgen Kirk
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Mand stjæler Lego-sæt til 3000 kroner

Læserbrev

Læserbrev fra Lise Bonde: Rart at LO kommenterer på 3F-sager

Læserbrev: Jeg må rose den lokale LO og Metalformand Helge Albertsen for at stå frem og kommentere de seneste måneders skriverier omkring 3F’s uacceptable opførsel og tage afstand herfra. Jeg er helt enig i, at ”konfliktvåbnet” ikke skal bruges unødigt – hverken på arbejdstager- eller arbejdsgiversiden! Når 3F bruger ”konfliktvåbnet” unødigt og forkert, bliver det en trussel mod det danske arbejdsmarked og arbejdspladserne! Vi skal væk fra diktatur, trusler og tvang og i stedet have frihed til selv at vælge både som arbejdstager og arbejdsgiver! Sådan som det er kutyme i alle andre sammenhænge i dag. Vi befinder os i 2019, og meget er forandret på arbejdsmarkedet gennem tiden siden 1899 – både på arbejdstager- og arbejdsgiversiden! Arbejdsmarkedets parter og fagforeninger skal følge med udviklingen, som Helge Albertsen også beskriver med udtalen ”de gamle metoder med at presse kollegaer ind i fagforeningen er for længst fortid”. Vi må så bare også sande, at det ikke er sket i 3F, hvor disse metoder stadig finder sted i Lufthavnssagen & Lauge Bonde-sagen! Det er derfor heller ikke rimeligt at samme ”pres” eller tvang har lov at finde sted på arbejdsgiversiden i 2019, når der allerede er ordnede forhold, alle danske love og regler er overholdt, og der er absolut ingen utilfredshed blandt medarbejdere og virksomhed med eksisterende forhold. Det skal 3F lære at håndtere og respektere. Prøv at se tingene fra en anden vinkel: Arbejdstager og arbejdsgiver er dybt afhængige af hinanden – virksomhederne kan ikke eksistere uden dygtige medarbejdere, og medarbejderne kan ikke eksistere uden virksomhederne. Hvis ikke vi er ordentlige overfor hinanden, har vi ingen arbejdsplads, og vi er nødt til at ”spille sammen som et hold”! Sammen er vi stærke, alene er vi intet! Jeg tror ikke, 3F og andre helt forstår vores frustrerede situation, men lad mig give et par eksempler i håb om, det bliver lettere forståeligt: Forestil jer at 3F fik dikteret følgende: ”Fra næste uge skal I følge KA’s overenskomst og indbetale til deres fonde – I har intet valg – det skal I bare!” eller hvis Socialdemokratiet fik dikteret: "Fra næste uge skal I føre Venstrepolitik – I har intet valg – det skal I bare!” Hvordan mon stemningen og arbejdsglæden så ville være i de to lejre? Mon ikke I ville være rasende? Præcis den følelse af magtarrogance og brud på tillid og retfærdighed føler vi og vore medarbejdere i denne sag! Det er derfor også glædeligt og tankevækkende, at arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen udtaler ”En overenskomst er meget mere end timeløn, overtidsbetaling og pensionsordning, man skal have tiltro til dem, man indgår overenskomst med, og folk vil selv have bestemmelsesretten”. Det er det, vi efterlyser: Tillid mellem overenskomstparter/arbejdsgiver og arbejdstager samt frihed til selv at vælge overenskomst og fagforening, så længe der er tale om lovlige danske overenskomster og fagforeninger. Det bør være en øjenåbner for 3F om, at det er tid til forandring og fornyelse med hensyn til deres misbrug af tillid og magt fra det danske system! Husk: Monopol er aldrig godt - konkurrence er kun sundt, for det skaber det bedste for alle. 3F har også flere gange i vores sag nævnt ”fair konkurrence” som et argument for at tegne overenskomst. Jeg er helt enig i, der skal være fair konkurrence. Det er der også, når vi følger en anden dansk anerkendt og lovlig overenskomst! Det vil klæde 3F, hvis de selv begynder at konkurrere på en fair facon. Altså gøre sig attraktive og ”sælge” sig selv, og derved konkurrere på lige fod med andre fagforeninger og deres overenskomster. 3F skal så også bare lære at acceptere et ”nej tak”!

Danmark For abonnenter

Johns kæbe var blød som bølgepap efter strålebehandlinger: - Den ville smuldre væk uden tandbehandlinger

Annonce