Annonce
Skjern

Nej til skovrejsning i område ved Skjern Å - ny skov ville varigt ændre sårbart landskab ved ådalen

Det er i dette område ned med Skjern Å, at lodsejeren gerne ville plante fredsskov. Google Maps.
Teknik- og miljøudvalget gav forvaltningen bemyndigelse til administrativt at afgøre sager om plantning i negative skovrejsningsområder.
Annonce

SKJERN: Teknik- og miljøudvalget har givet afslag på en ansøgning om at måtte rejse 2,25 ha fredsskov på Ånumvej 158.

Ifølge udvalgsformand John G. Christensen (S) er afslaget begrundet med, at skovrejsning i området vil medføre en varig ændring af sårbare landskaber ved Skjern Å-dal. Projektet vil samtidig lægger hindringer i vejen for en eventuel fremtidig omfartsvej øst om Tarm og Skjern, som der er sat plads af til i kommuneplanen.

Byrådet har tidligere vedtaget begrebet "negative skovrejsningsområder" for at undgå skovrejsning på steder, hvor det af hensyn til anden planlægning eller andre væsentlige interesser ikke må plantes ny skov.

Det kan være fordi, der er tale om områder, som er omfattet af planlægning, byformål eller udsigtslandskaber som kyst-, fjord- og ådalslandskaber, særlige naturbeskyttede områder og vigtige kulturmiljøer og områder med mange fortidsminder.


Skovrejsning i området vil medføre en varig ændring af sårbare landskaber ved Skjern Å-dalen.

John G. Christensen, formand for teknik- og miljøudvalget.


Der kan dog gøres undtagelser: Cirka 130 meter øst for projektområdet, men inden for samme matrikel har ejer tidligere i 2016 fået tilladelse til at etablere et tilsvarende skovområde i negativ skovrejsningsområde.

Annonce

Energipil

Begrundelsen var dengang, at dette område ligger i umiddelbar tilknytning til eksisterende fredskov mod øst, som er en blanding af skov, hegn og lysåbne arealer mod syd. Denne tilladelse er blevet påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening, og er ikke blevet afgjort endnu.

Ejeren har i dag plantet energipil på området, hvor han gerne vil rejse fredsskov, og der er desuden forskellige læhegn og småbevoksninger. Men hvis der gives tilladelse til skovrejsning, vil arealet blive omfattet af fredskov og landskabskarakteren med ændret udsyn fra blandt andet Ånumvej vil være permanent for fremtiden.

Blev der givet tilladelse til rejsning af fredskov på den ansøgte placering i et sårbart landskab i negativt skovrejsningsområde vil det samtidig kunne danne præcedens i kommende skovrejsningssager, så det blev et nej, understreger John G. Christensen.

Samtidig blev administrationen i fremtidige sager om skovrejsning bemyndiget til at meddele afslag i sager om skovrejsning i negative skovrejsningsområder efter konkret vurdering.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Videbæk

Havde udset sig den perfekte søbred: Spjald-brudepar måtte i hast flytte vielse væk fra minkgravplads

Ringkøbing-Skjern

Torsdagens coronatal: En ny smittet i Ringkøbing-Skjern Kommune - smitten aftager yderligere

Annonce