Ringkøbing-Skjern

Naboer med sidste bøn til politikerne inden højhus-afgørelse

Lokalplanen for etagebyggeriet omfatter det stiplede område. Foto: Ringkøbing-Skjern Kommune
Teknik- og miljøudvalget skal tirsdag sige ja eller nej til byggeriet af de tre etageejendomme i Videbæk.

Videbæk: I morgen eftermiddag sætter teknik- og miljøudvalget sig sammen for at afgøre en af de mest omdiskuterede byggesager nogensinde.

Skal Bomidtvest have lov til at opføre to femetagers og én fireetagers bygning på Bredgade i Videbæk? Fem etager vil i givet fald være rekord for beboelsesejendomme i Ringkøbing-Skjern.

Eller skal politikerne sige nej og følge naboernes protester.

Projektet var i høring fra august til oktober sidste år, og siden har embedsværket behandlet de 58 indsigelser, hvoraf langt hovedparten kommer fra utilfredse naboer, som mener, byggeriet vil ødelægge deres herlighedsværdi.

Naboerne mener, at bygningerne vil tårne sig op for enden af deres haver, og at beboerne i etagebyggeriets 36 lejligheder vil komme til at kunne kigge ned i haverne.

Indsigelserne har dog medført, at byggeriets altaner skal vende mod sydøst og sydvest – altså ud mod Bredgade og væk fra naboerne mod nord. Samtidig skal lejlighederne indrettes, så de primære opholdsrum er orienteret ud mod Bredgade og væk fra naboerne.

Samtidig er det blevet muligt at kappe en meter af etageejendommene, som bliver 16 meter høje og ikke 17 som først planlagt.

Nabo: Useriøst

Jens Kr. Lynderup, bosat på Dalsvinget, frygter for seriøsiteten i sagsbehandlingen.

- Det er helt useriøst, hvis politikerne i teknik- og miljøudvalget skal nå at sætte sig ind i 58 indsigelser og administrationens svar på blot fem dage. Nu har administrationen brugt et halvt år på at læse, bearbejde og svare på alle de mange indsigelser, som nu er sendt til politisk behandling. Vi kan være bange for, at politikerne ikke har tid nok til at læse det ordentlig igennem. Hvorfor denne hast. Det er jo helt umenneskelige vilkår at være politikere under, siger han.

Som nabo er han overvældet af de mange indsigelser mod byggeriet.

- Der lyder et ekko fra alle 54 indsigelser, som, vi synes, er saglige og velbegrundede om, at man ikke ønsker højhuse på den placering og i hvert fald ikke i den højde.

Kun erhvervsfolkene Torben Tobiasen og Preben Laugesen hilser byggeriet velkomment. Laugesen gør det i sin egenskab af talsmand for de lodsejere, som sælger de seks grunde, hvorpå Bomidtvest vil opføre byggeriet.

Ribe Stift har på Videbæk Kirkes vegne ingen indvendinger mod byggeriet. Det samme gælder Videbæk Kunstpavillon, der dog foreslår, at der etableres en sti langs Sandbækken igennem nybyggeriet og frem til stisystemet ved idrætscentret. Ideen er dog droppet af forvaltningen, da det vil kræve, at naboerne afstår areal i deres haver.

Netop Sandbækken får en nabo til at spørge, hvordan kommunen kan tillade et byggeri henover en bæk, som kommunen ønsker at beskytte efter naturbeskyttelsesloven. Her svarer forvaltningen, at lokalplanen giver mulighed for at omlægge 50 meter af Sandbækken, hvilket ikke skader flora eller fauna.

I flere høringssvar – blandt andet fra hotelejer Bent Graakjær - slås der til lyd for, at behandlingen af højhussagen burde afvente en helhedsplan for Videbæk, men forvaltningen har allerede afgjort, der ikke er kræfter til at sætte gang i helhedsplanen før til sommeren.

Facit er derfor, at administrationen anbefaler politikerne at vedtage lokalplan nr. 433 og Kommuneplantillæg nr. 11, der baner vej for byggeriet. Formelt sker det ved, at teknik- miljøudvalget og dernæst økonomiudvalget anbefaler byrådet at vedtage lokalplanerne.

- Vi kan godt se, at administrationen anbefaler politikerne at vedtage forslaget i den tilrettede version, men vi er sikre på, at selv med de små bitte ændringer, der er fortaget, kan et flertal i både teknik- og miljøudvalget og endelig byrådet godt se, at et prestigebyggeri som dette ikke er ønsket i Videbæk på de nuværende vilkår, siger Jens Kr. Lynderup.

Åben drøftelse

Udvalgsformand John G. Christensen (S), der er fortaler for projektet, vil ikke spå om sagens udfald i udvalget i morgen eller i byrådet, hvor partifællen Linda Nielsen udtrykte modstand mod byggeriet.

- Vi tager en åben politisk drøftelse, siger John G Christensen, der hæfter sig ved, at altanerne holdes væk fra nabosiden, og at bygningerne bliver en meter lavere.

Ved behandlingen i udvalget og senere i byrådet vil kristendemokraten Hans Pedersen være inhabil og uden for døren, da han sælger en af de seks Bredgadegrunde til Bomidtvest.

0/0
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Mange gravsteder sløjfes: Lokale kirkegårde er under forvandling

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

ØSB A/S har vækstet kraftigt i 2018

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Overskuddet mere end fordoblet i Skjern Papirfabrik

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Sådan forgylder du din forening: Ni gode råd til fondssøgning

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Foreningshus købte professionel fundraiser for at rejse millioner

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Foreninger zoomer ind på fondene: Vil have fat i guldet

Ringkøbing-Skjern

900 uldne statister skal give ekstra opmærksomhed til EU-kandidat