Skjern

Museet får 850.000 kroner til at fortælle næsten glemt historie

Omkring århundredeskiftet blev der fisket mange ål op på fjorden. I storhedstiden var der 115 åledrivkvaser. Ingen af dem eksisterer længere. Foto: Ringkøbing-Skjern Museum

Donation fra Nordea-fonden giver museet en rekonstruktion af en åledrivkvase, som skal ud at sejle til foråret. Allerede nu er rekonstruktionen erklæret bevaringsværdig.

RINGKØBING-SKJERN: I disse dage skal Ringkøbing-Skjern Museums ansatte øve sig på et nyt ord: Åledrivkvase!

For det bliver en fast del af museets sprog til foråret, hvor det er planen, at en rekonstruktion af åledrivkvasen skal ud at sejle og kan tage op til 16 passagerer med på ture ud på Ringkøbing Fjord. Det er blevet muligt, efter at Nordea-fonden har givet en donation på 850.000 kroner til projektet fra fondens kystpulje.

En åledrivkvase er en fiskebådstype, der blev brugt omkring århundredeskiftet, da Ringkøbing Fjord var fyldt med ål. 115 både var på fjorden i storhedstiden. Desværre betød det også, at fjorden var tæt på at blive tømt for ål, da ålegræsset blev ødelagt af voddet, og senere blev ålefiskeriet forbudt. Der findes ikke flere tilbage af den bådtype. Den kendes andre steder fra, men i den lokale udgave var den tilpasset fjordens forhold. For omkring 30 år siden var museet i gang med at bygge en rekonstruktion, men fordi museet dengang ændrede sit fokus, blev den aldrig bygget færdig. I de år, der er gået, har den halvfærdige båd stået opmagasineret, og donationen fra Nordea-fonden gør, at den kan bygges færdig på Hvide Sande Shipyard. Skibsbevaringsforeningen vil allerede nu erklære rekonstruktionen bevaringsværdig, da der ikke findes originale både tilbage af den type.

- Det er en kæmpe post at få den gjort færdig, siger Iben Granum Møller, kommunikationsmedarbejder ved museet.

Når åledrivkvasen er færdig, skal den sejle med turister. Foto: Det Kongelige Bibliotek

På tværs af fjorden

Åledrivkvasen kan have 16 passagerer med som turbåd, og alle godkendelserne er ved at være på plads. Tidligere har museet haft turbåden Laurits Fahl, og der er efterspørgsel efter ture på fjorden. Åledrivkvasen skal forbinde kystbyerne ved fjorden og sejle mellem Bork, Stauning, Ringkøbing og Hvide Sande, så det bliver et fælles projekt på tværs af fjorden.

- Når man oplever vand og vejr, giver det en helt særlig forståelse for, hvordan vilkårene var for fiskerne på fjorden, siger Iben Granum Møller, der ser en række vinkler på den historie. Dels hvordan bådene var tilpasset de lokale forhold, dels hvordan miljøproblematikker allerede dengang var et tema.

Når båden er færdig, skal der etableres et bådelaug, som sørger for vedligeholdelsen, og der skal uddannes en håndfuld sejlere, der udover at styre båden også kan fortælle dens historie. Ligeledes skal der laves undervisningsmaterialer, og museet har allerede nu indgået et samarbejde med Fiskeriets Hus.

0/0
112

Politiet kørte til én forbrydelse - sigtede ung mand for en anden

Skjern

Aktivitetsdag ryster efterskoleelever og handicappede sammen

Skjern

Specialefterskole har bygget ud: Bedre undervisning og mere sang

Skjern

Laksene venter på slusen og bedre vejr