Annonce
Udland

Mount Everests smeltende gletsjere bringer døde klatrere frem

Phurba Tenjing Sherpa/Ritzau Scanpix
Global opvarmning betyder, at gletsjere smelter hurtigere, siger tidligere præsident i bjergbestigerforening.

Flere og flere lig er begyndt at dukke op på verdens højeste bjerg, Mount Everest, i takt med at bjergets gletsjere smelter.

Det skriver det britiske medie BBC.

- På grund af global opvarmning smelter is og gletsjere hurtigt. Lig, der har været begravet gennem mange år, er begyndt at dukke op, siger Ang Tshering Sherpa, tidligere præsident for Nepals Bjergbestigerforening.

Omkring 300 personer har mistet livet på Mount Everest siden det første forsøg på at bestige det 8848 meter høje bjerg.

To tredjedele af ligene menes at være begravet under bjergets sne og is.

En unavngiven regeringsansat, der har arbejdet på Mount Everest i mange år, bekræfter over for BBC det stigende antal synlige lig på bjerget.

- Jeg har bjærget omkring ti lig de seneste år fra forskellige steder på Mount Everest. Der dukker helt klart flere og flere frem nu, siger han.

Ifølge eksperter koster det mellem 40.000 og 80.000 dollar at bjærge et lig fra bjerget. Blandt bjergbestigere er der også mange forskellige holdninger til, hvad der skal ske, hvis man mister livet på et bjerg.

- Mange klatrere vil gerne efterlades på bjergene, hvis de dør, siger den respekterede bjergbestiger Alan Arnette til BBC.

Gennem årene har lig også fungeret som pejlemærker på Mount Everest.

Et af dem kaldes for "grønne støvler". Det henviser til en klatrer, der døde under en klippesten. Hans grønne støvler sidder stadig på fødderne, og de peger imod ruten mod toppen af Mount Everest.

Flere undersøgelser har vist, at gletsjerne i området omkring Mount Everest - og i resten af Himalaya - smelter hurtigt og bliver tyndere.

Det betyder samtidig, at nogle af de smeltevandssøer, som man skal forbi for at nå til toppen, vokser i størrelse.

/ritzau/

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Borgmester om sommerhussag: Kommunen har handlet i god tro

Læserbrev: Dagbladet har de seneste dage skrevet om den såkaldte sommerhussag, hvor Danmarks Naturfredningsforening (DN) har klaget over Ringkøbing-Skjern Kommunes administration af Naturbeskyttelsesloven i sommerhusområder på Holmsland Klit. DN har klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet med anmodning om, at Statsforvaltningen går ind i sagen, hvis klagenævnet ikke gør det, og har efterfølgende bedt miljøminister Lea Wermelin og erhvervsminister Simon Kollerup gå ind i sagen. Det er vigtigt for mig at slå fast, at Ringkøbing-Skjern Kommune bakker op om DN’s ønske om, at ministrene går ind i sagen, hvilket kommunen da også i denne uge har skrevet i et brev til de to ministre. Det er en kompliceret sag, og Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker en tydelig afklaring af, hvordan en så kompleks problemstilling skal håndteres, ligesom vi beder ministrene give os en klar anvisning på den fremtidige sagsbehandling på området. Når Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer ministrene til at gå ind i sagen, er det selvfølgelig også af hensyn til ejerne af ca. 750 sommerhusgrunde, der pt. er i en fastlåst situation med deres sommerhuse og ubebyggede grunde. De 11 områder på Holmsland Klit, som sagen drejer sig om, har både i Holmsland Kommune og sidenhen i Ringkøbing-Skjern Kommune været håndteret som sommerhusområder, hvorfra der er visse undtagelser i Naturbeskyttelseslovens §3. Årsagen til kommunens praksis skyldes primært, at de pågældende områder allerede var rigt udbyggede sommerhusområder, da Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft den 1. juli 1992. Derfor kunne de efter kommunens vurdering ikke adskilles fra nabo-områderne med vedtagne lokalplaner, selvom områderne formelt set lå i landzone og først fik status af sommerhusområder efter den 1. juli 1992. DN klager over, at forvaltningen ikke har behandlet byggesagsansøgninger fra grundejere i de pågældende områder som sager, der skulle have dispensation fra Naturbeskyttelsesloven eller hvor en ansøgning om byggetilladelse alternativt skulle afvises. I stedet har kommunen behandlet sagerne, som vi behandler byggesagsansøgninger i alle andre sommerhusområder, hvor der som nævnt er visse undtagelser fra Naturbeskyttelseslovens §3. Hovedparten af byggesagerne har drejet sig om til- og ombygninger, om carporte, udhuse, overdækninger og garager. Andre har søgt om at bygge et nyt sommerhus på fundamentet af et gammelt hus. Selv hvis klagenævnet eller ministrene finder kommunens praksis kritisabel er der altså langt fra tale om, at der i modstrid med Naturbeskyttelsesloven er bygget 750 sommerhuse i beskyttet natur på Holmsland Klit. Det er da også vigtigt for mig at slå fast, at kommunen har handlet i god tro, når vi i årenes løb har sagsbehandlet ud fra en praksis, der bl.a. baserer sig på en dialog Miljøministeriet havde med Holmsland Kommune og Ringkøbing Amt i 1994. I et brev dateret den 19. april 1994 og underskrevet af miljøminister Svend Auken opfordrede ministeriet kommunen til at lade områderne med landzonestatus indgå i sommerhusområder via lokalplaner. ”For at opfylde planlovens bestemmelser om en entydig inddeling af landet i sommerhusområder, byzoner og landzoner har Miljøministeriet, Landsplanafdelingen under drøftelserne med Holmland Kommune tilkendegivet, at kommunen successivt bør overføre de resterende aftaleområder til sommerhusområder via lokalplaner.” Sådan skrev ministeriet, og derfor har først Holmsland Kommune og senere Ringkøbing-Skjern Kommune sidenhen truffet afgørelser ud fra en forudsætning om, at områderne skulle sidestilles med sommerhusområder, der var lokalplanlagt før 1. juli 1992. I 27 år er dette ikke blevet anfægtet, hverken af Ringkøbing Amt, af Miljøstyrelsen under deres §3-gennemgang eller af andre. I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi derfor ikke haft grund til at tvivle på, at behandlingen af byggesager fra de pågældende områder skulle sidestilles med andre sommerhusområder. Har vi taget fejl, håber vi, at ministrene kan hjælpe med at finde en løsning på sagen, så de mange grundejere, der pt. står i en uafklaret situation, kan få klarhed. Og vi håber, at ministrene træffer beslutning om, hvordan sommerhusområderne skal administreres fremadrettet.

Annonce