x
Annonce
Videbæk

Minister vil ikke gribe ind i nabosager

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vender tommelfingeren ned til forslag om at lave udvalg, der skal se på nabostridigheder, der har udløst konflikt i blandt andet Troldhede. Foto: Johan Gadegaard
Justitsminister Nick Hækkerup (S) vender tommelfingeren ned til forslag om at lave udvalg, der skal se på nabostridigheder, der har udløst konflikt i blandt andet Troldhede.

Vestjylland: Der bliver efter alt at dømme ikke taget initiativ fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til at finde redskaber, der kan benyttes i alvorlige nabostridigheder.

Det fremgår af to svar, ministeren har sendt til henholdsvis folketingsmedlemmerne Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Dennis Flydtkjær (DF).

Begge havde spurgt, om ministeren ville nedsætte et udvalg, der kunne komme med forslag til at løse alvorlige nabostridigheder, som borgere i blandt andet Bonnet ved Lemvig og Troldhede har oplevet gennem længere perioder. Begge landsbyer har haft problemer med en borger, der har chikaneret andre borgere med blandt andet vold og hærværk.

I svaret til Karina Lorentzen Dehnhardt skriver justitsministeren blandt andet, at han ikke mener, at "strafferetten er det rigtige instrument til at løse konfliktfyldte naborelationer". Nick Hækkerup peger i sit svar på, at nabokonflikter grundlæggende er et udslag af, at vi alle sammen er forskellige.

"Samtidig er det klart, at vi skal respektere hinandens grænser. Hvis en nabo begår strafbare handlinger (...) skal det ikke accepteres, og forholdet bør anmeldes til politiet, som naturligvis skal se disse anmeldelser med alvor", svarer Nick Hækkerup.

Stort set enslydende er svaret til Dennis Flydtkjær. Han ønsker i forlængelse, at ministeren skal nedsætte et tværministerielt udvalg fra justitsministeriet samt social- og indenrigsministeriet, der skal se på årsagerne til nabostridigheder. Udvalget skal klarlægge og analysere årsager til nabostridigheder.

Nick Hækkerup har indhentet et svar hos Rigspolitiet og konkluderer, at "der eksisterer således allerede en række strafferetslige og civilretlige værktøjer, som offentlige myndigheder kan benytte sig af til at forebygge og håndtere sådanne konflikter." Derfor ser justitsministeren ikke et behov for at nedsætte udvalget, som Dennis Flydtkjær foreslår.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Borgmester: Det du gør nu, gør en forskel

Læserbrev: Hvis du har tunet ind på Danmarks Radio for nylig, så har du med garanti hørt ovenstående sætning, som jeg har gået og tænkt lidt over. Vores handlinger er jo aldrig uden konsekvenser. Men særligt lige nu, hvor det første chok over de drastiske tiltag har lagt sig, og vi har en solbeskinnet weekend foran os, så kan det, vi gør lige nu, gøre en stor forskel til det værre eller det bedre. Derfor vil jeg appellere til, at vi holder fast i de gode vaner, vi efterhånden kender så godt: Hold afstand, bliv hjemme hvis du er syg, vask hænder og sprit af ofte, host og nys i albuebøjningen og hold ekstra fokus på rengøringen. Endnu ved vi ikke, hvor stejl kurven over coronasmittede bliver, men det er netop det, vi hver især har noget at sige i: Ved at lade være med at forsamles i forårssolen, ved lade være med at bagatellisere situationen og give os selv dispensation fra retningslinjerne. Vi skal have bremset coronasmitten lige nu. Og det gør vi ved at holde fast og holde ved. For det, vi gør nu, gør en forskel. Vi har alle et ansvar at tage på os, for at vi kommer hurtigst og bedst muligt ud på den anden side. Som kommune gør vi primært to ting: Vi følger de nationale anvisninger til punkt og prikke og har lukket ned for stort set alt, der ikke kan betegnes som kritiske funktioner. Vi opruster på antallet af aflastningspladser, og vi klæder personalet fagligt på til at kunne håndtere opgaven, når vi skal tage imod borgere, der bliver udskrevet fra hospitalerne i en dårligere helbredstilstand end normalt. Og så gør vi alt, hvad vi kan, for at støtte op om det lokale erhvervsliv: Senest har vi opfordret lokale advokater, revisorer og rådgivere til at yde gratis hjælp til lokale erhvervsdrivende i vanskeligheder. Vi har peget på muligheden for at sende medarbejdere på efter- og videreuddannelse som et alternativ til hjemsendelse eller fyring. Og vi har fremrykket investeringer i anlæg for 20 mio. kroner. På samme måde kan vi alle som private borgere gøre en forskel ved at lægge vores penge lokalt. Det, vi gør nu, gør en forskel. Forfatteren Anne-Cathrine Riebnitzsky, som fornyligt gæstede Ringkøbing-Skjern bibliotekerne, har givet sit bud på en opskrift til at komme godt igennem coronakrisen. Hun skriver blandt andet: ”Mennesker er lidt som appelsiner – det er først når man presser dem, at man finder ud af, hvad de egentlig indeholder. I krige og kriser er der altid mennesker, der får lov til at udvikle et stort og fantastisk mod. Eller blot øve sig på venlighed.” Lad os vise os selv og hinanden, at der er saft og kraft i os, at vi formår at holde ved og gøre en positiv forskel. Og hav så en god weekend.

Annonce