Annonce
Videbæk

Minister vil ikke gribe ind i nabosager

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vender tommelfingeren ned til forslag om at lave udvalg, der skal se på nabostridigheder, der har udløst konflikt i blandt andet Troldhede. Foto: Johan Gadegaard
Justitsminister Nick Hækkerup (S) vender tommelfingeren ned til forslag om at lave udvalg, der skal se på nabostridigheder, der har udløst konflikt i blandt andet Troldhede.

Vestjylland: Der bliver efter alt at dømme ikke taget initiativ fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til at finde redskaber, der kan benyttes i alvorlige nabostridigheder.

Det fremgår af to svar, ministeren har sendt til henholdsvis folketingsmedlemmerne Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Dennis Flydtkjær (DF).

Begge havde spurgt, om ministeren ville nedsætte et udvalg, der kunne komme med forslag til at løse alvorlige nabostridigheder, som borgere i blandt andet Bonnet ved Lemvig og Troldhede har oplevet gennem længere perioder. Begge landsbyer har haft problemer med en borger, der har chikaneret andre borgere med blandt andet vold og hærværk.

I svaret til Karina Lorentzen Dehnhardt skriver justitsministeren blandt andet, at han ikke mener, at "strafferetten er det rigtige instrument til at løse konfliktfyldte naborelationer". Nick Hækkerup peger i sit svar på, at nabokonflikter grundlæggende er et udslag af, at vi alle sammen er forskellige.

"Samtidig er det klart, at vi skal respektere hinandens grænser. Hvis en nabo begår strafbare handlinger (...) skal det ikke accepteres, og forholdet bør anmeldes til politiet, som naturligvis skal se disse anmeldelser med alvor", svarer Nick Hækkerup.

Stort set enslydende er svaret til Dennis Flydtkjær. Han ønsker i forlængelse, at ministeren skal nedsætte et tværministerielt udvalg fra justitsministeriet samt social- og indenrigsministeriet, der skal se på årsagerne til nabostridigheder. Udvalget skal klarlægge og analysere årsager til nabostridigheder.

Nick Hækkerup har indhentet et svar hos Rigspolitiet og konkluderer, at "der eksisterer således allerede en række strafferetslige og civilretlige værktøjer, som offentlige myndigheder kan benytte sig af til at forebygge og håndtere sådanne konflikter." Derfor ser justitsministeren ikke et behov for at nedsætte udvalget, som Dennis Flydtkjær foreslår.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Afgift på affald fra loppemarkeder: Det er en ommer

Læserbrev: I Ringkøbing-Skjern Kommune roser politikerne det mangfoldige frivillige arbejde, der udføres i vores kommune. Hvor længe kan vi holde motivationen blandt de frivillige til at fortsætte, hvis pengene for vores salg på loppemarked og genbrugsbutikker skal være med til at dække en del af kommunes udgifter ved affaldshåndtering. Vi er 55 frivillige organisationer, som er blevet pålagt ekstra udgifter og skal betale 2012 kroner om året. Mon ikke dette tiltag administrativt går op i hat og briller. Vi modtager rigtig mange ansøgninger. Alle vores penge går til velgørenhed på forskellig vis. En stor del af vores midler uddeler vi til det lokale børne- og ungdomsarbejde. Der er rigtig mange frivillige som gør et kæmpe arbejde for at minimere mængden af affald, sælge de genbrugte ting og dermed giver mulighed for, at andre kan bruge det fremfor at aflevere det på genbrugspladsen. Det kan man kun kalde bæredygtighed i Naturens Rige. Det er en win-win sag, færre varer til genbrugspladserne og respekt for de frivilliges arbejde. Vi fra Videbæk Y`Mens Club tilslutter os de argumenter, som er fremført af Blå Kors Genbrug, Plejehjemmets venner og Kirkens Korshær og håber, at beslutningen kan blive omstødt og ændret politisk.

Annonce