Annonce
Navne

Mindeord om Hans Jørgen Lørup

Her ses Hans Jørgen Lørup i 1966, hvor han var stævneleder ved DGI's landsstævne i Aarhus. Hans Lørup døde 29. januar, 84 år gammel. PR-foto
Et fyrtårn i dansk gymnastik, Hans Jørgen Lørup, er ikke længere i blandt os, men visionen om en stærk gymnastikkultur i DGI Vestjylland Holstebroegnen lever videre.

Ringkøbing: Lene Hviid, formand for DGI Vestjylland Holstebroegnens Gymnastikudvalg, har på vegne af Holstebroegnens Gymnastikudvalg sendt følgende mindeord om Hans Jørgen Lørup.

Et fyrtårn i dansk gymnastik, Hans Jørgen Lørup, forestod tirsdag 28.januar sin sidste gymnastiktime med de tidligere repholdsgymnaster "De gamle drenge" i gymnastiksalen i Borbjerg. Dagen efter døde Hans Jørgen, 84 år gammel, i sit hjem efter lang tids kamp mod en sygdom, der nok svækkede kroppen, men aldrig svækkede Hans Jørgens interesse for og lyst til at være med i gymnastikken.

53 år! Så længe var Hans Jørgen formand for DGI Vestjylland Holstebroegnens Gymnastikudvalg.

På den post var han først og fremmest et hjertevarmt menneske med et lyst sind og en stor interesse i andre mennesker. Nye som kendte gymnaster blev altid mødt med nysgerrighed, og Hans Jørgen spurgte: "Hvem er du, og hvem er dine forældre?". Sådan fik han dem på plads i sit store arkiv af mennesker, han interesserede sig for, og han glemte dem ikke igen.

Hans lederskab var stærkt og karismatisk. Som præsten, Mette Geil, beskrev det i sin tale ved Hans Jørgens smukke bisættelse: "Selv ved et rundt bord, kunne Hans Jørgen altid finde en bordende at sidde ved".

Hans Jørgen var en inspirator og fighter uden lige. Han kæmpede for gymnastikken og for sine visioner for dens udvikling. Han var en dygtig strateg, der med sit gennemgribende kendskab til foreningslivets strukturer altid tænkte fremad og satte overlæggeren højt. Detaljen havde ikke altid Hans Jørgens interesse, men han var forrygende dygtig til at indgyde gejst og selvtillid hos andre, der i samarbejde kunne bringe projekterne frem mod målet. Enhver, der har hørt den kraftfulde stemme i røret véd, hvor let, det var at sige ja til at være med på hans side.

Anerkendelsen efter veludført indsats kom altid fra Hans Jørgen i ord og med fest og fællesskab. To ord var altid grundlaget for Hans Jørgens arbejde i gymnastikudvalget: anerkendelse og oplevelser.

Hans Jørgen startede DGI Vestjylland Holstebroegnens Rephold for snart 60 år siden. Han fik fra sine kammerater fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup nys om, at man på Sjælland havde planer om at samle dygtige gymnaster på tværs af lokalforeningerne. Hans Jørgen satte sig straks et mål om også at danne et sådant hold her i området. Det gav anledning til stor debat i 60'ernes holdningsstærke foreningsliv, men Hans Jørgen viste allerede dengang sin evne til tænke visionært og bryde barrierer ned. Han nåede sit mål og i 1964 fik Vestjylland sit første rephold.

Repholdet blev senere delt i syd og nord, og DGI Vestjylland Holstebroegnens Rephold blev Hans Jørgens hjertebarn. Han var selv instruktør for holdet i 25 år - mange af dem sammen med sin hustru Birthe, som var instruktør for pigerne.

De to var passionerede, inspirerende og visionære i deres ledelse af repholdet og satte Holstebroområdet på Danmarkskortet som trendsættende indenfor gymnastikken.

Udlandsrejser med gymnasterne var Hans Jørgen og Birthes store passion. DGI Vestjylland Holstebroegnens Rephold har besøgt mange dele af verden, og fra Asien til Island har Hans Jørgen, takket være sit engagement og sine sociale kompetencer, kommunikeret fint på vestjysk og skaffet sig livslange venskaber. Disse kontakter nyder vi stadig godt af i Holstebroegnens Gymnastikudvalg, hvor vi i tråd med Hans Jørgens vision om oplevelser ud over det sædvanlige stadig tilbyder gymnaster på alle vores hold rejser i hele verden.

I DGI Vestjylland Holstebroegnens Gymnastikudvalg er vi dybt taknemmelige og ydmyge overfor det stærke fundament, Hans Jørgen har skabt. Hans Jørgen er ikke mere iblandt os, men visionen om en stærk gymnastikkultur i DGI Vestjylland Holstebroegnen lever videre, ligesom minderne består hos mange generationer af gymnaster.

Æret være Hans Jørgen Lørups minde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Corona. Fødevareforsyningen skal sikres trods lukkede grænser

Læserbrev: Følgerne af coronavirussen er mange, og en af dem risikerer snart at få konsekvenser for danske landbrug og gartnerier. Lige nu frygter landmænd i Tyskland, at årets avl af hvide asparges rådner op, fordi sæsonarbejdere fra Østeuropa ikke kan komme frem som følge af de grænsekontroller, flere EU-lande har indført. Problemet han hurtigt blive aktuelt i Danmark, når sæsonen i frilandsgartnerierne starter om en måned. I sidste uge annoncerede Tyskland et decideret indrejseforbud for sæsonarbejdere. Det betyder, at op imod 300.000 østeuropæere, der er en helt afgørende forudsætning for den tyske landbrugssektor, må blive hjemme. Også sæsonarbejdere, der bruger Tyskland som transitland til for eksempel at komme til Danmark, rammes af forbuddet. Det må vække bekymring i den danske landbrugs- og fødevaresektor. I Tyskland og Frankrig har myndighederne ligefrem opfordret til, at folk, der ikke kan varetage deres arbejde på grund af coronavirus, i stedet tilbyder deres arbejdskraft på markerne. Men behovet for hænder er stort, og nogle funktioner kræver speciel viden og erfaring. Derfor er fælleseuropæiske løsninger også afgørende. I Danmark har såvel fødevareminister Mogens Jensen som beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard sagt, at det er vigtigt, at EU-landene samarbejder, så de nødvendige fødevarer og arbejdskraft fortsat kan komme ind i Danmark, selvom der er indført grænsekontrol. Det er Europa-Kommissionen, der koordinerer arbejdet med at få Europa til at hænge sammen transportmæssigt under krisen. Kommissionen har udarbejdet retningslinjer for den fri bevægelighed for personer, der varetager kritiske funktioner. Her betragtes sæsonarbejdere i landbrugssektoren nu som personer, der varetager en kritisk funktion – fødevareforsyning – og det skal derfor sikres, at de kan nå frem, selv om de krydser en grænse undervejs. Da landene begyndte at lukke deres grænser i midt-marts, var der rapporter om, at både dyr og medicinsk udstyr holdt i kø ét til to døgn. Kommissionen krævede på den baggrund ”grønne korridorer”, som skulle sikre, at vareleverancer ikke blev blokeret. En grøn korridor et særligt vejspor ved grænsen, som det højest må tage 15 minutter at krydse – nok til for eksempel at helbredsscreene chaufføren. Det arbejde har bidraget til at nedbringe ventetiderne ved grænsen, og man håber nu at kunne skabe en lignende situation for sæsonarbejdere. Det bliver et stort arbejde at få EU bragt tilbage til den åbenhed, som var en realitet inden coronakrisen. I mellemtiden bliver samarbejdet om grønne korridorer afgørende for at sikre fødevareforsyningen.

Danmark

Se billederne fra en lukket covid-afdeling: Sådan modtages corona-patienterne

Annonce