Annonce
Mindeord

Mindeord om Ejner Trabjerg: Han elskede livet i det fri

Ejner Trabjerg. Privatfoto

Mindeord: Dagbladet har modtaget dette mindeord om Ejner Trabjerg fra familien.

Ejner Trabjerg blev født i Staby i 1944, som søn af Mille og Peder Trabjerg. Han var den yngste af en søskendeflok på tre. Efter syv års skolegang, kom han kortvarig på landet samt ud at fiske, inden han kom i lære som smed. Han indgik i 1963 ægteskab med Birgit, med hvem han fik tre børn. De bosatte sig i Hee, hvor de boede i 40 år, hvorefter de flyttede til Rindum.

Efter aftjent værnepligt på Bådsmandsstræde Kaserne på Christianshavn, nu kendt som Christiania, fik han arbejde på Nordsøværftet i Ringkøbing. Her var han nogle år indtil han blev dambrugsmedhjælper og senere skovarbejder, et arbejde, der passende ham rigtig godt, da han var et friluftsmenneske, der gik op i både jagt og fiskeri.

Først i 80'erne havde han en toårig periode som formand for SID Ringkøbing afdeling. Men naturen kaldte, og han blev skovarbejder igen. Han blev i statsskoven indtil han indså, at kroppen ikke kunne holde til det hårde fysiske arbejde. Så han vendte tilbage til Nordsøværftet, og var der indtil det lukkede i 1997. Arbejdslivet sluttede ved KP Komponenter i Spjald, hvor han var indtil han kunne gå på efterløn som 60-årig.

Helt fra han var en lille dreng, har musikken fyldt rigtig meget i hans liv, og allerede som femårig begyndte han at spille på harmonika ligesom hans far. Han komponerede ca. 150 melodier og sange, hvoraf hovedparten er blevet til i de år han arbejdede i skoven. En af de mest kendte er "Ved Ringkøbing Fjord", som stadig kan høres af og til på de lokale radiostationer.

Med Ejner ved harmonikaen og Birgit ved trommerne, blev Trabjergs Duo en realitet, som igennem ca. 20 år, spillede til et utal af familie- og pensionistfester samt gammeldansaftner. Desuden spillede han i en årrække for Ringkøbing Egnens Folkedansere ved den legendariske Ragna Tang.

På Vestjyllands Højskole blev han op igennem 80'erne brugt som underviser i lokal folkemusik, samt sine egne kompositioner. Folk fra hele landet deltog, og flere kontakter blev etableret, hvilket resulterede i, at han med hustru og søn blev kaldt til Sjælland mange gange for at spille til det årlige julebal i Albertslund Folkemusikhus.

Aldrig tog han nogen steder uden sin elskede harmonika og igennem mange år, blev musikken også omdrejningspunkt for flere ferie og weekender, hvor der var talrige besøg på diverse folkemusikfestivaler og harmonikatræf både i Danmark og i Norge. I midten af 90'erne var han med til at etablerede musiktræf sammen med sin hustru og søn, de første par gange i Vester Tim Skole og senere på Velling Friskole. Dette arrangement stod de for i 15 år, hvorefter yngre kræfter tog over.

I sit otium smedede han hjemme og på Bundsbæk Mølle, hvor han viste sine kreative evner frem. Blandt andet har han glædet mange med sine roser, vikingeknive og flotte lysestager. Desuden blev han bestilt af Ringkøbing Museum til at lave en kopi af en kyskhedsbælte.

Efter mange år med diabetes, resulterede det i dårlige nyrer og svækket syn. De sidste ti år måtte han tre gange ugentlig i dialyse på Holstebro Sygehus. For tre år siden måtte begge ben desværre amputeres som følge af diabetes, hvorefter de flyttede til Holmegårdsbakken i Rindum. På trods af den stærke modgang, tog det dog ikke modet fra ham.

Han sov stille ind med Birgit ved sin side på Holstebro Sygehus søndag den 18. august. Han vil altid blive husket for sin livsglæde, kunstneriske sans og ærlighed.

Han efterlader sig sin hustru, Birgit, døtrene, Gunvor i Rækker Mølle, Anita i Ringkøbing og sønnen, Anders i Galway, Irland, tre svigerbørn, syv børnebørn samt tre oldebørn.

Ære være hans minde.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce