Annonce
Ringkøbing-Skjern

Millioner til ny cykelsti nordøst for Skjern: Hul i kommunens sti-system lukkes

Cykelstien vil følge Vedbækvej mod nord til lige syd for Faster. Google Street.
Trafikcykelstien skal være med til at forbinde Skjern og Faster i 2022, så de bløde trafikanter får sikre forhold hele vejen. Samtidig søger kommunen om støtte til at færdiggøre cykelstiforbindelse fra Skjern til Videbæk.

Ringkøbing-SKJERN: Det bliver sikrere at cykle på den stærkt trafikerede strækning på Arnborgvej-Videbækvej til Faster.

Teknik- og miljøudvalget har nemlig besluttet, at der i 2022 skal arbejdes videre med en trafik-cykelsti på netop denne strækning.

Dette vil betyde, at cyklister i løbet af et par år vil kunne færdes sikkert hele vejen fra Skjern til Faster. Teknik- og miljøforvaltningen regner nemlig med senest efter sommerferie at gå i gang med strækningen fra Skjern til Kildevej, der forventes afsluttes til december. Dette projekter er der afsat penge til.

Annonce

Nu er det så besluttet at fortsætte med etablering af cykelsti fra Kildevej til Granlyvej syd for Faster. Efter Granlyvej kobles den nye sti på den eksisterende cykelsti.

Beslutningen om at prioritere en cykelsti fra Skjern til Faster glæder Svend Erik Olesen, formand for Aktiv Faster.

- Det vil give langt større trafiksikkerhed for bløde trafikanter. Og der er heller ingen tvivl om, at det vil være en fordel for bosætningen i Faster, fastslår han.

Statsmidler

Og måske vil man snart kunne cykle sikkert på hele strækningen fra Skjern til Videbæk. Teknik- og Miljøudvalget besluttede nemlig at søge tilskud ved Vejdirektoratet til færdiggørelse af cykelstien mellem Videbæk og Skjern.


Det vil give langt større trafiksikkerhed for bløde trafikanter. Og der er heller ingen tvivl om, at det vil være en fordel for bosætningen i Faster.

Svend Erik Olesen, formand for Aktiv Faster.


Støtter staten anmodningen, vil det indebære, at hele strækningen fra Kildevej nord for Skjern til Sønderupvej nord for Fiskbæk får en cykelsti.

Det er en strækning på i alt knap seks kilometer, der anslås at ville koste cirka 10 millioner kroner indbefattet asfaltering og opgradering af den 1,3 kilometer lange privatanlagte grussti nord for Astrup og det mindre stykke grussti ved Granlyvej syd for Faster.

Udvalget har fem millioner kroner liggende i cykelstipuljen for 2022, og da staten bidrager med 50 procent af et sådant projekt, vil det faktisk kunne lade sig gøre at få sti på hele den seks kilometer lange strækning for det beløb.

Annonce

Projekter på vej

En række stiprojekter rundt omkring i kommunen er i øvrigt på vej eller ved at blive afsluttet.

Det sidste asfaltlag og stribe er således ved at blive lagt på stien fra Videbæk til Sønderupvej.

Fra Kildevej (til venstre) fortsætter cykelstien langs med Arnborgvej. Google Street.

Stien fra Ringkøbing til No er netop blevet asfalteret, og arbejdet med etablering af helleanlægget på Ndr. Ringvej er i gang. Det ventes afsluttet til juni. Allerede nu er stien dog blevet populær blandt cyklister, løbende og gående.

I 2021 blev det besluttet, at der skal etableres en cirka 10 kilometer lang cykelsti fra den nyligt afsluttede sti ved området "Hegnet" nord for Nymindegab til Vinterleje på Holmsland Klit. De første streger er ved at blive slået, og de første undersøgelser er sat i gang. Stien forventes afsluttet i december 2022.

Stien fra Stauning Havn til Skjern Å, der er en del af Fjorden Rundt-projektet, har derimod været undervejs en del år, men på grund af klager fra lodsejerne, er stien endnu ikke anlagt. Klagesagen er ikke afsluttet endnu

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Navne

Ny i Landbobanken

Annonce