Annonce
Vestjylland

Miljøstyrelsen vil ikke betale for nyt vand til Mogens

- Vi er ikke glade. Det er vi først, når vi får vand fra vandværket i Idom, eller når der er gået ti år, og der er faldet ro på, siger Mogens Bangshøj Leth, der har boet på ejendommen på Sognstrupvej i 36 år. Foto: Morten Stricker
Miljøstyrelsen lover at "holde godt øje med minkgravene", men det giver ikke den nærmeste nabo tilstrækkelig med ro i maven. Han ville hellere have vand fra Idom.
Annonce

Nr. Felding: Det giver lidt ro i maven, men ikke helt ro hos de nærmeste naboer til minkgraven ved Nr. Felding, Mogens Bangshøj Leth og Anette Jakobsen, at Miljøstyrelsen nu tager skridt til overvågning af minkgravene.

- Vi er ikke glade. Det er vi først, når vi får vand fra vandværket i Idom, eller når der er gået ti år, og der er faldet ro på, siger Mogens Bangshøj Leth, der har boet på ejendommen på Sognstrupvej i 36 år.

De tre nye tiltag, som Miljøstyrelsen offentliggjorde torsdag er dels fysiske tilsyn ved gravene, overvågning af nærliggende søer og vandløb og en forureningsundersøgelse med særlig fokus på grundvand.

Men Mogens Bangshøj Leth og Anette Jakobsen er bekymret for, at de tre millioner nedgravede mink skal forurene deres private vandboring og har derfor gjort indsigelse og bedt Miljøstyrelsen bekoste en tilslutning til det kommunale vandværk her og nu. Det vil koste 280.000 kroner. Men det har styrelsen afvist i et svarbrev, dateret 19. november:

"Ud fra kort over placeringen af det øvre grundvandsmagasin ses det, at strømningsretningen for grundvandet ved mink-graven er mod nord-øst og ikke mod din ejendom. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at din vandforsyning ikke er i fare for at blive foruret med stoffer og mikroorganismer fra de nedgravede mink."

De tre tiltag

Miljøstyrelsens tre skidt til overvågning af minkgrave på Holstebro Øvelsesplads og Flyvestation Karup:

Fysiske tilsyn ved gravene, så længe der graves. Det første fysiske tilsyn blev gennemført 17. november. Der er blandt andet fokus på, at gravene har den rigtige dybde, at der bliver udlagt kalk over og under minkene, og at gravene bliver korrekt tildækket.

Overvågning af nærliggende søer og vandløb. Der er tale om en ekstraordinær udvidelse af Miljøstyrelsens generelle overvågningsprogram, NOVANA, for at holde øje med udsivning af forurenende stoffer som kvælstof, fosfor og iltforbrugende organiske stoffer og bakterier fra gravene.

Forureningsundersøgelse af grundvandet og en undersøgelse af de forurenende stoffer, der kan strømme fra gravene mod vandløb og søer.

Til gengæld vil Miljøstyrelsen ”iværksætte undersøgelser for at få viden om den miljømæssige påvirkning, der kan ske af grundvandet ved minkgravene”, skriver styrelsen endvidere.

Lidt den bagvendte rækkefølge, hvis du spørger Mogens Bangshøj Leth - og ikke tilstrækkeligt:

- Jeg ved jo ikke, om de kun tjekker fra minkgraven og over mod søen og vandløb - men ikke tjekker på siden over mod os. Jeg ved jo heller ikke, hvor omhyggelige de er, siger Mogens Bangshøj Leth.

Han og hustruen ser dog ikke andre muligheder end at fortsætte med deres egen vandforsyning.

- Vi har ikke med to pensionistindkomster råd til at skifte, og vi kan heller ikke sælge huset nu. Vi er stavnsbundet, så vi er ikke glade, siger Mogens Leth.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
USA

Indsættelsesceremonien er slut: Joe Biden tweeter for første gang som præsident

Ringkøbing-Skjern

Onsdagens coronatal: Kun én smittet for anden dag i træk

Annonce