Annonce
Ringkøbing-Skjern

Miljøstyrelsen: Vi er forpligtet til at sikre skarven som trækgæst

Skarven opleves af mange i Vestjylland som en plage; men den er også en art, som Danmark ifølge internationale aftaler er forpligtet til at beskytte. Foto: Richard Sylvestersen/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix
Skarv kommer på liste over fugle, der har status som "trækgæster" i Ringkøbing Fjord, fordi den optræder i så stort et antal, at Danmark er forpligtet til at tage den med.
Annonce

RINGKØBING-SKJERN: Der er en god grund til, at skarven nu er på vej mod at få status som "trækgæst" i Ringkøbing Fjord-området med den særlige beskyttelse, det giver.

Det fastslår kontorchef Helle Pilsgaard, Arter & Naturbeskyttelse, Miljøstyrelsen.

- Der er forslag om at tage skarven med på listen, fordi Danmark er forpligtet til at sikre trækfugle, når de optræder i væsentligt antal i de udpegede fuglebeskyttelsesområder, og det har fugletællinger vurderet af Aarhus Universitet i Ringkøbing Fjord-området vist, at skarven gør, siger Helle Pilsgaard.

Skarven er både en ynglefugl i området og en trækfugl fra nordligere himmelstrøg; og det er altså kun som trækfugl, at den står til at få ændret status, når det såkaldte "udpegningsgrundlag" for fuglebeskyttelsesområdet Ringkøbing Fjord står til at blive revideret - ikke som ynglefugl.

Skarven har siden 1980 været fredet i hele Europa i henhold til EU's direktiv om beskyttelse af vilde fugle og deres levesteder. Den øgede bestand har dog visse steder skabt problemer for fiskeriet - og altså også for den beskyttede Skjern Å-laks.

Der blev derfor i 1992 udarbejdet en forvaltningsplan for skarven i Danmark, som indeholdt en række målsætninger for forvaltningen, og som blandt andet giver mulighed for at skyde skarven eller på anden måde regulere bestanden, hvis fuglene gør omfattende skader.

- Får skarven status som trækgæst, betyder det ikke, at man ikke længere kan regulere skarv; det er der stadig mulighed for at få tilladelse til. Men Danmark forpligter sig til at sikre, at bestanden har det godt, siger Helle Pilsgaard.

Hun understreger, at der selvfølgelig også skal tages hensyn til, at laksen er en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen samt Skjern Å, og dermed også beskyttet af EU-direktiverne.

- I praksis vil der være tale om en samlet vurdering, som man skal anlægge, siger hun.

Kommer skarven på listen over trækgæster i Ringkøbing Fjord-området, forventer Helle Pilsgaard, at skarven kommer til at indgå i den plan, der udarbejdes for Natura 2000-området, som skal sikre, at Danmark overholder sine internationale forpligtelser i forhold til arten.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Ny viden om supersmitsom mutation giver håb om tidligere genåbning: - Jeg er vildt meget mere optimistisk

Annonce