Annonce
Læserbrev

Miljø. Da objektiviteten forlod Rønland

Debat: Kontrol, er et vidt begreb, særligt på Harboøre Tange.

Danmarks største rensningsanlæg, nu udvidet med yderligere 200.000 kvadratmeter til 1.600.000 kvadratmeter, er placeret på Harboøre Tange (Lemvig Kommune) og hedder Rønland.

”Placeret på det bedst tænkelige sted i Danmark” (kontorchef Yvonne Korup MST (2019)) og ”med adgang til Limfjorden og Vesterhavet for det kemiske affald” (Cheminovas stifter G.A. (1952)).

Man undgår kontrol og indblanding fra omverdenen, ved at der er placeret kemisk industri på området, Cheminova/Auff nu Cheminova/FMC og Fortum (Kommune Kemi) er på vej. Her påberåber man sig retten til fabrikshemmeligheder og sætter kontrol- og tilsyn ud af drift.

Men lad os se lidt på det.

Der er forskel på at have ”kontrol over udsivningen” fra Rønland og Den gl. Fabriksgrund og nu også havneslams-depotet - og at have en ”kontrolleret udsivning”.

De fleste mennesker tror, at når man har kontrol over udsivningen, er det med udgangspunkt i, at der ikke tilgår Limfjorden nogen forurening.

Dette er ikke tilfældet, der tilgår daglig forurening fra Rønland til Limfjorden i det myndighederne kalder "kontrollerede mængder". Tallene/målingerne i ekstreme storme, højvande og nedbørs situationer er dog ude af ligningen. Her sættes målingerne ud af drift – vi så det i november 1981 - vi mangler tallene fra februar 2000, så vi går ud fra situationen er den samme her.

Da området Rønland er kraftigt forurenet i forvejen, og det marinemiljø samt fauna i den grad er sat ud af drift og derfor ikke kan bruges som indikator for de negative konsekvenser af forurening, er der indført meget lempelige forhold, som udgangspunkt, for de grænseværdier, der forventes overholdt. Her måler man ikke i my-gram eller VKK, man bruger begreberne godt, moderat eller dårlig, altså en subjektiv vurdering.

Der ud over er der begreber som forurenings zone- og faktor til at opbløde de normale grænseværdier.

Kunsten består i, at man ikke lukker mere gift ud i fjorden end fjordens vand kan nå blande sig med, for at opnå det niveau myndighederne (politikerne) kan acceptere.

Efter princippet ”skruen uden ende” forsætter man deponeringerne (tungmetalforurenet havneslam) på Rønland, for at afbenytte denne fantastiske rensningsanlæg, hvis alibi går på, at det er generationsforurening der lukkes ud - i kontrollerede mængder – både i Limfjorden og Vesterhavet.

Afværgeforanstaltningerne på Rønland og Den gl. Fabriksgrund er noget opreklameret fis.

Afværgeforanstaltningerne er kun en ”regulator” for udsivningen til Limfjorden – den omdirigerer det forurenede grundvand til Vesterhavet, hvis udsivningen til Limfjorden bliver for stor. Så kort kan det siges.

Vi har aldrig opnået at kunne få reelle (objektive) tal på afværgeforanstaltningernes effektivitet. Det har altid været skønnede, vurderede og estimerede (subjektive) tal – og alle tallene har været fra Cheminovas laboratorie - ikke fra miljøstyrelsen, som er kontrol- og tilsynsmyndighed.

Vi så det blandt andet i forbindelse med undersøgelserne (RM) på Den gl. Fabriksgrund, hvor udsivningen til Limfjorden og ind på Knopper Enge må være blevet for stort.

Her øgede man nemlig oppumpningen til Vesterhavet via rensningsanlægget med over 20.000 kubikmeter – fra 60-80.000 kubikmeter. Herefter går man i medierne og siger, at man har kontrol over udsivningen/forureningen, man glemmer bare at sige, IGEN …

Annonce
Bjarne Hansen. Privatfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Narkokørsel koster kørekortet

Læserbrev

Jeg kommer snart på besøg: Vi er nødt til at hjælpe hinanden

Læserbrev: Jeg er beæret over, at de lokale håndværksvirksomheder har sagt ja til, at jeg skal stå i spidsen for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Der venter mange opgaver forude. Vi skal fortsætte med at prioritere erhvervsvenligheden i vores lokale kommuner, og vi skal fortsætte det lange seje træk med allerede i folkeskolen at vise eleverne de mange muligheder, en erhvervsuddannelse giver. Ringkøbing, Struer, Skive og Holstebro gør en stor indsats i det partnerskab, kommunerne har med Dansk Byggeri. Jeg håber, at også Lemvig, Viborg, Herning og Ikast-Brande vil støtte op om den dagsorden og indgå en partnerskabsaftale med os. Hvis vores lokale virksomheder også i fremtiden skal kunne finde deres medarbejdere i nærområdet, er vi nødt til at hjælpe hinanden. Både nu og i fremtiden vil den grønne dagsorden også komme til at påvirke alt fra vores hjem til vores arbejdspladser, og her spiller vores lokale bygge- og anlægsvirksomheder en stor rolle. Der skal bygges mere bæredygtigt, der skal energirenoveres, så vi bruger så lidt energi som muligt, og både maskiner og byggematerialer skal have mindst mulig CO2-udledning. Jeg håber, at kommunerne vil tage de første skridt og være med til at sætte skub i den grønne udvikling i Midt- og Vestjylland. Og politikerne på Christiansborg skal sørge for de rigtige rammer, der gør det muligt og attraktivt for både kommuner og private at følge den grønne sti. Jeg glæder mig til at komme rundt i Midt- og Vestjylland og møde både borgmestre, kommunaldirektører, embedsmænd lærere, elever og virksomheder. Jeg ser frem til, at vi både lytter til hinanden og hjælper hinanden med at sikre, at vores lokalområde også i fremtiden vil være attraktivt for både virksomheder og borgere.

Annonce