Annonce
Ringkøbing

Midt i lægemanglen: Ung læge vil overtage praksis i Vorgod-Barde

Ringkøbing-Skjern har 31 læger fordelt på 15 praksisser. Arkivfoto

Kommunen vil arbejde på at søge penge fra staten til etablering af lægehus ved hallen.

Vorgod-Barde: Mens Tinghuslægerne i Skjern afleverer et ydernummer og sender 1000 patienter ud af klinikken og dermed forstærker lægemanglen i Ringkøbing-Skjern, er der er et enkelt lyspunkt.

Stella Reece, praktiserende læge i Vorgod-Barde, regner med at gå på pension i 2020, men hun har en afløser klar. Stella Reece har kontakt til en ung læge, som skriftligt har tilkendegivet, at han gerne vil overtage praksis i Vorgod-Barde efter færdiggjort uddannelse.

Bygningen, som huser den nuværende lægepraksis som et lejemål, er imidlertid i meget dårlig stand. Den unge læge stiller derfor som betingelse, at hans kommende praksis flytter i nye og tidssvarende lokaler.

Og her ligger planen klar. En borgergruppe har lavet et forslag om, at der bygges et nyt lægehus i tilknytning til hallen i Vorgod. Lægehuset skal indrettes, så der på sigt kan ansættes en ekstra læge, hvilket Stella Reece mener, der er basis for. Hun har 1.750 patienter og har lukket for tilgang af patienter uden for skoledistriktet.

Annonce

Kompliceret

Sagen er imidlertid ikke ligetil.

For at få fingre i den statslige pulje til etablering af lægehuse kræves, at enten regionen, kommunen eller lægen selv kommer med penge til projektet. Da hverken kommunen eller regionen har afsat penge til det konkrete projekt i Vorgod-Barde, har borgergruppen sagt, at den vil arbejde på at finde penge. Desuden kræves det, at kommunen eller regionen skal stå som ejer af bygningen, som lægepraksissen så må leje sig ind i

Sagen var onsdag til debat i socialudvalget.

- Vi har besluttet at arbejde positivt med ansøgningen fra Vorgod-Barde, og vi anbefaler, at vi søger den statslige pulje og så finder ud af, hvordan konstruktionen skal være, siger socialudvalgsformand Lennart Qvist (løsgænger).

Han mener, at kommunen bør gribe muligheden for at få den unge læge til Vorgod-Barde og sikre lægedækningen i området i mange år frem.

- Når der er en navngiven lægen, der siger, at han gerne vil til Vorgod-Barde vil det være ulogisk ikke at udnytte den mulighed, når vi har lægemangel, siger Lennart Qvist.

Socialudvalget sender nu sagen videre til Økonomiudvalget, som skal vurdere, om kommunen skal gå ind i ejerskabet og give penge til et nyt lægehus i Vorgod-Barde.

Desuden skal sagen den 13. marts forelægges regionens udvalg for nære sundhedstilbud, der skal vurdere, om det Vorgod-Barde-projektet skal prioriteres af regionen, som altså bestemmer, hvem der skal have del i den statslige pulje.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Udbud af ambulancekørsel: Den gode idé opstår i samarbejdet

Læserbrev: I løbet af januar tager Region Midtjylland vigtige skridt i retning af at fastlægge fremtidens ambulancekørsel, når der tages stilling til det kommende udbud af kørslen. Der er meget på spil i regionsrådets måde at skrue udbuddet sammen på: Grundlæggende spørgsmål om, hvilken pris og kvalitet borgerne kan få for skattekronerne i de kommende år, og mulighederne for at bruge offentlig-privat samarbejde som driver for innovation i den offentlige sektor. I disse år går en stor generation på pension med udsigt til at leve længere, og færre er tilbage til at forsørge flere. Lige som vi står overfor udfordringer med at få sundhedskronerne til at række, fordi folk lever længere, og flere får kroniske sygdomme. Der er med andre ord grundlag for at tænke nyt og bruge det store potentiale, der ligger i samarbejdet mellem sektorerne, til at få mere for pengene og levere ny og innovative løsninger. De gode ideer og intelligente løsninger på sundhedsområdet er allerede mange – og regionerne er grundlæggende gode til at række ud til offentlig-privat samarbejde i udviklingen af nye innovative teknologier og måder at løse sundhedsudfordringen på. Historisk gælder det også indenfor det akutte og det præhospitale område, hvor vi har set forsøg med el-køretøjer, kunstig intelligens, stabilisering eller færdigbehandling af KOL-patienter. Og mange nye tiltag er for længst implementeret, som for eksempel den elektroniske patientjournal, der optimerer patientforløbet, eller EKG taget allerede i ambulancen, som sikrer, at hjertepatienter kommer til det rigtige hospital. Langt flere bliver i dag hjulpet hurtigere og bedre, fordi den fælles innovation fungerer. Region Midt står overfor de kommende udbud på ambulanceområdet, og her har regionen gode muligheder for at stille krav i udbud til andet og mere end blot økonomien. Udbud bliver dermed en vej til at omsætte innovationen og de smarte løsninger hos leverandørerne til realitet til gavn for borgerne. Man behøver ikke se længere end til Norge, hvor flere kommuner gik sammen om at stille krav om CO2-neutrale byggepladser til leverandørerne i forbindelse med et stort fælles byggeri. På den måde kommer offentlige økonomiske muskler i spil og bliver en driver for innovationen. På samme måde har Region Midtjylland med udbuddet gode muligheder for at skubbe på innovation på sundhedsområdet til patienternes og borgernes fordel.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Skatteborgerne skal se aftalerne: Kommunen betalte én million for lokaler, men brugte kun for 700.000

Annonce