Annonce
Ringkøbing

Menighedsråd på jagt efter præstebolig

På næste søndag 17. november holder provst Lone Hvejsel afskedsgudstjeneste i Ringkøbing Kirke. Dermed bliver det meget synligt, at der mangler en præst i Ringkøbing. Foto: Google Maps
Ringkøbing Menighedsråd er gået på jagt efter en præstebolig til Lone Hvejsels afløser. - Jeg håber, at vi hurtigt finder en egnet bolig, så vi kan få gang i søgningen efter en ny præst og provst, siger menighedsrådsformand Lars Hansson.

Ringkøbing: På næste søndag 17. november holder provst Lone Hvejsel afskedsgudstjeneste i Ringkøbing Kirke.

Dermed bliver det meget synligt, at der mangler en præst i Ringkøbing.

Lone Hvejsels stilling er halvtids præst og halvtids provst.

Det er lykkedes menighedsrådet i Ringkøbing Sogn at finde en midlertidig afløser til jobbet som provst. Lilian Tyrsted, der sidste år gik på pension fra jobbet som provst i Grene Provsti og sognepræst i Grindsted Pastorat, har sagt ja til at afløse Lone Hvejsel som provst, indtil der er fundet en fast afløser.

- Vi vil meget gerne hurtigst mulig have fundet en ny præst til stillingen i Ringkøbing. Det har ikke været muligt at finde en vikar til præstestillingen. Derfor bliver det de tilbageværende præster, der skal trække læsset, indtil vi får ansat en ny præst. Og det kræver, at vi kan tilbyde en præstebolig. Derfor er vi gået på jagt efter en præstebolig i Ringkøbing og den nærmeste omegn, siger menighedsrådsformand Lars Hansson.

Der har tidligere været tilknyttet en præstebolig til Lone Hvejsels stilling. Men præsteboligen, der lå på Toften i Ringkøbing, blev angrebet af skimmelsvamp, og Lone Hvejsel blev derfor fritaget for sin bopælspligt og flyttede til Rindum.

Pengene fra salget af den gamle præstebolig blev brugt til det nye kirkehus, så menighedsrådet skal nu låne penge af stiftet til den nye præstebolig.

- Huset skal ikke være kæmpestort, da der jo både er kontor til provst/præst og lokaler til konfirmationsforberedelse i det nye kirkehus. Og den nye præst skal jo også betale husleje, så lige nu regner vi ikke med, at købet vil udgøre en stor post på budgettet, siger Lars Hansson.

Netop nu er der mangel på præster, og det gør ikke arbejdet for menighedsrådet lettere. Det gør heller ikke arbejdet lettere, at der tilmed skal findes en præst med interesse for provste-arbejde.

- Det er en udmærket stilling, fordi der er forholdvis god bemanding på præstestillingen, men den nye præst og provst skal være indstillet på, at der er en del administrativt arbejde med at være provst, siger Lone Hvejsel.

Lars Hansson oplyser i øvrigt, at der skal være budgetforhandling i menighedsrådet torsdag, og at økonomien ser fornuftig ud.

- Som det ser ud nu, kan vi i 2020 fortsætte på det aktivitetsniveau, vi har haft i år, siger Lars Hansson.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Udbud af ambulancekørsel: Den gode idé opstår i samarbejdet

Læserbrev: I løbet af januar tager Region Midtjylland vigtige skridt i retning af at fastlægge fremtidens ambulancekørsel, når der tages stilling til det kommende udbud af kørslen. Der er meget på spil i regionsrådets måde at skrue udbuddet sammen på: Grundlæggende spørgsmål om, hvilken pris og kvalitet borgerne kan få for skattekronerne i de kommende år, og mulighederne for at bruge offentlig-privat samarbejde som driver for innovation i den offentlige sektor. I disse år går en stor generation på pension med udsigt til at leve længere, og færre er tilbage til at forsørge flere. Lige som vi står overfor udfordringer med at få sundhedskronerne til at række, fordi folk lever længere, og flere får kroniske sygdomme. Der er med andre ord grundlag for at tænke nyt og bruge det store potentiale, der ligger i samarbejdet mellem sektorerne, til at få mere for pengene og levere ny og innovative løsninger. De gode ideer og intelligente løsninger på sundhedsområdet er allerede mange – og regionerne er grundlæggende gode til at række ud til offentlig-privat samarbejde i udviklingen af nye innovative teknologier og måder at løse sundhedsudfordringen på. Historisk gælder det også indenfor det akutte og det præhospitale område, hvor vi har set forsøg med el-køretøjer, kunstig intelligens, stabilisering eller færdigbehandling af KOL-patienter. Og mange nye tiltag er for længst implementeret, som for eksempel den elektroniske patientjournal, der optimerer patientforløbet, eller EKG taget allerede i ambulancen, som sikrer, at hjertepatienter kommer til det rigtige hospital. Langt flere bliver i dag hjulpet hurtigere og bedre, fordi den fælles innovation fungerer. Region Midt står overfor de kommende udbud på ambulanceområdet, og her har regionen gode muligheder for at stille krav i udbud til andet og mere end blot økonomien. Udbud bliver dermed en vej til at omsætte innovationen og de smarte løsninger hos leverandørerne til realitet til gavn for borgerne. Man behøver ikke se længere end til Norge, hvor flere kommuner gik sammen om at stille krav om CO2-neutrale byggepladser til leverandørerne i forbindelse med et stort fælles byggeri. På den måde kommer offentlige økonomiske muskler i spil og bliver en driver for innovationen. På samme måde har Region Midtjylland med udbuddet gode muligheder for at skubbe på innovation på sundhedsområdet til patienternes og borgernes fordel.

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Skatteborgerne skal se aftalerne: Kommunen betalte én million for lokaler, men brugte kun for 700.000

Annonce