Annonce
Hvide Sande

'Meget voldsomme bygningshøjder': Feriehus-naboer protesterer mod værfts-plan i Hvide Sande

Det er høj bebyggelse på Beddingvej på sydsiden af slusekanalen, feriehusejerne protesterer mod. Foto: Google Street.
Ny lokalplan skal give Hvide Sande Ship Yard mulighed for at udvide. Feriehusejerne på den anden side af slusekanalen er ikke begejstrede; alt for høje bygninger vil spolere udsigten mod syd, mener de.

HVIDE SANDE: Der åbnes op for et alt for højt og dominerende byggeri på sydsiden af slusekanalen i Hvide Sande.

Det mener Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse, der skarpt kritiserer det lokalplanforslag for et område til erhvervsformål ved Beddingsvej i Hvide Sande, som står over for sin endelige vedtagelse. Der er tale om en ændring af et område fra et være udlagt til rekreative formål til at blive reserveret erhvervsformål.

Teknik- og miljøudvalget har lige behandlet sagen, og i den kommende uge skal økonomiudvalget kigge på den, før den sendes til endelig vedtagelse i byrådet.

Ejerforeningen samt ejeren af Sluse 8 kritiserer dog skarpt planen, der er blevet til på foranledning af Hvide Sande Havn, som ønsker et nyt og rummeligt plangrundlag for området ved Beddingsvej. Formålet er at understøtte de erhvervsaktiviteter, der knytter sig til Hvide Sande Ship Yard.

Ifølge det lokalplanforslag, som byrådet allerede har vedtaget, og som i det sidste par måneder har været i offentlig høring, vil området blive opdelt i tre delområder, hvor byggeri i varierende højder fra 8,5 over 10 til 20 meter tillades.

Annonce

Helhedsindtrykket

Det er ikke mindst højden af det eventuelle fremtidige byggeri, der er faldet Ejerforeningen og ejeren af Slusen 8 for brystet.

"Den brede tilløbskanal øst for afvandingsslusen og dens tilstødende kyststrækninger mod nord og mod syd fremtræder, som en karakteristisk del af Ringkøbing fjord", skriver Ejerforeningen i sin indsigelse.

"Den visuelle påvirkning fra bebyggelserne på disse kyststrækninger er stor. Kyststrækningerne med deres bebyggelser opleves især af de mange, lokale og turister, som går over afvandingslusen og skuer mod øst, men de opleves også af de mange som færdes eller opholder sig på de offentlige områder og stier på begge sider af tilløbs-kanalen og af beboerne i feriehusene på nordsiden".


Derfor er det yderst vigtigt, at den fremtidige bebyggelse på sydsiden af tilløbskanalen etableres med hensyn til og respekt for helhedsindtrykket af dette kystområde, og at det sker i et godt samspil med natur og vand og med samme nænsomhed og arkitektoniske udtryk som feriehusbebyggelsen mod nord.

Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse, fra indsigelse.


"Derfor er det yderst vigtigt, at den fremtidige bebyggelse på sydsiden af tilløbskanalen etableres med hensyn til og respekt for helhedsindtrykket af dette kystområde, og at det sker i et godt samspil med natur og vand og med samme nænsomhed og arkitektoniske udtryk som feriehusbebyggelsen mod nord".

Annonce

Alt for høj

Ejerforeningen mener, at de foreslåede maksimale bygningshøjder er "meget voldsomme i forhold til omgivelserne, især fjorden og tilløbskanalen".

Foreningen foreslår derfor, at der udarbejdes visualiseringer, der viser virkningen på omgivelserne af så højt et byggeri.

Ejeren af Slusen 8 skriver i sin indsigelse, at "selvfølgelig skal værftet, som jo er en stor del af Hvide Sandes dna, have muligheder for udvidelse".

Af kortet fremgår det, hvilket område der bliver ændret fra rekreativ anvendelse til erhvervsformål for at sikre værftets udviklingsmuligheder. Billede fra teknik- og miljøudvalgets dagsorden.

"Men det ville jo være meget bedre at forholde sig til mere konkrete ønsker, og derefter udarbejde et lokalplanforslag, som både tog højde for værftets ønsker og indeholdt planlægning for bevaring og forstærkning af de landskabelige kvaliteter for hele kyststrækningen. Det er mit håb at man vil undlade at vedtage dette lokalplanforslag og afvente konkrete ønsker fra værftet inden sagen genoptages", skriver ejeren af Slusen 8 videre.

Indsigerne skal dog næppe regne med at få medhold. Administrationen fastslår i sine bemærkninger, at inddelingen i tre delområder netop har til hensigt at sikre, at de laveste bygninger ligger ud mod kysten og derefter bliver gradvist højere, jo længere væk fra kysten de kommer.

Administrationen vurderer, at en ændring af området fra rekreativt formål til erhverv vil være med til at sikre udviklingsmulighederne for værftet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Skjern Håndbold For abonnenter

Karakterer til Skjern Håndbold efter nedtur: Fløjene var på toppen - bagkæden havde problemer

Skjern Håndbold

Nedtur i Skjerns nøglekamp: Cheftræner tror, semifinaleplads kræver mindst 8 af 10 mulige point

Annonce