Annonce
Videbæk

Maste-sagen: Vad og Søndergaard fra Herborg tager en ny tur til Christiansborg

Bent K. Søndergaard og Niels Henrik Vad har tidligere været på Christiansborg omkring mastesagen. Nu tager de turen igen. Arkivfoto
Herborg-borgerne Niels Henrik Vad og Bent K. Søndergaard har igen fået foretræde for Folketingets energiudvalg. Det sker på torsdag.

HERBORG: - Vi ved godt at vi er oppe mod de store drenge, og vi ved ikke, om vi får dem overbevist, men det skal i hvertfald have et forsøg, lyder det fra Bent K. Søndergaard, Herborg.

Sammen med Niels Henrik Vad tager han torsdag til Christiansborg, hvor de to har fået foretræde i Folketingets energiudvalg angående sagen om højspændingsledningerne gennem Vestjylland. Det var de to også for et år siden, og denne gang handler det om økonomien i Viking Link, som projektet hedder.

Nye beregninger fra Entso-e, den europæiske samarbejdsorganisation for transmissionsselskaber, fastslår at der ikke er økonomi i Viking Link. En række forskere er meget kritiske overfor Viking Link, og for at være helt sikker på, at politikerne bliver advaret, så har de to fra Herborg altså fået foretræde for energiudvalget.

- Vores mål er at blive fri for, at der ødelægges 175 kilometer natur i Vestjylland. Havde vi bare hørt een forsker sige, at Viking Link var en god ide, så havde vi bøjet os for det, men vi mangler stadig at finde en, der siger det. Det er kun strømproducenter, der får gavn af det, og de har ingen risiko ved det. Dem, der betaler gildet er forbrugerne, siger Bent K. Søndergaard, som mener, at Viking Link er spekulation under dække af at være grøn omstilling.

Annonce

Må høre begge sider

De to har brugt meget af deres fritid gennem det seneste år på at sætte sig ind i sagen, og som lægfolk må de læne sig op ad forskernes viden. Det er en kamp op ad bakke, for mastesagen er så kompliceret, at folk er trætte af at høre om den. Men alternativet er, at to-tre ejendomme i Herborg bliver eksproprieret, og en masse ejendomme bliver usælgelige.

Vad og Søndergaard har haft en oplevelse af, at beslutningstagerne kun har lyttet til den ene side, og for at give politikerne et kvalificeret grundlag, så har de to valgt at søge foretræde.

- Vi håber at vi kan overbevise energiudvalget om at gøre indsigelse mod energiministerens beslutning, siger Bent K. Søndergaard.

Lige nu venter Christiansborg dog på det forestående folketingsvalg, og kommer det på tværs af det planlagte foretræde, har de to besluttet sig for at tage det, som det kommer.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

Annonce