Annonce
Ringkøbing

Møbeldesigner fik ja til at bygge unik tilbygning til ejendom ved Torsted - men ikke uden debat blandt byrådspolitikerne

Jakob Godske Jensen er glad for, at han fik tilladelse til at bygge et værksted ved sit hjem - en nedlagt landbrugsejendom halvanden kilometer fra Torsted. Foto: Kaj Poulsgaard
Teknik- og Miljøudvalget har givet møbeldesigner Jacob Godske tilladelse til at opføre en værkstedsbygning på adressen Grønbjergvej 7 ved Torsted. Men et flertal i udvalget "ønskede det præciseret over for Jacob Godske, at der herefter ikke kan forventes yderligere udvidelser godkendt".

Torsted: 32-årige Jakob Godske Jensen er en glad mand i dag. Tirsdag gav teknik- og miljøudvalget ham tilladelse til at opføre en 200 kvadratmeter stor værkstedsbygning på sin ejendom, Grønbjergvej 7, halvanden kilometer fra Torsted.

Bygningen skal anvendes til et snedkerværksted til fremstilling af møbler og showroom.

Jacob Godske skaber i dag sine møbler i faderen, Aage Jensens, værksted ved Finderup. Men han ønsker at flytte virksomheden til sit hjem, hvor han vil skabe en bygning, der også kan være Godske Designs ansigt udadtil.

Grønbjergvej 7 set fra luften. Med angivelse af, hvor værkstedet med tilhørende showroom bliver placeret. Foto: Bilag fra ansøgningen til kommunen.

- Jeg tager snart ud og fælder et stort egetræ, der når træet er tilpas tørt, skal placeres i midten af bygningen. Det bliver som en galionsfiguren for bygningen, idet de store sidegrene, skal flettes sammen med taget i værkstedet. Træet vil samtidig kunne iagttages fra showroomet igennem hærdet glas, siger Jacob Godske.

Annonce

Var usikker på ja

Før behandlingen i udvalget var han usikker på, om han ville få lov til at bygge værkstedet, da planloven ikke umiddelbart giver tilladelse til nyopførsel af bygninger i landzone. I stedet henvises nyt erhverv normalt til de allerede udlagte erhvervsområder.


Jeg tager snart ud og fælder et stort egetræ, der når træet er tilpas tørt, skal placeres i midten af bygningen. Det bliver som en galionsfiguren for bygningen, idet de store sidegrene, skal flettes sammen med taget i værkstedet. Træet vil samtidig kunne iagttages fra showroomet igennem hærdet glas.

Jacob Godske


Men af administrationens bemærkninger til ansøgningen fremgår det, at "administrationen i dette tilfælde vurderer, at der kan lægges vægt på et af de overordnede hensyn bag reglerne om landzone i planloven: "Udvikling i landdistrikter og landsbyer". Baggrunden er, at der dels er tale om en tidligere landbrugsejendom, og dels tale om en udvidelse af eksisterende bygningsmasse, der fortsat vil fremstå som en samlet enhed", skriver administrationen, der også lægger vægt på, at værkstedet ikke vil medføre trafikale problemer.

Administrationen vurderer også, at et ja til ansøgningen "vil styrke byrådets målsætning om at fastholde og tiltrække borgere til kommunens landsbyer og landdistrikter og understøtte vækst og udvikling i landsbyer og landdistrikter", og indstillede derfor til teknik- og miljøudvalget, at Jacob Godske Jensen fik den ønskede landzonetilladelse.

Den indstilling valgte teknik- og miljøudvalget tirsdag af følge, men de fem medlemmer; Niels Rasmussen (V), Hans Pedersen (K), Irene Lund Pedersen (S), John G. Christensen (S) og Ole Nyholm Knudsen (V) ønskede præciseret over for ansøger, at der herefter ikke kan forventes godkendelse af yderligere udvidelser.

Jørgen Byskov (DF) og Svend Boye Thomsen (Løsgænger) kunne ikke tilslutte sig denne præcisering.

Annonce

Hvad kan vi hjælpe med?

"Jeg kommer aldrig til at forstå modstanden mod, at der skabes vækst og arbejdspladser i og omkring vores landsbyer. Jeg sagde på mødet, at jeg syntes, at vi hellere skulle tage at ønske ham tillykke med værkstedet og spørge ham, om der var andet, vi kunne være behjælpelige med for at få ham godt i gang", skrev Svend Boye Thomsen efterfølgende på sin facebookside.

Det affødte et længere kommentarspor om fordele og ulemper ved planloven.

Det fik Ole Nyholm Knudsen til at tilføje, at "ligegyldigt hvad vi havde skrevet eller ikke skrevet, så vil en eventuel kommende udvidelse også skulle behandles i teknik- og miljøudvalget". "Men det er i orden, at teknik- og miljøudvalget bemærker, at planloven kan blive en stopklods for yderligere udvidelser - synes jeg. Men jeg glæder mig over, at vi har disse små virksomheder, og at vi giver dem plads til at drive deres lille virksomhed på landet."

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce