Annonce
Skjern

Lystfiskere vil anlægge nye gydepladser for Skjern Å-laksen

Skjern Å-laksens nye gydepladser kommer til at ligge lige bag den store stenlaks ved Karstoft Å, der her er set i fugleperspektiv. Privatfoto
To nye gydebanker 400 meter opstrøms Skarrildhus er netop nu ude i høring

Ringkøbing-Skjern: Lystfiskere er glade for fisk på krogen, men skal man "kroge" noget, så skal der nødvendigvis være nogle fisk i åen. Efter et større naturgenopretningsprojekt ved Skarrildhus har åbnet et nyt stykke åløb og en fri faunapassage med adgang til 85 kilometer af Karstof Å vil Lystfiskerforeningen af 1926 sætte trumf på ved at anlægge to nye gydebanker. Det er vandplejeudvalget i Lystfiskerforeningen, der står bag det nye projekt.

- Efter Karstoft Å har fået frit løb, har strømmen blotlagt flere af Skjern Å-laksens gamle gydepladser i åen. Planen er at de skal suppleres ved udlægning af to nye gydebanker 400 meter opstrøms Skarrildhus. Gydebanker af sten og grus, hvor laks på leg kan grave en brudeseng, lægge deres æg, befrugte dem med sæd, dække det hele til – og hvor lakseynglen siden kan klækkes, siger formanden for Lystfiskerforeningen af 1926, Nils Svalebøg.

Annonce

Projekt til 30.000 kr.

De to gydebanker, der ventes etableret i løbet af september måned, kommer til at bestå af henholdsvis 25 og 50 kubikmeter grus og sten. Gydebankerne, kommer til at ligge nær den store Land Art Stenlaks og bliver 10-20 meter lange. I forbindelse med gydebankerne placeres der, både opstrøms og nedstrøms hver gydebanke, skjulesten, der skal skabe turbulens, modvirke tilsanding og skabe skjulesteder for ynglen.

Projektet forventes at komme til at koste 30.000 kr. De 15.000 kr. søges hentet gennem midler fra statens fisketegn – den såkaldte gruspulje. Resten af pengene til gydepladserne kommer fra Skjern Å Lystfiskerfestival.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Videbæk

Intens eftersøgning endte lykkeligt: Hundehvalpen Nala stak af efter uheld på motorvej, men er fundet igen

Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

112

Beruset bilist overholdt ikke sin vigepligt

Annonce