Annonce
Ringkøbing-Skjern

Lokale projekter får tilskud til at skabe mødesteder

Deltagerne på Landdistriktsrådets årsmøde valgte blandt andet repræsentanter til bestyrelsen. Privatfoto
Hotel Smedegaarden i Lem lagde hus til Landdistriktsrådets årsmøde i sidste uge. Men fremover kan mødet måske afholdes i Danmarks flotteste busskur i Astrup - eller i landsbyklyngen Friskvinds mobile mødested. Begge projekter fik penge fra Landdistriktspuljen.

Lem: Et halvt hundrede repræsentanter for borger- og sogneforeninger i hele Ringkøbing-Skjern Kommune havde fundet vej til Lem, da Landdistriktsrådet forleden holdt sit årsmøde.

Her valgte man blandt andet en lille håndfuld af de ikke-politiske pladser i Landdistriktsrådet, hvor Dennis Barbesgaard, Ølstrup, Irvin Christensen, No, Christian Christensen, Vorgod-Barde, og Jens Mortensen, Troldhede, blev valgt.

Derudover bød årsmødet på oplæg om omdannelseslandsby-projektet og foredrag med titlen "Udkanternes Danmarkskort" af professor ved Syddansk Universitet Johs. Nørregaard Frandsen.

Annonce

Kort om Landdistriktspuljen

Landdistriktspuljen er en del af handlingsplanen i kommunens landdistriktspolitik, der sigter på samarbejds- og samskabelsesprojekter og hvor aktiviteter og projekter, der fremmer fællesskab og samarbejde støttes og prioriteres.

På et møde i Ringkøbing-Skjern Kommunes Økonomiudvalg midt i august fik Landdistriktspuljen tilført 500.000 kr. til projekter, der understøtter det gode liv og skaber vækst og udvikling i kommunens landsbyer og landdistrikter. /exp

Tilskud til samling

Forud for årsmødet havde Landdistriktsrådet på et møde set på ansøgninger til landdistriktspuljen. Efter at puljen i august fik tilført ekstra 500.000 kroner fra kommunekassen, fik to landsbyprojekter på mødet tilsagn om i alt 93.200 kroner.

50.000 kroner går til "Danmarks flotteste busskur", som man kalder det anderledes mødested, som landsbyerne Borris, Rækker Mølle og Faster-Astrup i fællesskab vil placere i Astrup. Projektet, der har et samlet budget på 500.000 kroner, håber initiativtagerne at kunne indvie i sommeren 2021.

- Projektet er et godt eksempel på, at rigtig mange af vores borgere i landsbyerne og landdistrikterne, tager initiativer til projekter og aktiviteter, der kan ryste folk sammen, fastholde beboerne og sikre, at nye borgere har lyst til at slå sig ned på landet og i landsbyerne. Det vil - og skal - vi som Landdistriktsråd være med til at understøtte, siger formand for Landdistriktsrådet Torben Hjøllund Mortensen i en pressemeddelelse.

Søg til januar

Et fælles mødested er også centralt i det andet projekt, der fik tilskud. Friskvind, som omfatter Lem, Højmark, Velling, Stauning og Dejbjerg, ønsker at bygge et multifunktionelt og mobilt mødested, der kan flyttes fra sted til sted i klyngeområdet. Det fik de 43.200 kroner til at realisere. Projektet forventes at stå klar i løbet af 2021.

- Det er en fornøjelse at kunne støtte gode idéer i vores landsbyer, siger Torben Hjøllund Mortensen.

Næste ansøgningsfrist er 20. januar 2020.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
112

Fulderik havde problemer med toget

Læserbrev

Læserbrev: Lad centrene, der trækker borgerne i byen, blive i byen

Læserbrev: Indlægget “Lad der ikke gå sognepolitik i sagen” om Innovests husning af de kommunale arbejdspladser havde nogle gode pointer, der førte til den rigtige konklusion i et dilemma. Der savnes nogle tal på økonomien, og jeg kan betvivle, kommunalbestyrelsen har det vigtigste; det tabte skatteprovenu og følgeomkostningerne ved den mistede omsætning i detailhandelen. Butikkerne vil miste omsætning. Ikke blot til nabobyerne, men også til storcentrene i de større byer og til netbutikkerne udenfor kommunen. Det vil koste arbejdspladser, give tomme butikslejemål og tomhed i bymidten. Så på den måde et paradoks, når et erhvervscenter er omdrejningspunktet for at trække kunderne væk fra de små lokale erhvervsdrivende. Vi har jo lige fulgt kampen for købmanden i Stauning, og her er det så i større målestok. Du kan blot se til Esbjerg, hvad det har betydet i Kongensgade, at kontorer er flyttet på havnen. Og omvendt, hvad de gør i Billund for at trække folk til midtbyen. Så byrådet bør have det tabte skatteprovenu og følgeomkostningerne ved den mistede detailomsætning i kommunen med i ligningen. Det er ikke nok med en kort tilbagebetalingstid på investeringen i Excel-arket. Så jeg er enig med Jacob Agerbo i, at der ikke skal gå sognepolitik i sagen. For det handler ikke kun om finansiering og besparelser, men også om tabt detailhandel. Ikke “bare” i Skjern midtby. Men i kommunen. For der ingen garanti for, at omsætningen affødt af butiksdøden bliver i Skjern/Tarm, eller for den sags skyld i kommunen. Så derfor vedkommer det også borgerne udenfor Skjern ... Så herfra skal opfordringen lyde; lad centrene, der trækker borgerne i byen, blive i byen.

Ringkøbing

12. december-nissen: - Jeg har 38 timers lønnet arbejde om ugen. Herudover går der en del tid med frivilligt foreningsarbejde og ufrivilligt husarbejde

Skjern For abonnenter

Viceborgmester: Jeg synes, det er ærgerligt, at Skjern nu mister chancen for at udvikle midtbyen

Annonce