Annonce
Læserbrev

Lise Bonde: Vi har mistet tilliden til 3F

Vi accepterer og respekterer virksomheder og medarbejdere, der selv har valgt at samarbejde med 3F og jeres overenskomst. Vi forlanger bare, at 3F skal gøre det samme.

Læserbrev: Som følge af vore dårlige oplevelser med 3F i Gødstrup, har vi desværre mistet tilliden til 3F og deres overenskomst. Resultatet er aldeles utilfredsstillende - en dårligere overenskomst for vores medarbejdere, når ikke der forhandles lokalaftaler eller arbejdes på akkord og tilmed en ringere pensionsaftale uden den vigtige del med tab af erhvervsevne.

Det er dybt beklageligt, at 3F på Gødstrup Syghusebyggeriet skal have lov at ødelægge vort respektfulde og fordragelige forhold til den lokale 3F afdeling. Et forhold baseret på sund fornuft, accept og god vilje fra begges sider, tilmed respekt og almindelig dialog engang imellem, og derved bevis for, at der fint er plads til os begge – uanset hvilken overenskomst vi følger!

Vi har aldrig haft gnidninger eller sammenstød med hinanden i de 23 år, virksomheden har eksisteret! 3F Gødstrups opførsel burde mildest talt koste en kraftig irettesættelse og en tilbagetrækning af den tvungne tiltrædelsesaftale – og ikke mindst en stor undskyldning! Mon ikke den lokale 3F-afdeling er ligeså træt af 3F Gødstrups urimelige opførsel, som vi er?

Hvordan skal et ”tvungent” samarbejde, som følge af 3F’s diktatur, trusler og tvang på en helt urimelig baggrund, nogensinde blive godt – lovligt eller ej? Det lader sig ganske enkelt ikke gøre! Det er ubehageligt og frygteligt, og vi kan ikke acceptere at være tvunget til at skulle samarbejde med 3F. Vi kan og tør ikke stole på 3F, end ikke selv om vi måtte have alt på skrift eller lydfil. Hverken vi eller vore medarbejdere ønsker samarbejdet – slut!

Jeg er i tvivl, om ordet ”samarbejde” findes i 3F regi, men for os betyder det: To eller flere partere (virksomheder, medarbejdere, organisationer, foreninger eller lignende), som i enighed indgår aftale om at arbejde sammen om en gældende opgave, overenskomst eller hvad det måtte være. Et samarbejde kan kun fungere optimalt gennem gensidig tillid, troværdighed, respekt og accept af hinandens forskellige synspunkter.

Ingen af disse dele har vi til 3F længere, efter jeres urimelige ”kapring” af vores virksomhed – en almindelig sund dansk virksomhed, som har været organiseret efter en anerkendt og lovlig dansk overenskomst de seneste 18 år. En overenskomst, som for øvrigt også er en del af Den Danske Model, netop fordi der aftales løn- og arbejdsvilkår gennem en landsdækkende overenskomst, der dækker bredt branchemæssigt. Overenskomsten er bare forhandlet med Det Faglige Hus og ikke 3F. 3F må og skal lære at acceptere, at der også findes andre lovlige gældende danske overenskomster!

Det glæder mig, at politikerne nu vil undersøge omfanget af trusler og tvang fra fagforeningerne på arbejdspladserne for at erhverve nye medlemmer. Jeg må bare sige, at problemet er mindst lige så stort på arbejdsgiversiden. Det er vi et tydeligt eksempel på!

Jeg gentager min replik til 3F: Vi accepterer og respekterer virksomheder og medarbejdere, der selv har valgt at samarbejde med 3F og jeres overenskomst. Vi forlanger bare, at 3F skal gøre det samme, altså acceptere og respektere virksomheder og medarbejdere, der selv har valgt at samarbejde med andre faglige organisationer & deres overenskomst. Det vigtigste må da være, at vi er organiseret og følger en anerkendt og lovlig dansk overenskomst!

Annonce
Arkivfoto: Christian Baadsgaard
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Udvikling: Det er vores butik - vi har selv skabt den

Læserbrev: I eftersommeren 2018 mistede vi i Stauning vores brugsforening, hvor folk havde handlet gennem mere end 100 år. Tankstationen lukkede også. Det var en ringe trøst, at COOP-koncernen – tilsyneladende uden mange tanker om sine dybeste rødder – var i gang med at lade sine brugser i en lang række landsbyer gå konkurs. Som én af os i Stauning med velplaceret ironi udtrykte det: ’Det er da vist ligesom en so, der æder sine egne grise’. Men ulykken tog ikke gå-på-modet fra os. Tværtimod var der folk i Stauning, som omgående tog initiativet. De gik på med krum hals. De samlede Staunings kræfter. De fik ting til at ske. Der er nemlig det ved det, at det dér med at få noget til at ske - det ligger nærmest indbygget i Staunings DNA. Derfor skete det, at vi allerede i foråret 2019 – bare et halvt år efter brugsens lukning – kunne byde benzinselskabet Go’on velkommen til Stauning. Biler begyndte igen at dreje ind. Der var igen aktivitet. Og nu på lørdag, 23. november, sker der det, at vores nye købmand kan byde os velkommen – og vi ham – i en topmoderne dagligvareforretning, der er gennemgribende renoveret fra A til Z af professionelle håndværkere. Herudover har mange forskellige frivillige bidraget med oprydning, rengøring, opstilling af inventar - og sat 2500 varenumre på de rette hylder efter købmandens anvisninger. Det er mærkeligt at tænke på – ja, egentligt fantastisk, alt det der er nået på godt et år i et gnidningsløst og humørfyldt samarbejde. Det hele er nået, takket være stauningboernes kæmpeindsats, også økonomisk. Lige efter brugsens lukning strittede initiativerne naturligt nok lidt i alle retninger. Set udefra lignede det måske lidt situationen, når man kradser lidt med en pind i en myretue. Men ligesom myrer hurtigt organiserer sig og får skaderne repareret, når ødelæggelsens pind har kradset i deres tue, så samlede også Stauning sig hurtigt om det væsentlige: nemlig at få samlet økonomi nok til at købe det gamle nedlagte mejeri midt i byen, hvor brugsen havde butik fra omkring 1970. Og selve målet, det lå fast helt fra starten: senest ved udgangen af 2019, så skulle der igen være dagligvarebutik her i Stauning. At det mål er nået, det siger noget meget vigtigt om Stauning. Først og fremmest siger det, at vi er i stand til at samle os og stå sammen for at få ting til at ske. Men ligeså vigtigt: i Stauning har vi folk iblandt os, der besidder de mange vidt forskellige kompetencer, der gør det muligt at tingene faktisk også kommer til at ske – bliver til virkelighed. Det skal vi huske at fortælle hinanden, når vi går rundt og handler med vores nye købmand i vores nye butik. For den fortælling er en vigtig del af vores fælles historie. Den må vi aldrig glemme. Ligesom den gamle brugsforening, som vore forgængere for 100 år siden gik sammen om at skabe, blev en vigtig del af deres fælles historie. Men nu er det vores butik. Vi har selv skabt den. Den er vores værk. Det var os, der fik det til at ske. Uden os, så var vores butik der ikke. Og uden os – så er butikken der ikke! Det er også værd at minde hinanden om. Butikken har brug for os. Og vi har brug for butikken. Det var jo derfor, vi sørgede for, at den kom.

Annonce