Annonce
Ringkøbing-Skjern

Liberale dyder skal genopruste Danmark

Annonce

”Nedad med produktionsomkostningerne, nedad med levefoden, og nedad med kravene til andre, men opad med kravene til os selv” Tiden var en anden, da Venstres Thomas Madsen-Mygdal gav sit bud på at komme igennem den økonomiske nedtur i starten af 1920’erne. Som landbrugsminister og senere statsminister var liberalismen hans politiske ledetråd i en tid, hvor 30 procent af den erhvervsaktive befolkning var beskæftiget i landbruget.

Opad med kravene til os selv. Nedad med kravene til andre. Madsen-Mygdal havde ikke set skriften på væggen, som viste en uigenkaldelig overgang til velfærdsstaten Danmark. De Radikale og Socialdemokratiet var godt i gang med de indledende øvelser til en velfærdsstat, der aldrig har set sig tilbage siden.

I dag nyder velfærdsstaten stor opbakning. Et Danmark, hvor borgerne hjælper hinanden og løfter i flok, er på mange måder kernen i vores vellykkede samfund. Coronatiden har til fulde bekræftet værdien af en stærk velfærdsstat, der ikke lader nogen i stikken, uanset om helbredet eller virksomheden har brug for hjælp. Og heldigvis for det.

Når det er sagt, har vi brug for en seriøs drøftelse af, hvordan vi sammen gør velfærdsstaten mere bæredygtig, så vi også har råd til at komme igennem den næste krise. Det handler ikke mindst om at styrke beskæftigelsen og gøre det mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark.

Krumtappen i vores velstand er et stærkt privat arbejdsmarked, hvor produktion, salg og tjenesteydelser kan flyde uden alt for store hindringer fra blandt andet et højt skattetryk.

Venstrefløjen er desværre lykkedes med en fortælling, hvor det mere handler om at forgylde den private sektor snarere end at gøde erhvervslivet til fordel for hele samfundet. Omkostningernes størrelse afspejler sig i virksomhedernes konkurrenceevne, der potentielt kan have stor værdi for hele samfundet.


Krumtappen i vores velstand er et stærkt privat arbejdsmarked, hvor produktion, salg og tjenesteydelser kan flyde uden alt for store hindringer fra blandt andet et højt skattetryk.


Selvom Thomas Madsen-Mygdals rendyrkede liberalisme tabte til idealet om en social velfærdsstat, kan vi stadig bruge hans liberale menneskesyn til at udfordre dagens samfund, som mange tager for givet. Kan vi gøre tingene smartere? I en tid, hvor velfærdsstaten stort set er uimodsagt, er der brug for mere fokus på, hvad vi selv kan gøre for at bidrage til fællesskabet. Hvad vi kan gøre for at hjælpe os selv.

Budskabet ligger ikke fjernt fra John F Kennedys indsættelsestale i 1961, hvor han bad sine “fellow Americans: ask not what your country can do for you — ask what you can do for your country.” Budskabet hviler på et sundt, liberalt tankegods, hvor den enkelte borger både har frihed til og ansvar for at hjælpe sig selv og dermed fællesskabet.

Med den liberale grundholdning glæder jeg mig til at gå efteråret i møde, hvor vi bl.a. skal beslutte fordelingen af de CO2-afgifter, der skal bidrage til Danmarks reduktion på 70 procent i 2030. I den forbindelse skal der nok blive lejlighed til at minde regeringen om, at en stærk velfærdsstat er betinget af en ditto privat sektor.

Annonce
Annonce
Ringkøbing-Skjern

Corona-mistanke: Faster/Hanning har fået en spiller testet for corona, og da svaret ikke var kommet, blev deres kamp i serie 3 udsat

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Ny aftale om genåbningen på plads: Forsamlingsforbud opretholdes, og baråbningstider udvides i fase 4  

Annonce