Annonce
Ringkøbing-Skjern

Lem Kær-vindmøller: Mange bekymrede lokale spørgsmål om testcenter for vedvarende energi

Sådan vil de store møller i testcentret kunne komme til at tage sig ud fra Naturbydelen Ringkøbing K. Visualisering.
Spørgelysten var stor, da kommunen tirsdag aften havde indbudt til offentligt møde på nettet omkring omdannelse af Lem Kær-vindmøllepark til energitestcenter, der skal afprøve fremtidens energiløsninger.
Annonce

LEM: Der er udbredt bekymring i lokalområdet over for planerne om at omdanne vindmølleområdet Lem Kær til et energitestcenter, der skal kunne afprøve fremtidens energiløsninger.

I alt fald hvis man skal dømme ud fra spørgelysten i forbindelse med det oplysningsmøde om planerne, som kommunen havde indbudt til tirsdag aften.

Mødet foregik virtuelt, og omkring 150 personer fulgte løbende med under det meste af det næsten tre en halv time lange møde, hvor repræsentanter for mølleopstillerne, Vestas og Ringkøbing-Skjern Kommune redegjorde for planerne.

Folk kunne indsende skriftlige spørgsmål til panelet, og det gjorde de i stort omfang. Størstedelen af spørgsmålene gik især på projektets omfang; mange stillede spørgsmålstegn ved, om lokalområdet kan bære et testcenter af den størrelse, der er lagt op til.

Borgmester Hans Østergaard (V) sagde, at kommunen er ved at være "mættet" med vindmøller; "det påvirker landskabet med de mange store anlæg", erkendte han.

Men han understregede, at testcentret ved Lem Kær af Vestas tilskrives stor betydning for virksomhedens fremtidige udviklingsmuligheder.

Annonce

Et kæmpeanlæg

Såfremt planerne føres ud i livet i det omfang, der er søgt om, bliver Lem Kær ifølge både Vestas og borgmesteren et testcenter af international betydning.

Sådan skal møller og øvrige anlæg placeres på testcentrets areal. Visualisering.

I øjeblikket står der 11 møller i området, der lige siden starten har været brugt af Vestas til at teste nye mølletyper.

Der vil fortsat stå op til 11 vindmøller i området, men de vil have totalhøjder fra 150 til 270 meter, og vil også kunne have andre udformninger end de møller, vi kender nu. Vestas vil løbende skulle kunne udskifte dem for at afprøve nye typer, fortalte Jesper Uth og Anders Vedel fra den store vindmøllekoncern.

Ud over møllerne er det meningen, at Lem Kær skal omfatte et område til solceller, et område til test af Power-to-X-tiltag og et erhvervsområde med synergi til både Power-to-X-anlæg og anlæg til vedvarende energi.

Hele området omfatter et areal på 420 hektar, en slags "energi-ø", hvor vedvarende energikilder kan testes i et sammenhængende system, fortalte Mio Schrøder fra Planenergi, der arbejder for projektmagerne, Energicenter Nord og Skovgaard Invest.

Annonce

Et supergodt sted

Ifølge Vestas og projektudviklerne stiller den fortsatte teknologiske udvikling af vindmøller større og større krav til nye vindmøllers egenskaber. Det betyder, at omfanget og hyppigheden af, hvormed der testes, hele tiden ændre sig.

For Lem Kær området betyder det ifølge vindmøllevirksomheden og projektudviklerne, at der fremadrettet både er behov for at opstille og teste højere møller med større smidighed og visuel variation og for at udvikle løsninger til, hvordan vindmøllerne indgår i et samlet energisystem.

Men hvorfor lige Lem Kær, ville mange af de borgere, der overværede mødet, vide?


For Vestas er det nødvendigt at kunne teste. Lem Kær er et supergodt sted. Det ligger tæt på Lem og Ringkøbing og på kvalificeret personale.

Jesper Uth, senior director Vestas.


- For Vestas er det nødvendigt at kunne teste. Lem Kær er et supergodt sted. Det ligger tæt på Lem og Ringkøbing og på kvalificeret personale; vi kender vindforholdene godt; og det er også et sted, hvor vi kan holde vore testresultater fortrolige. Vi ser området som et sted, hvor vi tester i 10-15 år, sagde Jesper Uth.

Annonce

Power to X

Mads Willadsen fra Energicenter Nord fastslog, at Vestas ønsker et testcenter tæt på Lem og Ringkøbing, hvor de ikke bare kan afprøve fremtidens møller, der forventes at blive meget højere end nu.

Testmøller set fra Bakkedraget i Lem. Visualisering.

- Vestas ønsker også at se, hvilke muligheder, der ligger i fremtidens energiformer, og i Lem Kær vil de kunne køre mange projekter, sagde han.

- For Vestas handler fremtiden om mere end vindmøller. Vi skal også sikre, at Vestas leverer alt omkring vindmøllerne, det vil især sige Power to X, og det er det, vi vil afprøve i Lem Kær, fastslog Jesper Uth.

Power to X til sige, at strøm fra vindmøller eller solceller bruges til at frembringe andre energiformer, for eksempel brint eller ammoniak.

- Vi ved endnu ikke, hvad "X" er; der er formentlig flere forskellige løsninger. Men målet er, at vindmøllerne aldrig står stille, og at den overskydende strøm bruges, sagde Jesper Uth.

Annonce

Skeptiske borgere

Trods den noget usædvanlige måde at afvikle oplysningsmødet på, var der altså stor spørgelyst, da man nåede dertil, og såvel projektmagerne som Vestas-repræsentanterne og borgmester Hans Østergaard måtte svare på en lang række spørgsmål.

Mads Willadsen afviste, at andre placeringer var overvejet, da Vestas og projektmagerne mener, at Lem Kær-placeringen er ideel. Realiseres projektet i det ansøgte omfang, vil det betyde, at seks ejendomme skal nedlægges. Den gamle gård, Rydbjerg, vil blive bevaret, og han ville ikke afvise, den kan indgå i et besøgscenter.

Han afviste, at der vil være farer forbundet med Power to X-produktionen, men understregede dog, at man endnu ikke ved helt nøjagtig, hvad den indebærer.

"Energi-øen" ventes at kunne producere op til 33 MW energi, men lovgivningen spærrer for, at den umiddelbart kan komme lokalsamfundet til gode i form af overskudsvarme og strøm; energiproduktionen vil forblive på "øen".

Annonce

Solcelle-placering

Placeringen af solcelleanlægget er ikke helt fastslagt endnu, sagde Jørgen Skovgaard fra Skovgaard Invest.

- Det mest sandsynlige er, at det placeres å Rydbjergs jord, sagde han, og understregede samtidig, at der vil blive taget størst muligt hensyn til biodiversiteten under etablering af testcentret.

Han understregede, at testcentret har en lang tidshorisont, og at hans bedst bud på, hvornår man kan begynde at etablere centret, er om to år.

Spørgere udtrykte frygt for, at de høje møller og måletårne vi give problemer med et sandt "lysshow". Anders Vedel sagde, at der i dag findes løsninger som eksempelvis radarstyret advarselslys, men at dette endnu ikke er tilladt i henhold til dansk lov.

En spørger ville vide, hvorfor der skal være plads til møller på helt op til 270 meter - endnu højere end de 254 meter høje pyloner på Storebæltsbroen.

- Det er ikke sikkert, vi kommer så højt op, men allerede i dag opstiller vi møller med en navhøjde på op til 150 meter, sagde Anders Vedel.

Han understregede også, at for Vestas er eksisterende testkapacitet i eksempelvis Østerild i Thy ikke nok.

- For os er Vestjylland ideel til at teste møller. Det gælder de klimatiske forhold, vindforholdene. Vi finder simpelthen ikke steder, der er bedre egnet til formålet end Lem Kær, sagde han.

Annonce

Virkning på lokalområdet

En lang række spørgere udtrykte bekymring for testcentrets virkning på lokalområdet; én ville blandt andet vide, om ikke der er mulighed for at skubbe området længere væk fra Lem, Velling og Højmark.

- Det er der ikke planer om, sagde Mio Schrøder.

En anden spørger ville vide, om det overhovedet kan lade sig gøre at opføre "verdens største testcenter" så tæt på lokale byer.

- Her i planlægningsfasen skal vi have belyst en lang række forhold ud fra alle de oplysninger, vi kan få, og de holdninger, der kommer frem. Der er en række lovgivningsmæssige krav, der skal opfyldes,  men også nogle holdninger, der skal vurderes på grundlag af, og det er så politikerne, der træffer de endelige beslutninger, sagde planlægger Jeanette Jeppesen fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Annonce

Ikke forhåndsbestemt

En spørger ville vide, om ikke det var "forudbestemt", at testcentret bliver etableret, en anden, om ikke det var "totalt vanvittigt" at etablere et testcenter så tæt på bymæssig bebyggelse.

Hans Østergaard afviste, at beslutningen allerede var taget.

Testmøller set fra Kildebakken i Lem. Visualisering.

- Det er der ikke tale om. Når Vestas ønsker dette testcenter, er det fordi behovet for udvikling og muligheden for at teste har ændret sig voldsomt, siden Lem Kær blev etableret for 10 år siden. Testcentret er vigtig for Vestas og for udviklingen af hele den grønne teknologi, og den er vigtig for Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi har 4000 arbejdspladser inden for det "grønne" område, sagde borgmesteren.

- Vores interesse i dette er først og fremmest at være en del af den grønne omstilling, og vil vi være med på den, skal vi være foran.

- Jeg anerkender fuldt og helt, de betænkeligheder, nogle af jer har ved at bo tæt på så stort et anlæg, og jeg håber, at vi lander på en løsning, alle kan leve med.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Sport For abonnenter

Tommy Jepsen har været fodboldtræner i 42 år: - Jeg har da forsøgt at holde pause, men det er aldrig rigtig blevet til noget

Ringkøbing

RSS-feeds:

Ringkøbing-Skjern

I næste uge får tusindvis af kommunens borgere nyt internet og tv-signal: Sådan skal du forholde dig

Danmark

Interview: 'Jorden kalder' tænkte Jens Rohde, mens han sad og følte sig helt på månen

Ringkøbing-Skjern

Efter coronafund på plejehjem: Kommune ved ikke hvornår plejehjemsbeboere vaccineres anden gang

Annonce