Annonce
Debat

Lem Kær: Et spændende projekt? Ikke set med biernes øjne

Foto: Annelene Petersen

Som biavler oplever man naturen på en lidt anden måde end de fleste. Man lærer at forstå og læse naturen ud fra en lille bis øjne og behov.

Mange ser ud over de bølgende kornmarker og ser frodig natur. Hvis man er bi, er kornmarkerne som langstrakte ørkner, der skal forceres for at komme ud til læbæltet, hvor der er chance for at finde lidt honning. Vidste du, at en honningbi i hele sit arbejdsliv kun producerer 1/12 teskefuld honning? Ja, det bliver til en del flyveture for bierne, før der er til et helt glas honning.

Med den forståelse for naturen i baghånden, forstår du nok at jeg værdsætter den vilde natur højt. Jeg ved også hvor vigtig en rolle biodiversiteten spiller, særligt for de beskyttede naturområder og fredede arter.

Annonce

Derfor er det for mig også ubegribeligt, at Naturens Rige, Ringkøbing-Skjern Kommune med Borgmester Hans Østergaard i spidsen, satser på at omdanne et naturområde som Lem Kær til hvad investorerne omtaler som ”et stort attraktivt industriområde”.

Lem Kær er et område fyldt med mange små naturområder der er omfattet af § 3 i Naturfredningsloven. Lem Kær er naturlig lavbundsjord, med over 70 år gamle moser, enge, søer og en mosaik af beskyttede vandløb.

De beskyttede naturområder er noget af det mest værdifulde natur, vi har i Danmark og derfor har vi et særligt ansvar for at tage vare på disse naturområder. Selv små områder har vital betydning.

Da man for over 10 år siden satte de første møller op i Lem Kær, fyldte man moser op med grus for at etablere fundamenter og veje til møllerne. Moserne var også dengang omfattet af § 3 i Naturfredningsloven. Ifølge Miljøstyrelsen er det kommunens ansvar at sørge for at bestemmelserne om beskyttelse bliver overholdt. Det valgte Ringkøbing-Skjern Kommune at tilsidesætte.

Sidenhen er store dele af Lem Kær blevet brugt til afgræsning. I den nordlige del af Lem Kær står flere områder mere eller mindre uberørte hen. De fugtige enge med moser har været afgræsset af lette kvæghold, hvilket har skabt de perfekte betingelser for mose- og engområderne. Større dele af området er blevet oversvømmet til gælde for trækkende fugle. Vandløbene har ikke været oprensede og truede arter har fundet den ro og uforstyrrethed, der kræves for at kunne etablere og formere sig der.

Men hvis det går så godt for naturen i Lem Kær, hvad er problemet så?

For 10 år siden drejede det sig om opførelsen 11 møller. I dag drejer det sig om et storstilet industriprojekt. Et projekt, der med investorernes egne ord bliver til ”et stort attraktivt industriområde” med testcenter for verdens største vindmøller, solcellepark og P2X industrianlæg. Et testcenter og industrianlæg udenfor industrizone, i og meget nær § 3-beskyttede naturområder.

Et naturområde, hvor et væld af fredede, sjældne og truede arter og vækster har fundet bolig.

Hvis vores lokalpolitikere sætter projektet i gang, vil det true de fredede arters eksistens. Deres bevægelighed og mulighed for at udveksle genmateriale vil blive forstyrret og forhindret. På Aarhus Universitet udarbejder man en videnskabelig rapport kaldet Habitatsdirektivets Artikel 17-rapportering, og i den kan man læse sig til, hvilken bevaringsstatus naturtyper og arter har her i Danmark. Det er bekymrende læsning og mange af de arter og naturtyper der befinder sig i Lem Kær, optræder i denne rapport der sendes til EU-kommissionen.

Det er arter og naturområder, der ikke bare har betydning for naturen i Danmark, men også for naturen i Europa. Det betyder, at vi har et særligt ansvar og pligt til at bevare og beskytte disse truede og fredede arter. Der er tale om flere rødlistede arter og bilag IV-arter der kræver streng beskyttelse.


Jeg har virkelig svært ved at se, hvem dette projekt bliver spændende for, udover dem der har investeret penge i det. Det bliver under alle omstændigheder ikke spændende for naturen.


Borgmester Hans Østergaard omtaler en kommende industripark i Lem Kær som ”et spændende projekt” og øjner mange nye muligheder. Jeg har virkelig svært ved at se, hvem dette projekt bliver spændende for, udover dem der har investeret penge i det.

Det bliver under alle omstændigheder ikke spændende for naturen. Borgmesterens beroligende ord om, at alle skal høres og der skal indgås kompromisser, preller af på mig, for naturen tilsidesættes endnu en gang i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I det hele taget går det trægt for Ringkøbing-Skjern Kommune med at vedligeholde registrering af § 3-beskyttet natur. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening har Ringkøbing-Skjern kommune kun registreret 17 % af kommunes § 3-beskyttede naturområder.

Så kære politikere, lad os i sandhed kunne kalde os for Naturens Rige. Bevar og beskyt de værdifulde naturområder og fredede arter, der har etableret sig i Lem Kær.

Stop projekt Lem Kær.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ringkøbing-Skjern

S-byrådsmedlemmer bag opsigtsvækkende forslag: Pil testmøllerne i Lem Kær ned efter seks år

Skjern Håndbold

Skjern-cheftræner efter kæmpe pokal-skuffelse: Det har været en sæson med røven i vandskorpen

Annonce