Annonce
Debat

Lem Kær: De spørgsmål vi ikke må stille

Anna Hilden. Arkivfoto: Poul Osmundsen

Læserbrev: Byrådet afholder den 3. juni et temamøde om Lem Kær. Koordinationsgruppen mod udvidelse af Lem Kær har spurgt borgmesteren, om vi kan deltage, men har fået nej.

Her er nogle de spørgsmål, vi gerne ville have stillet. Vi håber, at byrådsmedlemmerne vil lade sig inspirere af dem, så vi og offentligheden alligevel kan få svar.

1.Spørgsmål til Vestas, projektansøgerne og politikerne

Annonce

- Hvad betyder det for jer, at mere end 800 personer har skrevet under på, at de ikke ønsker projektet?

- Hvad betyder det for jer, at der er indkommet mere end 300 siders bemærkninger?

- Hvad betyder det for jer, at det meste af af projektområdet ligger i kystnærhedszone?

- Hvad betyder det for jer, at området omfatter flere $3-beskyttede moser og åløb?

- Hvad betyder det for jer, at området huser flere rødlistearter?

2.Spørgsmål til Vestas

- Kan Vestas bekræfte, at støjgrænserne for møller gælder ved 6 og 8 m/s, og at der ikke er grænser for, hvor meget møllerne må støje, når det blæser over 8 m/s?

- Hvor meget mellem- og lavfrekvent støj forventer Vestas fra eventuelle nye møller i Lem Kær ved 12 m/s (hård vind)?

- Kan Vestas bekræfte, at test af store møller i det daglige primært foregår på distancen, via fjernovervågning, og at afstanden til fabrikkerne er sekundær?

- Vestas har i dag fire testpladser i Østerild. Hvad er mulighederne for at leje nogle af de pladser, som DTU har nu?

- Er det nødvendigt at installere ny kapacitet for at teste P2X?

- Vil Vestas være åben for et samarbejde med fjernvarmeselskab og andre aktører med henblik på at etablere P2X i nærheden af fjernvarmen, idet der søges om regulatorisk testzonestatus, så nettarifferne kan undgås?

3.Spørgsmål til projektansøgerne

- Når man taler om at omdanne området til et “stort, attraktivt industriområde” (citat fra infomødet den 12/1), hvilke typer industri forestiller man sig da, at der kunne etableres her, ud over brintproduktion? Metan, ammoniak, kunstgødning, biogas, flydende brændsler, andet?

- Hvilke lugt- og støjgener fra transport og produktion vil sådanne anlæg medføre?

- Der er lagt op til en gradvis udbygning. Over hvor mange år forestiller man sig, at borgerne skal udsættes for nye høringsrunder, nye potentielle værditab og mere usikkerhed?

- Hvor mange naboer har modtaget beløb til forhåndsdækning af værditab, og for hvilket samlet beløb?

- Af hvor mange af dem har man samtidig krævet, at de afstår fra at kritisere eller klage over projektet?

- Af hvor mange af dem har man samtidig krævet, at de ikke søger erstatning i henhold til VE-loven?

4. Spørgsmål til kommunen og politikerne

- Har I undersøgt konsekvenserne for værdien af boligerne i området, hvis projektet skulle blive realiseret?

- Har I undersøgt konsekvenserne for folketal og bosætning, hvis projektet skulle blive realiseret?

-Ved elektrolyse bliver 20-40 procent af den elektriske energi til varme, ved videreforarbejdning endnu mere. Samtidig kæmper vi med at få den sidste fossile energi ud af fjernvarmesystemet. Hvordan er jeres holdning til at etablere P2X i et samarbejde mellem et af fjernvarmeselskaberne, Vestas og evt. andre partnere?


Vi håber, at byrådsmedlemmerne vil lade sig inspirere af dem, så vi og offentligheden alligevel kan få svar.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Restauranter i Søndervig og Hvide Sande lider under taxa-mangel: - I yderste tilfælde har vi selv kørt gæster hjem

Vestjylland

Sygeplejersker strejker fra på lørdag: Her er de midtjyske afdelinger, der bliver ramt

Annonce