Annonce
Ringkøbing-Skjern

Se kortet: - Ledningen kommer lige hen over gylletanken – og mors hus ryger nok

Tirsag har Energinet offentliggjort linjeføringen for den kommende Vestkystforbindelse fra Idomlund og til grænsen.
Energinet har tirsdag morgen offentliggjort linjeføringen for strømforbindelsen, der skal gå vest om Videbæk.

Videbæk: Det er dommens dag for mange familier bosat vest for Videbæk. I dag har Energinet offentliggjort linjeføringen for den kommende Vestkystforbindelse fra Idomlund og til grænsen.

På kortet ses, at Energinet vil skåne den følsomme natur omkring Skjern Å og anlægge jordkabler. Men ellers vil der i resten af kommunen blive etableret højspændingsledninger, der skal monteres på 35 meter høje og 35 meter brede master, der vil blive placeret med 335 meters mellemrum.

Beboerne i Vester Herborg har protesteret voldsomt mod etableringen af strømforbindelsen, og nogle beboere vil blive ramt direkte.

Landmand H.C. Vad på Adelvej 2 får ledningen lige hen over sin gylletank.

- Den kommer tæt på, men det var vi advaret om. Jeg er træt af det, men vi må erkende, at det er et stort apparat, vi er oppe imod, der ikke tager imod sund fornuft eller vise ord fra forskere. Vi er trætte af det, men ledningerne kommer et par hundrede meter fra beboelsen, så en eller anden form for erstatning, eller rettere sagt lommepenge, vil vi få. Det er forbandet svært at vurdere, men det er jo mastodontmaster.

Lige syd for H.C. Vads gård bor hans mor.

- Mors hus kommer til at ligge meget tæt på ledningen, så det ryger nok, siger H.C. Vad, der forventer, at huset bliver overtaget af Energinet.

Ejendomme, der ligger mindre end 80 meter fra højspændingsledningerne, vil blive tilbudt købt af Energinet. Ejendomme, der ligger mellem 80 og 280 meter væk vil få en erstatning, mens der ikke er noget til ejendomme længere væk.

Ledningen kommer ifølge kortet til at løbe lige hen over huset på Gl. Landevej 10. Der er tale om et nybygget hus fra 2017, ejet af Jane og Nikolaj Haarh Nielsen.

- Jeg ved slet ingenting endnu. Jeg har forsøgt at ringe derind. Andre er blevet ringet op i sidste uge og er blevet advaret, men vi har intet hørt, heller ikke pr. brev. Det skal vi da have en snak med dem om. Jeg håber da, de tilbyder at købe huset, siger Jane Haarh Nielsen.

Længere mod vest på Gl. Landevej går familien Holmgaards ejendom fri.

- Det har været en lang proces og under al kritik at vi har skulle sidde i så lang en venteposition. Uvisheden har været træls, siger Nicoline Holmgaard.

Bent K. Søndergaard, talsmand for de protesterende Herborg-borgere, vil ikke selv blive direkte berørt at ledningen – ”bortset fra udsigten mod øst, som ryger”.

- Vi har brugt halvandet år forgæves. Alt er jo klappet og klart. Det er vores oplevelse. Vores modstand har været forgæves. Alt er kørt så langt frem, og gudhjælpemig, om vores energiminister ikke siger, at det vil være åndssvagt at stoppe Viking Link. ’Vi har skrevet under på kontrakter på viking Link’, siger han, og Vestkystforbindelsen skal jo opføres på grund af Viking Link, siger Bent K. Søndergaard.

Han forsikrer, at sagen vil blive fulgt til dørs med indsigelser, men han er ikke optimist.

- Vi har erfaret, at det ikke nytter, men vi må jo se, hvad vi nu kan gøre. Vi bestrider stadig lovligheden i at ekspropriere, fordi det ikke kommer samfundet til gode, men kun strømproducenterne. Vattenfall har et overskud på 10 milliarder årligt. Det er ikke samfundet, siger Bent K. Søndergaard.

Som forventet vil Energinet lade elforbindelsen passere Skjern Å som jordkabler, der graves ned. Foto: Energinet

Tager hensyn

Ifølge Energinet byger forslaget til linjeføring på principper og hensyn til natur, fredninger, anden planlægning, fortidsminder, visuelle forhold og de mennesker, som bor i områderne. - Vi har bestræbt os på at lave et forslag, som tager så mange hensyn som muligt. Især har vi lagt vægt på hensyn til de borgere, som bor i områderne, og vi har bestræbt os på at lægge linjeføringen så langt væk fra bymæssig bebyggelse som muligt og forsøgt at minimere påvirkningen af boliger i det åbne land. Der er dog desværre enkelte husstande, som kan få luftledningen særdeles tæt på, hvis det nuværende forslag realiseres. Disse borgere har vi talt med, og vi vil lytte særligt opmærksomt til deres behov og ønsker, siger projektleder Christian Jensen i en pressemeddelelse.

Behov og ønsker

Energinet opfordrer borgerne til at kigge nærmere på forslaget til linjeføring og sende deres bemærkninger inden den 21. oktober.

- For at vi kan tage mere individuelle hensyn til de berørte borgere, skal vi kende deres behov og ønsker. For eksempel vil vi gerne vide, om der er landmænd med planer om at udvide bedriften, og om der er boligejere, der bor tæt på anlægget, som ønsker at sælge huset. Det giver os mulighed for at justere vores forslag, inden vi sender et endeligt forslag sammen med miljøkonsekvensrapporten til Miljøstyrelsen, der behandler miljøkonsekvenserne af den valgte linjeføring, siger Christian Jensen.

De sorte prikker markerer, hvor højspændingsmasterne skal placeres. Foto: Energinet
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Overforbrug: Mere genbrug af plastsække og -poser

Læserbrev: I et svar til mig fra Ringkøbing-Skjern Kommune fremgår, at man fremover vil ændre instruks, vedrørende plastsække og –poser, idet der nu på kommunens genbrugspladser bliver skiltet med opfordringen: 'Tøm plastsække og -poser, så de kan genbruges'. Som jeg tidligere har været inde på, er det et stort overforbrug / plastsvineri med blandt andet plastsække, der finder sted. Og så er genbrug af plastsække en vej til formindskelse heraf. Borgmester Hans Østergaard har tidligere, i brev til mig, takket mig for min indsats på området og skriver videre: ”Jeg er overordnet helt enig med dig i, at vi skal være meget opmærksomme på plastproblematikken, og finde løsninger på denne”. En af disse løsninger er at genbruge plastsække. Og det er da skønt, at Ringkøbing-Skjern Kommune er de første, der går ind for genbrug af plastsække og –poser. Der er trods alt, på landsplan, også en stor besparelse herved. Der kører p.t. en kampagne på tv der hedder: ”Plant et træ for 20 kroner”. Ifølge Danmarks Statistik er der cirka 2,7 millioner husstande i Danmark. Hvis alle kommuner går ind for ideen om at genbruge plastsække, ville landets borgere på årsbasis, efter mine beregninger, kunne spare cirka 150 millioner kroner. Og det kunne der så plantes cirka 7,5 millioner træer for. Og jeg tror, at alle er enige i, at der er mere brug for at plante træer end for et unødvendigt stort forbrug af plastsække og –poser.

Ringkøbing For abonnenter

Fælles opråb fra fire rektorer: Elever arbejder alt for meget

Annonce