Annonce
Skjern

Lauge Bonde-sagen: Nye spørgsmål på vej fra regionsrådet

Foto: Christian Baadsgaard
Dansk Folkepartis regionsrådsmedlem Steen Thomsen vil have aftalen med 3F taget op til genforhandling.

BORRIS: Regionsrådsformand Anders Kühnau kan vente sig nye spørgsmål i Lauge Bonde-sagen, efter at han har svaret de seks partier, at 3F ikke brugte data fra adgangskontrollen på Gødstrup-byggepladsen, men derimod havde observeret færdslen fra en anden bygning.

Det er Dansk Folkepartis regionsrådsmedlem Steen Thomsen, der har formuleret nye spørgsmål, for han mener at det er grotesk, at 3F kan sidde på et kontor ved regionens byggeplads og observere hvilke biler, der kører ind på byggepladsen og så true med konflikter for at få en overenskomst igennem, når nu Lauge Bondes firma har en lovlig overenskomst og gennem 18 år har været medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening.

- Det er jo tydeligvis, fordi de kører ind på regionens byggeplads i Gødstrup, at det sker. Lauge Bonde har jo kunnet køre rundt landet i 18 år, uden at fælden er klappet, siger Steen Thomsen.

Derfor vil han spørge regionsrådsformanden, om det er muligt at tage aftalen med 3F op til genforhandling for at få præciseret det egentlige formål. Grunden til, at 3F fik en social klausul på byggepladsen, var for at undgå social dumping, uorganiseret og underbetalt arbejdskraft.

Det formål støtter Steen Thomsen op om, men aftalen skal ikke bruges til at få lovligt organiserede virksomheder over på andre overenskomster.

Hvis ikke regionsrådsformanden vil genforhandle aftalen med 3F, vil Steen Thomsen spørge, om der er nogen mulighed for juridisk at sikre, at fagforeninger ikke bruger regionens byggepladser til at true lovligt organiserede virksomheder, blot fordi de er blevet spottet på byggepladsen.

Alle borgerlige partier i regionsrådet står bag de nye spørgsmål. Kristendemokraternes regionsrådsmedlem Marianne Karlsmose, der også var afsender på det første spørgsmål, mener, at den type sager ikke må gentage sig.

- Næste gang, der bliver spurgt om sociale klausuler på en af regionens byggepladser, er der noget fra den her sag, som vi skal have fokus på, siger hun.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce