Annonce
Skjern

Lauge Bonde-sagen: Nu har regionsrådsformand svaret på seks partiers spørgsmål

Foto: Christian Baadsgaard
Seks partier har nu fået svar fra regionsrådsformanden i Lauge Bonde-sagen. Formanden mener ikke, at regionen har noget med sagen at gøre.

BORRIS: 3F har ikke brugt data fra portkontrollen ved sygehusbyggeriet i Gødstrup til at kontrollere virksomheders overenskomster. Der er heller ikke søgt eller givet aktindsigt i data om firmaet Lauge Bonde. Således har regionens adgangskontrol ikke været anvendt i den pågældende sag.

Det fastslår regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i et svar til de seks partier, der har stillet spørgsmål om Lauge Bonde-sagen.

Partierne ville vide, om portkontrollen var blevet misbrugt af 3F til at presse overenskomster igennem med virksomheder, der er lovligt organiserede i andre forbund.

Lauge Bondes medarbejdere skulle passere adgangskontrollen på byggepladsen for at komme ind til et møde på projektet ved hospitalskirken, som opføres af Snejbjerg Menighedsråd, og som ikke er en del af det øvrige sygehusbyggeri. Det var her, at virksomheden blev spottet, men det var altså ikke fra selve adgangskontrollen, men fra en bygning i nærheden.

"3F har en bygning udenfor portområdet, og det er derfra, at de har kunnet observere, hvilke firmaer der kørte ind og ud af porten", skriver Anders Kühnau i sit svar.

Da Gødstrup-byggeriet blev sat i gang, fik 3F en social klausul af regionsrådet. Den skulle hindre social dumping, og at underbetalte håndværkere gik rundt på pladsen, og det er til det formål, klausulen er givet, og ikke at 3F skal gå på hugst blandt virksomheder, der som Lauge Bonde er medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening, mente partierne bag spørgsmålet.

Sagen, der har fået en massiv bevågenhed, er dog ikke slut med regionsrådsformandens svar. Nu venter beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S), som skal svare på, hvad han mener om 3Fs opførsel i sagen. Det er Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen, der har stillet spørgsmål til ministeren, ligesom han tidligere har gjort i sagen om 3Fs metoder i Kastrup Lufthavn, hvor ansatte, der ikke var medlem af fagforeningen, blev truet og chikaneret af de øvrige medlemmer.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce