Annonce
Ringkøbing

Lars Kvist fra Ringkøbing og Villy Avinth fra Videbæk har begge lavet hole-in-one

Villy Svinth med stolt smil efter karrierens anden hole-ine-one på det nuværende hul 3 på Dejbjerg Golf Klub. Privatfoto
Både Lars Kvist fra Holmsland Klit Golfklub og Ville Svinth fra Dejbjerg Golf Klub har lavet hole-in-one i denne uge.

Holmsland/Dejbjerg: To lokale golfspillere har lavet hole-in-one på deres hjemmebane i denne uge.

Tirsdag spillede Lars Kvist fra Ringkøbing sin obligatoriske ugentlige runde med 'Tirsdags-Herrer' på Holmsland Klit Golf, og han holede det ultimative slag på hvid hul 9 (par-3 hul på 149 meter).

Lars slog en driver i den stride blæst, og han var sikker på, bolden var løbet over green. Han tog derfor både chipper og putter med for at gøre 'arbejdet' færdigt, da han nåede frem til green.

Lars´ medspillere Ejnar Mikkelsen og Freddy Sunesen havde dog set, at bolden var trillet i hul, men alligevel lod de dog Lars bruge sine tre minutter på at lede efter den famøse bold og til stor underholdning for medspillerne og - ikke mindst - stor jubel for Lars, kunne de derefter afsløre, at bolden faktisk var trillet i hul på første slag!

Den obligatoriske whisky - sponseret af Excellent Wine - blev overrakt efter matchen, og der blev delt ud til alle tilstedeværende i klubhuset.

Mandag slog Villy Svinth fra Videbæk ud på hul 1 i Dejbjerg Golf Klub sammen med Esper Tobiasen, Jens Agerskov og Poul Ernst Vestergaard. Det skulle vise sig at blive en lidt ekstraordinær runde ...

Da de fire herrer kom til hul 3 - et kort par 3-hul på 137 meter- valgte Villy Svinth sit 6-jern, som han med et o.k. slag slog op mod vest-sidevinden. Bolden landede lidt uden for green og løb lige mod hullet, hvor efter bolden blev opslugt af hul og flag. Til stor begejstring naturligvis.

Det er anden gang, at Villy Svinth leverer hole-in-one. Første gang var også på hul 3 i Dejbjerg.

- Det foregik 1. august 1998 med stort set samme hulplacering, fortæller den dygtige og rutinerede golfer fra Videbæk.

Annonce
Lars Kvist var vildt overrasket over, at bolden var trillet i hul. Hans medspillere sagde intet, før der var gået et stykke tid. Ved siden af Lars Kvist ses putter og jern, som han ville have spillet hullet færdigt med. Privatfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Videbæk

Intens eftersøgning endte lykkeligt: Hundehvalpen Nala stak af efter uheld på motorvej, men er fundet igen

Læserbrev

Sommerhusejer om paragraf 3-sagen: Det er en ommer, Hans Østergård

Læserbrev: Kære Hans Østergaard. Det er en lang forklaring, du giver i Dagbladet lørdag i sommerhussagen. Du kunne have udtrykt dig meget mere enkelt: UNDSKYLD! Undskyld for at Ringkøbing-Skjern Kommune alias Naturens Rige har forårsaget naturødelæggelser i et hidtil helt uset omfang. Undskyld fordi kommunen ikke på trods af advarselssignaler fra Ringkjøbing Amt, fra afgørelser i klagenævn mv. har forstået lovgivningen. Undskyld til de etablerede husejere, der gennem årerne har klaget til kommunen over nye ulovlige bebyggelser, men er blevet afvist. Undskyld til amtet for at påstå at den har et medansvar. Undskyld til Miljøministeriet for helt uden grundlag at misbruge et svarbrev fra 1994 fra ministeriet som forklaring på ulovlighederne. Og måske også undskyld til undertegnede, der henvendte sig personligt til dig (husker du ikke korrespondancen, kan den læses på www.bcinternational.dk/RKSK/brev-til-borgmesteren.pdf) om sagen i februar 2019, uden at jeg på noget tidspunkt efterfølgende har modtaget svar på min henvendelse. Hvis du havde læst min seneste redegørelse, Prøvelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes Baggrundsnotat, som også er tilgået kommunen, så ville du vide, at dit læserbrev indeholder bunker af fejlagtige påstande og faktuelle fejl (Notatet ses på www.bcinternatioinal.dk/RKSK/notat.pdf). Ringkjøbing Amt har ikke på noget tidspunkt givet den opfattelse, at Naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skulle finde anvendelse i de pågældende sommerhusområder. Tværtimod, hvilket der foreligger dokumentation for i min prøvelse af kommunens baggrundsnotat. Måtte man håbe, at der fortsat er personer fra det tidligere amt, der kan bevidne dette. Det fremgår ligeledes, at det brev, du henviser til fra Miljøministeriet, intet udtrykker, der giver belæg for de påstande, der fremføres om ministeriets rolle i sagen. Når ministeriet i en sag om kystbeskyttelse af kommunen får den opfattelse at 50 % af kommunens sommerhuse ligger i landzone er det helt naturligt at henstille til kommunen, at disse områder overgår til sommerhusområder, som det er meningen med zoneopdelingen. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke ved en sådan ændring stadig skal tages hensyn til beskyttelse af eventuelle §3 områder. Miljøministeriets brev siger intet, der kan opfattes anderledes. Du kalder de 11 områder for allerede ”rigt udbyggede sommerhusområder”. Efter kommunens egne oplysninger er der efterfølgende gennemført 596 ulovlige byggesager ud af i alt 750 ejendomme i disse områder. Det kræver vist en nærmere forklaring for at kunne opfattes som en bagatelagtig byggeaktivitet i områder, hvor der ikke må foretages nogen form for tilstandsændring. Hvis du havde læst nogle af Klagenævnets afgørelser, ville du vide, at også carporte, udhuse mv. opfattes som en tilstandsændring, der ikke kan gives dispensation til. Naturbeskyttelsesloven og de tilhørende vejledninger definerer meget klart, hvilke områder der er omfattet af loven. Og det fremgår tydeligt af utallige afgørelser gennem årerne fra Klagenævn, hvad konsekvensen er, hvis loven ikke overholdes. Afgørelser der også tilgår kommunen, uden at den tilsyneladende har interesseret sig for sagen. Hvis kommunen ikke læser det lovstof, den er sat til at forvalte, eller ikke forstår indholdet, kan det næppe henregnes under begrebet ”at være i god tro”. Det oplyses, at kommunen nu selv har forklaret sig til ministerierne efter at Danmarks Naturfredningsforening har rettet henvendelse til såvel miljøministeren som erhvervsministeren i sagen. Hvis denne forklaring bygger på de samme fejlagtige oplysninger om Ringkøbing Amt og Miljøministeriets påståede roller, skal det henstilles til kommunen at korrigere dette for at undgå at blive aldeles miskrediteret hos de statslige myndigheder. Der er i den foreliggende sag brug for alt andet end at fremstå utroværdig.

112

Beruset bilist overholdt ikke sin vigepligt

Annonce