Tarm

Nyt biogasanlæg kan være på vej i Sdr. Vium

Nyt biogasanlæg kan være på vej syd for Sdr. Vium på Mosegårdsvej 2. Planen er, at biogasanlægget skal modtage flydende biomasse pumpet direkte fra landbruget på Mosegårdsvej 4, som anes i bunden af billedet. Foto: Googlemaps
Teknik- og miljøudvalget skal behandle en ansøgning om endnu et biogasanlæg i Sdr. Vium. Det vil passe godt ind i kommunens 2020-energiplan, lyder argumentet fra ansøger.

Hemmet: Der kan være endnu mere grøn energi i form af varme og el på vej til borgere i Sdr. Vium fremover.

Teknik- og miljøudvalget skal i hvert fald behandle en ansøgning om opførsel af endnu et biogasanlæg til produktion af el og varme. Ifølge ansøgningen skal anlægget etableres på Mosegårdsvej 2 bestå af seks tanke på hver 150 kubikmeter og en indtagningstank og vil årligt køre 10.500 tons biomasse igennem.

Anlægget skal blive en del af et forsyningsanlæg med tilknytning til et mindre varmeværk i området. Strømproduktionen i biogasanlægget vil medføre en vis mængde varme, som vil blive sendt videre til det såkaldte 'nabo-varmeværk'.

Anlægget vil med sin forventede placering komme til at ligge blot 500 meter fra et landbrug med svineproduktion på Mosegårdsvej 4, som skal stå for leveringen af den flydende biomasse til anlægget, ligesom vedkommende skal aftage de afgassede biomasser efterfølgende.

For at lette transporten af flydende biomasse til anlægget, vil man nedgrave rør til gyllen fra landbruget, mens den faste biomasse vil blive kørt til anlægget én-to gange dagligt. Ifølge ansøgningen har ejeren allerede aftaler på plads med de jordhavende naboer, der måtte komme i berøring.

Men de ikke-jordhavende naboer skal nu heller ikke frygte at blive mødt af en solid stank af svinegylle fra anlægget. Selvom det med sin forventede placering kommer til at ligge kun 300 meter fra nærmeste nabo, så vil lugtgenerne ifølge ansøger være reducerede, fordi der blive tale om et lukket anlæg, ligesom der også rejses en 10 meter høj skorsten for at give bedre røgafvikling.

Det nævnes desuden, at anlægget vil passe godt ind i Ringkøbing-Skjern Kommunes 2020-energiplan om at bruge lokale, vedvarende energiressourcer, herunder biogas.

Mosegårdsvej 2 ligger i et landzoneområde uden hverken kommune- eller lokalplan. Derfor er det nødvendigt først at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg, før ansøgningen kan imødekommes.

Administrationen indstiller desuden, at der sikres dokumentation for, at biogasanlægget ikke medfører lugtgener.

0/0
112

Nyt kirkeindbrud: Tyve tog nøgler

Kultur

Kampen for biblioteket fortsætter: Tarmborgere overrakte flere tusinde underskrifter

Tarm

Rumskibe fra Ådum

Tarm

Nyt tilbud til unge med misbrugsforældre holder åbningsreception

Tarm

Drop dukkerten: Fortsat tarmbakterier ved to strande i fjorden

Kultur

Bork Festival er næsten i mål: Præsenterer yderligere 17 kunstnere

Tarm

Pinsegudstjeneste på Borgbanken

Sport

Medie: Kasper Hjulmand bliver Danmarks næste landstræner