Annonce
Erhverv

Landbobank-direktør på pension: Niels Kjær Hansen stopper i marts 2020

Niels Kjær Hansen stopper som direktør i Landbobanken med udgangen af marts 2020. Foto Landbobanken.
Niels Kjær Hansen overlader det overordnede ansvar for Erhvervsafdelingen, privatgrupperne og Hvide Sande-afdelingen til nye kræfter.

RINGKØBING: Landbobankens direktør, Niels Kjær Hansen, der har det overordnede ansvar for Erhvervsafdelingen, privatgrupperne og Hvide Sande-afdelingen, går på pension ved udgangen af marts 2020.

Ud over disse områder har Niels Kjær Hansen også haft ansvaret for flere af bankens produktions- og kundevendte koncepter.

Dette er dog ikke den eneste større ændring i ledelsen af banken, der forestår. Med virkning fra den 1. oktober i år har Landbobanken foretaget en række udnævnelser:

Lars Knudsen udnævnes til ny privatdirektør med ansvaret for det samlede privatkundeområde i hele banken, herunder produkter og koncepter. Lars Knudsen bliver også den overordnede leder af bankens privatkundegrupper på hovedkontoret, Hvide Sande-afdelingen samt bankens pensionsteam på hovedkontoret.

Lars Knudsen er 53 år, og bor i Ringkøbing. Han kommer senest fra en stilling, hvor han har haft det overordnede ansvar for bankens nichekoncepter på hovedkontoret.

Kim Vestergaard Nielsen udnævnes til ny erhvervsdirektør med ansvar for erhvervsafdelingen i Ringkøbing. Han er 34 år og bosiddende i Ringkøbing. Han har hidtil været daglig leder af afdelingen.

Kristian Mølgaard Hockerup udnævnes til ny chef for bankens aktiviteter inden for vedvarende energi og ejendomme, der samles i et nyt kompetencecenter i banken. Han er 36 år, og bor i Ringkøbing. Kristian Mølgaard Hockerup har hidtil været projektfinansieringschef i banken.

Jesper Sand Larsen udnævnes til ny chef for private bankning Ringkøbing med et udvidet overordnet ansvar for bankens lægekoncepter. Han er 40 år, bor i Ringkøbing, og har hidtil været daglig leder af private bankning Ringkøbing.

Der holdes reception for Niels Kjær Hansen den 27. marts i forbindelse med fratrædelsen.

Annonce
Lars Knudsen bliver ny privatdirektør i Landbobanken.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

En succes giver problemer

Set med biologøjne må det betegnes som en ubetinget succes... I 1999 satte Naturstyrelsen 18 bævere ud ved Flynder Å-systemet i Klosterheden lige syd for Lemvig. De 18 er i de mellemliggende år blevet til et sted mellem 240 og 270 bævere, anslår forskere. Kritikere mener, at det er endnu flere. For lige præcis det mål, Naturstyrelsen havde med bæverudsætningen, er også det, der kalder på kritik fra dem, der bliver udsat for den flittige gnaver med ingeniørfærdighederne. Bævernes dæmninger skaber oversvømmelser og får områder omkring deres konstruktioner til at forsumpe. Det giver en mere interessant og alsidig natur - mere "biodiversitet", som det hedder - men prisen er altså, at nogle lodsejere får dårligere muligheder for at udnytte deres jordarealer. Bæveren har bredt sig fra Klosterheden til en pæn portion af Jylland. Også til Ringkøbing-Skjern Kommune er gnaveren ankommet, selv om der kun med nogenlunde sikkerhed kan siges et være et par familier i Husby Sø og Nørresø. Henning Fjord Aaser, der er biolog ved Naturstyrelsen i Vestjylland, er dog ikke i tvivl om, at bæveren vil blive mere udbredt i vores kommune. "Der er flere egnede levesteder for dem. De vil gerne leve steder, hvor der er adgang til ferskvand, og hvor der er noget løvtræ tæt ved. Det kan være småsøer, vandløb og grøfter", siger han i en artikel i Dagbladet. Det er væsentligt at slå fast, at bæveren ikke er en invasiv art. Skønt den har været fraværende fra dansk natur i 1000 år, er den naturligt hjemmehørende her; det er vel netop derfor, den så hurtigt har kunnet slå rod. Men lige som eksempelvis skarven og ikke mindst ulven kommer også dyr, der historisk hører til i vores natur nemt til at støde sammen med menneskers interesser. I gamle dages mangelsamfund var der ingen plads til sentimentalitet; konkurrerende dyr blev skånselsløst fortrængt eller udryddet. Det er fint, at vi i dag har samfundsmæssigt overskud til atter at give dem plads. Men vi må trods alt ikke glemme, at der fortsat er mennesker, for hvem denne konkurrence er benhård hverdag. Deres interesser er vi også nødt til at tage hensyn til. Vi skulle jo gerne alle kunne være her...

Annonce