Ringkøbing-Skjern

Landbobank-direktør: Nordjyske Bank var veldrevet

Landbobank-direktør John Fisker fortalte detajleret om regnskabet på generalforsamlingenen onsdag aften. Foto: Jørgen Kirk
Kreditbøgerne viste, at fusionspartneren var veldrevet, sagde adm. direktør John Fisker. Landbobanken er solidt polstret som sikkerhed mod eventuelle tab.

Ringkøbing: Der var positive meldinger over hele linjen, da adm. direktør John Fisker på generalforsamlingen i Rofi gennemgik Landbobankens regnskab i detaljer. Han kunne samtidig forsikre de forsamlede aktionærer om, at Landbobanken i Nordjyske Bank har fundet en gennemsund fusionspartner.

- Før fusionen gennemgik vi gensidigt kreditbøgerne. Men der er altid en risiko for, at man har overset noget, når man kun har en påske til at efterse meget store mængder af kunder. Dette har imidlertid ikke været tilfældet, og jeg kan bekræfte, at Nordjyske Bank var veldrevet. Og jeg synes derfor, at vi i løbet af efteråret kunne lukke en af de store operationelle risici, sagde John Fisker.

To milliarder i polstring

Tab og nedskrivninger på kunder faldt fra 70 mio. kroner til kun 43 mio. i 2018.

- Det er en meget positiv udvikling, som vidner om, at vi har højkonjunkturer. Det har ellers været et begivenhedsrigt år, hvor meget kunne være sket. I foråret havde vi besøg af Finanstilsynet, som brugte nogle måneder til at gennemse banken på et såkaldt ’stort eftersyn’. Her blev resultatet, at Finanstilsynet ingen bemærkninger havde til vores reservationer og rating af kunderne og udtalte, at kvaliteten var bedre end i sammenlignende institutter, sagde Fisker.

I 2018 har banken taget nye hensættelsesregler i brug, som betyder, at der nu skal hensættes på alle udlånskunder, selvom de ikke er i problemer.

- Generelt set var der tale om mere forsigtige regler, og selve implementeringen blev foretaget over egenkapitalen primo året. Banken har således en meget betydelig polstring, som nu beløber sig til over to milliarder kroner, som er hensat til sikkerhed for kommende tab, sagde Fisker.

Det er mange penge

Fusionen har kostet de to banker 192 mio. kroner at gennemføre.

De største poster er gået til rådgivere og finansiering. Finansielle rådgivere i Nordjyske Bank, to advokathuse, to revisionsfirmaer og Nykredit skal have 44 mio. kroner.

Til personalet udgør aftrædelsesordninger og stay on-bonusser 44 mio. kroner.

Udgiftsførelse af it‐projekter udgør 41 mio. kroner.

Nedskrivninger af ejendomme og ensretning af bogføringsprincipper udgør 28 mio. kroner og restrukturingsomkostninger udgør 24 mio.

- Det er godt nok mange penge, og det mest positive, man kan sige om det, er, at der ikke kommer flere omkostninger, som er relateret til fusionen i fremtiden, sagde John Fisker og fortsatte:

- I fremtiden vil vi kun have afskrivninger af goodwill/kunderelationer, som er aktiveret med godt en mia. kroner, svarende til forskellen mellem prisen på Nordjyske Bank på 3,5 mia. kroner og egenkapitalen i banken på 2,5 mia. kroner. Dette beløb vil blive afskrevet med 15 mio. kroner om året.

0/0
Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Mange gravsteder sløjfes: Lokale kirkegårde er under forvandling

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

ØSB A/S har vækstet kraftigt i 2018

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Overskuddet mere end fordoblet i Skjern Papirfabrik

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Sådan forgylder du din forening: Ni gode råd til fondssøgning

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Foreningshus købte professionel fundraiser for at rejse millioner

Ringkøbing-Skjern For abonnenter

Foreninger zoomer ind på fondene: Vil have fat i guldet

Ringkøbing-Skjern

900 uldne statister skal give ekstra opmærksomhed til EU-kandidat