Annonce
Debat

Lørdagsklummen: Epidemilov i ly af natten

I den nye lov var sundheds-og ældreministeren blevet udstyret med så overordentlige beføjelser, at Frankfurter Rundschaus skandinaviske korrespondent Thomas Bochert i en kronik i JP den 27.6. meddelte, at hans tyskere læserereagerede med vantro, når de læste hans beretninger om dansk, skriver klummeskribent Hans-Christian von Qualen Blichfeldt. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Annonce

Den 1. marts 2021 skal Danmark have en ny epidemilov. Den nuværende gik før udbruddet af Covid-19 sidste vinter stort set tilbage til 1909. Den var dog blevet revideret i 2016, hvor enkelte nye virus blev optaget på lovens to lister (A,B). Da politikerne pludselig fik brug for loven, indså man hurtigt, at den ikke udgjorde en tilstrækkelig ramme til inddæmning og forebyggelse af SARS CoV-2, hvorefter folketinget i marts og april hastebehandlede en række love, der heldigvis blev udstyret med en solnedgangsklausul (1.3.2021). Regeringen erkendte for en gangs skyld, at der her var tale om et kissejav, som ikke holdt i længden. Bl.a. var sundheds-og ældreministeren blevet udstyret med så overordentlige beføjelser, at Frankfurter Rundschaus skandinaviske korrespondent Thomas Bochert i en kronik i JP den 27.6. meddelte, at hans tyskere læserereagerede med vantro, når de læste hans beretninger om dansk Coronapolitik.


Regeringen erkendte for en gangs skyld, at der her var tale om et kissejav, som ikke holdt i længden.


Peste (smitte), fame (hunger) og bello (krig) har altid hensat magthavere i skræk og rædsel, fordi de ved, at netop disse plager kan ende som alvorlige trusler mod stabiliteten i deres territorier. Desårsag bør det ikke undre, at en regering, der står over for et muligt sammenbrud i hospitalvæsnet må have carte blanche til at bestride for at undgå en katastrofe. Velan. For man må aldrig glemme, at i politik ligger hunden begravet i detaljen. Også denne gang. I en sen nattetime havde regeringen tillige stillet forslag om ændring af epidemilovens § 27, der omhandler erstatning til de skadelidte i forbindelse med indgreb.

I den hidtidige § stod der, at skadelidte i forbindelse med foranstaltninger havde krav på erstatning fra det offentlige. Størrelsen på erstatningsløbet fastsattes efter forhandling mellem epidemikommissionen og skadelidte. Ved uenighed kunne sagen indbringes for domstolen. I den nuværende § bemyndiges sundheds-og ældreministeren til at kunne iværksætte foranstaltninger, der kan medføre ekspropriation af privat ejendom. Ifald foranstaltninger foranlediger ekspropriative indgreb ydes fuld erstatning til de skadelidte.

Den gamle lov er krystalklar og på borgerens side. Skadelidte havde krav på erstatning, og kunne parterne ikke enes, blev det et anliggende for domstolen. Den nuværende er langt mere kryptisk og ikke ubetinget på borgerens side. Nu ydes der nemlig kun erstatning ved ekspropriation.

§ 27 tangerer Grundlovens § 73 om ejendommens ukrænkelighed.

I en kronik i JP d. 25.7. skriver højesteretsdommer, professor, dr. jur. Jens Peter Christensen, ”at generelle indgreb, der er rettet mod en bred kreds, og som er begrundet i en særlig fare – f.eks. smittefare – typisk ikke er ekspropriation. Men det beror under alle omstændigheder på en konkret vurdering af det enkelte tilfælde.” Medens loven af 1909 ikke anvender ordet ”ekspropriation,” benytter den nye det 2 gange. Ifølge § 27 stk. 2 kan der ydes fuld erstatning ved ”ekspropriative” foranstaltinger. Men ifølge ovennævnte ekspert er generelle indgreb, f.eks. smittefare typisk ikke ekspropriative.

Hvad i alverden er der foregået her? Er skadelidte nu kørt ud på et sidespor? Er bevisførelsen for skade som følge af lukning af ens virksomhed i forbindelse med smittefare nu formeligt på borgerens side.

”Man merkt die Absicht und wird verstimmt.” Hensigten er at begrænse statens eventuelle erstatsningsansvar til et minimum, og endnu engang give politikerne ret til at skalte og valte med privat ejendom. Måske kan den gamle § 27 blive for dyr for staten, men den slags love skal ikke ændres i ly af natten, men efter en grundig og transparent proces. Bliver § 27 justeret i den nye epidemilov?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Ny viden om supersmitsom mutation giver håb om tidligere genåbning: - Jeg er vildt meget mere optimistisk

Annonce