Annonce
Tarm

Lønborg Hedelaug indbyder til tematur på Lønborg Hede

Lønborg Hedelaug indbyder til kulturhistorisk udflugt på Lønborg Hede sammen med museumsinspektør Torben Egeberg Hansen lørdag den 12. oktober. I 1970 fredes ca 360 ha – de sidste hektar af de engang så vidtstrakte heder. I dag ejes størstedelen af Lønborg Hede af staten og drives af Naturstyrelsen. Foto: Lønborg Hedelaug

Lønborg: Lørdag den 12. oktober kl. 14-16.30 er Lønborg Hedelaug arrangører af en kulturhistorisk tur med temaet "Livet på Lønborg Hede" med museumsinspektør Torben Egeberg Hansen som guide.

Sammen med Torben Egebjerg Hansen går man kl 14 fra p-pladsen ved Bjerregårdsvej ud og opsøger den navnkundige Ibs Have. Stedet befinder sig i en fyrrebevoksning i nogle indlandsklitter. Her etablerede et husmandspar sig omkring 1890 i en ydmyg bolig, hvorfra der efterhånden blev drevet et lille landbrug.

- Vi opsøger sporene af hustomt og have. Længere væk finder vi grøfter, der skulle afhjælpe vandlidende marker. Fra det lille husmandssted var der langt til alting. Bønderne i Vostrup og Lønborg kom kun herud efter hedetørv og klyner. Deres hjulspor kan ses utallige steder. Der var i det hele taget nok lidt uhyggeligt på den store hede. Meget betegnende lå der tidligere, ikke voldsomt langt fra Ibs Have, et lille sted, Rakkerkulen, fortæller Marianne Linnemann i en pressemeddelelse.

Det kan være koldt, vådt og blæsende på Lønborg Hede, så husk varmt tøj og godt fodtøj evt gummistøvler.

Annonce
Fra p-pladsen ved Bjerregårdsvej vil man opsøge den navnkundige Ibs have - her etablerede et husmandspar sig omkring 1890 i en ydmyg bolig, hvorfra der efterhånden blev drevet et lille landbrug. Foto: Lønborg Hedelaug
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Politisk opbakning til Sommerfuglen skyldes stedets kvaliteter

Læserbrev: Sommerfuglen er kommunes nye fritidstilbud til børn og unge med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Kongstanken er at have ét lokalt fritidstilbud af høj pædagogisk kvalitet i stedet for at benytte aflastningspladser på forskellige institutioner i egen og andre kommuner. Jeg er citeret i Dagbladet søndag for at sige, at den politiske opbakning til Sommerfuglen skyldes behovet for at få stedet fyldt op. Det er en udtalelse, der taget ud af en sammenhæng. Den politiske opbakning til Sommerfuglen hænger helt og aldeles sammen med tilbuddets kvaliteter. Børn med funktionsnedsættelser har svært ved at finde fritidsaktiviteter, der kan rumme deres udfordringer, og det begrænser muligheden for at knytte venskaber. Børnene på Sommerfuglen går typisk på specialskole, og det betyder, at de fleste går i skole og skaber relationer uden for deres nærmiljø. Med Sommerfuglen prioriterer vi, helt i tråd med børne- og familiepolitikken, at give børn og unge med særlige behov mulighed for at dyrke fritidsinteresser og danne trygge og nære relationer med andre børn i kommunen. Relationer de kan bygge videre på gennem deres opvækst, så Sommerfuglen bidrager til ambitionen om at skabe gode overgange fra børneområdet til voksenområdet. Politisk har vi besluttet, at Sommerfuglen som udgangspunkt er kommunens tilbud, med mindre der er faglige begrundelser for noget andet. Det har vi, fordi det er et godt tilbud, og fordi målsætningen om at skabe relationer mellem børn og unge på tværs af kommunen fordrer, at de er sammen. Jeg forstår godt, at det kan være en stor mundfuld for børn, unge og forældre at skulle flytte fra et sted, de kender og er glade for. Men jeg ved også, at de børn og unge, der er begyndt i Sommerfuglen, er glade for og trygge ved det. Der er foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt hvert enkelt barns behov kan rummes i Sommerfuglen. I de tilfælde hvor det modsatte er konklusionen, er der fortsat et alternativt tilbud. Jeg forstår også godt, at de institutioner, kommunen hidtil har købt pladser hos, er kede af at miste børn. Men i denne sammenhæng er vores opgave som kommune først og fremmest at give børn og unge med særlige behov de samme muligheder, som andre børn og unge i kommunen. Det er klart, at dialogen med de berørte familier og institutioner skal foregå på en god og respektfuld måde. Når vi hører, at det ikke er oplevelsen alle steder, er der naturligvis grund til at vurdere, om vi kunne have gjort det anderledes. Det er i øvrigt helt almindelig praksis.

Annonce